Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ie Potasyum Klorür Ampul %7,5 Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Potasyum Klorür

KULLANMA TALİMATI İE Potasyum Klorür ampul %7,5 Damar içine uygulanır.

• Etken madde.

10ml'lik ampul'de 0,75g Potasyum Klorür içerir.

• Yardımcı madde.

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz


- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz


- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu KullanmaTalimatında:


1. İE POTASYUM KLORÜR nedir ve ne için kullanılır?


2. İE POTASYUMKLORÜR'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İE POTASYUM KLORÜR nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. İE POTASYUM KLORÜR'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.


1.İE POTASYUM KLORÜR nedir ve ne için kullanılır?

İE POTASYUM KLORÜR, 1 ampul'de 0.75g potasyum içermektedir.
İE POTASYUM KLORÜR'ün etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyum kayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır. Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;
- İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistüllerde,
- Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (aşırı aldosteron salgılanması),
- Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
- Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
- Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama, bilinç kaybı),
- Metabolik valkaloziste (vücut sıvılarında baz fazlası olması)
- Digitalis zehirlenmelerinde
- Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,
- Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun süreli kullanımında,
- Kronik protein yıkımında

2.İE POTASYUM KLORÜR'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İE POTASYUM KLORÜR'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer İE POTASYUM KLORÜR'ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
• İE POTASYUM KLORÜR'ü, hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ile oligüri (idrarın normalden az çıkması), anüri (idrarın çıkarılamaması) ya da azotemi (kanda aşırı miktarda azot bulunması) ile şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adrenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlarında,
• Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorür seviyesinin yüksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

İE POTASYUM KLORÜR 'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
• Kardiyak rahatsızlığınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksanız,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İE POTASYUM KLORÜR 'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İE POTASYUM KLORÜR'ün anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine normal değerlerde kalındığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İE POTASYUM KLORÜR 'ü aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsanız
doktorunuza danışınız.
- ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
- Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları
- Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler
- İnsülin, insülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
- Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İE POTASYUM KLORÜR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek
ve size uygulayacaktır.
Genel olarak saatte 20mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 20-150 mEq verilebilir. Maksimum doz 3,7 mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:

İE POTASYUM KLORÜR, 1000mL'lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır.
Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Maksimum doz 2-3mEq/kg/24 saattir.

Yaşlılarda kullanımı:

Ya şlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır.

Eğer İE POTASYUM KLORÜR 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İE POTASYUM KLORÜR kullandıysanız:

İE POTASYUM KLORÜR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İE POTASYUM KLORÜR 'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


İE POTASYUM KLORÜR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İE POTASYUM KLORÜR'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İE POTASYUM KLORÜR'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hiperkalemi
• Felç
• Kol ve bacaklarda uyuşma
• Zihin karışıklığı
• Gri deri
• Ciltte soğukluk
• Kan basıncında düşme
• Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
• Kalp bloğu (kalp içi iletiminin zayıflaması)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı
• Kusma
• İshal
• Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduğu damardan dışarı sızması ve lokal doku hasarı
• Karın ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Güçsüzlük
• Enjeksiyon yerinde ağrı
• Mide gazı
Bunlar İE POTASYUM KLORÜR'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İE POTASYUM KLORÜR 'ün saklanması

İE POTASYUM KLORÜR 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra İE POTASYUM KLORÜR 'ü kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:Üretim Yeri:

Mefar İlaç Sanayi A.Ş Kurtköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 26.06.2013 tarihinde onaylanmıştır.


6


İlaç Bilgileri

Ie Potasyum Klorür Ampul %7,5

Etken Maddesi: Potasyum Klorür

Atc Kodu: B05XA01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Ie Potasyum Klorür Ampul %7,5-KUB
 • Ie Potasyum Klorür Ampul %7,5-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Ie Potasyum Klorür Ampul %7,5
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.