Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Piondia 30 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Tiyazolidinediyonlar » Pioglitazon

KULLANMA
PİONDİA 30 mg tablet
Ağız yolu İle alınır

•Etkin madde:

Her tablet 30 mg pioglitazon (hidroklorür olarak) İçerir.

•Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, hidrokslpropll selüloz, kalsiyum karboksimetil selüloz, magnezyum stearat.

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin İçin önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorulannız olursa, lütten doktorunuza veya eczacınıza danışınız. •Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size Önerilen dozun dışındayüksek veya dOfûkdoz kullanmayınız.


Bu Kullanın» Talimatında:


1. PİONDİA nedir ve ne İçin kullanılır?


2. PİONDİA 'yı kullanmadan ince dikkat edilmesi gerekenler


3.

PİONDİA nasıl kullanılır ?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. PİONDİA 'nın saklanması


Başlıktan yar almaktadır.

1

.PİONDİAİçin kullanılır?

PİONDİA beyaz yuvariak tek yüzü çentikli, düz tablettir. 30,60 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.
PİONDİA Tip II (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalısını (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan antkJiyabetik bir ilaçtır. Tip II Diyabet, genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan bir şeker hastalığı (diyabet) türüdür.
PİONDİA Tip II şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülinl daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur.
Doktorunuz PİONDİA tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.
PİONDİA Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı İlaçları İle kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır. PİONDİA ayrıca insülin ile birlikte, sadece metformln isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir İlaç kullanılmıyorsa kullanılabilir. Ancak bu kombinasyon çok sıkı kontrol altında alınmalıdır.

2,PİONDİA'yı kullanmadan fince dikkat edilmesi gerekenler

•insûlln ile birlikte sadece metformln İsimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir İlacın kullanılmamaaı gerektiği durumlarda sıkı kontrol altında kullanılabilir

PİONDİA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer
•Pioglitazon veya kullanma talimatında listelenen PlONDlA'nın içerdiği yardımcı maddeleıden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa
•Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği hikayeniz varsa ¦Karaciğer yetmezliğiniz varsa
•Diyabetik ketoasldozunuz varsa (belirtileri: hızlı kik) kaybı, bulantı ve kusma) ¦Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz. ¦İdrarınızda kan varsa

PİONDİA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer
•Gözün arka tarafında şişme (maküler ödem) olarak adlandınlan şekere bağlı (diyabetik) göz hastalığının herhangi bir türü sizde bulunuyorsa.
¦Hamile kalmayı planlıyorsanız.
•Emziriyorsanız.
•Yumurtlama probleminiz (polikistik över sendromunuz) varsa. İlacınızın etkisinden dolayı hamile kalma ihtimaliniz artabilir. Bu takdirde hamile kalmayı önleyici bir yöntem kullanınız.
¦Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. PİONDİA kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan testi yapabilir. Bu kontrol belli aralıklarla devam edebilir PİONDİA ve insülin ile tedavi edilen uzun süreli şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışı ya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısa sûrede doktorunuza bildiriniz.
•18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

•Yaşlıysanız; İnsülinl» birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artıya neden olduğundan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

•Pioglitazonun diğer ağız yoluyla alınan şeker hastalığı İlaçlarıyla veya içinde etkili madde olmayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalarında,
TALİMATI
pioglitazon kullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kırığı görülmüştür. Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.
PİONDİA tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapötlk ajanlara maruz kalınması örneğin, siklofosfamkf ya da leğen kemiği bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanmış olması) değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopik hematüri (İdrarda kan görülmesi). PİONDİA tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.
Eğer tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağnlı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PİONDİA'nın yiyecek ve İçecek İle kullanılması

PİONDİA'yı yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç kamına kullanabilirsiniz. Tabletlerinizi bir bardak suyla birlikte yutmalısmız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PİONDİA hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan ince doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PİONDİA'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız PİONDİA kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

PİONDİA taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede hertıangl bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.

PİONDİA'nın İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PİONDİA laktoz monohidrat içerir. Doktorunuz tarafından bazı türdeki şekerlere karşı intoleransınız (ilacın etkisine dayanıksızlık) olduğu söylenmişse PİONDİA kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar ile birlikte kullanımı

PİONDİA İle tedavi sırasında diğer ilaçlan kullanmaya devam etmenizde sakınca olabilir. Bazı ilaçlar, özellikle kanınızdaki şeker düzeyini etkileyebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz kan şekeriniz kontrol edip PİONDİA dozunu değiştirebilir.
-Gemfibrozil (kolesterolü düşürmek için kullanılan bir ilaç)
-Rifampisln (tüberküloz ve diğer enfeksiyonları tedavi etmekte kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız İse İOtten doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PİONDİA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı İçin talimatlar

Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu almanızı önerebilir.
Eğer PİONDİA şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid. glibenklamid. giiklazid, toibutamld gibi) doktorunuz dozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir. PlONDlA'yla tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek içindir.
Eğer şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet İzliyorsanız, PİONDİA kullanırken bu diyete devam etmelisiniz.
Kilonuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

PİONDİA ağız yoluyla alınır.
PİONDİA yemekle birlikte veya aç kamına alınabilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

PİONDİA'nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özellikle bu İlacı İnsülin İle birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tsdsviye mevcut olan en düşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonrs yavaş yavaş arttıracaktır.


İlaç Bilgileri

Piondia 30 Mg Tablet

Etken Maddesi: Pioglitazon

Atc Kodu: A10BG03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Piondia 30 Mg Tablet-KUB
 • Piondia 30 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.