Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Addamel N Intravenöz İnfüzyon İçin Konsantre Solü... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Eser element

KULLANMA TALİMATI

ADDAMEL NIV İnfüzyon için konsantre solüsyon Damar içine uygulanır.

Etkin madde:

Krom klorür, bakır klorür, demir klorür, manganez klorür, potasyum iyodür, sodyum florür, sodyum molibdat.2H20, sodyum selenit.(anhidr), çinko klorür

Yardımcı Madde(ler):

Ksilitol, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


h ADDAMEL N nedir ve ne için kullanılır?


2. ADDAMEL N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3ADDAMEL N nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

ADDAMEL N'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ADDAMEL N nedir ve ne için kullanılır?

• ADDAMEL N, vücut için gerekli olan eser elementleri içeren, damardan kullanılmak üzere hazırlanmış, steril çözeltidir
• ADDAMEL N; berrak hemen hemen renksiz çözelti içeren 10 mriik 20 adet plastik ampul içeren kutulardadır.
• ADDAMEL N yetişkinlerin damar yoluyla beslenmesinde eser element gereksinimini karşılamak üzere tamamlayıcı olarak kullanılır.

2. ADDAMEL N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADDAMEL N'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Safra yollarının tam tıkanması
• ADDAMEL N'in etkin maddelerinden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADDAMEL N'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

ADDAMEL N'in yiyecek ve içeceklerle kullanılmasında bilinen bir etkisi yoktur.

Hamilelik:

Bu ürünle ilgili, hamilelik sırasında klinik araştırmalar ve hayvanlarda üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen, hamile bir kadımn eser elementlere olan gereksinimi, hamile olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında aynıdır veya hatta hafifçe artmıştır. ADDAMEL N hamilelik sırasında kullanılacağı zaman yarar/risk durumu değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme:

ADDAMEL N'in emzirme döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,


Araç ve makine kullanımı:

Herhangi bir olumsuz etkiye rastlanılmamıştır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Diğer ilaçlarla etkileşim görülmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ADDAMEL N nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinlerde kullanımı:

ADDAMEL N 'nin bazal gereksinimi orta derecede artmış hastalarda günlük dozu 10 mİ (1 ampul)'dir.

Uygulama yolu ve metodu:

Damar yoluyla verilir.
ADDAMEL N seyreltilmeden verilmemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

15 kg ve üstündeki çocuklarda tavsiye edilen doz kg başına günde 0,1 mİ ADDAMEL N'dir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

ADDAMEL N, eser elementlerin atılımının belirgin biçimde azalabileceği karaciğer ve/veya böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. ADDAMEL N, biyokimyasal veya klinik olarak karaciğer yetmezliği belirtisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer ADDAMEL N'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ADDAMEL N kullandıysanız:

ADDAMEL N'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ADDAMEL N'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

.
4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar için geçerli olduğu gibi ADDAMEL N'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ADDAMEL N içeriğinde bulunan eser elementlere ait herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

5. ADDAMEL N'nin saklanması

25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ADDAMEL N'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADDAMEL N'yi kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı,
No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul Tel: (212) 365 56 56 Faks: (212)365 56 99 e-posta: info.turkey@ fresenius-kabi.com

Üretici:


Fresenius Kabi Norge AS,
P.O. Box 430 1753 Halden Norveç

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


ADD-750/4.12/KT/1

İlaç Bilgileri

Addamel N Intravenöz İnfüzyon İçin Konsantre Solü...

Etken Maddesi: Eser Element

Atc Kodu: B05XA31

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Addamel N 20 Ampul
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.