Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Inflased Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Antienflamatuar İlaçlar » Non steroid Antienflamatuarlar » Diklofenak sodyum

KULLANMA TALİMATI

İNFLASED® göz damlası

Göze uygulanır.

Etkin madde:


Her 1 mL çözelti diklofenak sodyum içerir.

Yardımcı maddeler:


Sorbik asit, trometamin, disodyum EDTA, makragol gliserol risinoleat, tiyomersal, borik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. İNFLASED nedir ve ne için kullanılır?


2. İNFLASED 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. İNFLASED nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. İNFLASED'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. İNFLASED nedir ve ne için kullanılır?

İNFLASED, berrak ve renksiz çözeltidir ve 5 mL'lik damlalıklı, şeffaf plastik şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.
İNFLASED etkin madde olarak her bir mL'sinde 1 mg diklofenak sodyum içerir.
İNFLASED non-steroidal antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
İNFLASED, göz ameliyatlarının öncesinde göz bebeğinin açık ka

lmını

sağlamak amacıyla ve göz ameliyatlarının veya yaralanmalarının sonrasında ağrı ve/veya inflamasyonu kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Ayrıca gözdeki ağrının ve ışığa hassasiyetin giderilmesinde kullanılır.

2. İNFLASED'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İNFLASED'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Diklofenak veya İNFLASED'in bileşimindeki bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• Aspirin veya diğer NSAİ ilaçlar ile astım, kaşıntı veya burun akıntınız şiddetleniyorsa (bu ilaçlara alerjiniz varsa)
• Hamileyseniz, (Hamileliğinizin 6. ayından sonra İNFLASED kullanmayınız.)

İNFLASED'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Gözünüzde enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,
• Kanama bozukluğunuz varsa,
• Kontakt lens kullanıyorsanız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İNFLASED'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İNFLASED gebeliğin 6. ayından sonra kullanı

lm

amalıdır. Gebeliğin ilk 6 ayı süresince doktorunuz gerekli görmedikçe kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde İNFLASED kullanımı ile ilgili doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Araç ve makine kullanımı

İNFLASED görmede bulanıklığa neden olabilir. Bu gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

İNFLASED'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İNFLASED tiyomersal içerir. Bu nedenle, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı


Eğer:
• Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar alıyorsanız
• Başka göz damlaları kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. İNFLASED nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

2/5
Önerilen normal doz 4-6 saatte bir etkilenen göze birer damladır. İlacınızı hangi sıklıkta ve süreyle kullanacağınız durumunuza göre değişebilir. Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.
Kullanım için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:
• Kapağı açınız (Şekil 1).
• İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız (Şekil 2). Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.
• Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.
• Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile İNFLASED'in bir damlası akacaktır (Şekil 4).
• Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gözünüz arasında bir kese oluşacak kadar parmağınızla alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Damlanın oluşan kese içine damlatılması gerekmektedir (Şekil 5).
• Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kulla

nınız

.
• Damlalığı gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.
• İNFLASED'i damlattıktan sonra alt göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve göz-burun arası bölgeye bir parmağınız ile hafifçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem İNFLASED'in vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir.
• Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.
• Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.
• Kullandıktan sonra İNFLASED'in kapağım sıkıca kapatınız.
• Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa, her iki ilaç uygulaması arasında 10-15 dakikalık ara veriniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

İNFLASED'in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

İNFLASED'in böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkinlik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer İNFLASED'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla İNFLASED kullandıysanız

İNFLASED 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


İNFLASED'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


İNFLASED ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan İNFLASED kullanmayı kesmeyiniz, istenilen sonucu alamazsınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İNFLASED'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İNFLASED'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı
• Alevlenen astım
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İNFLASED'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sık uygulamaları takiben gözün saydam cis

minin

(kornea) iltihabı, komeal bozukluklar
• Kornea kalınlaşması, görme fonksiyonunu tehdit edebilecek kornea ödemi
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Geçici yanma hissi
• Gözde ağrı, kaşıntı, kızarıklık, bulanık görme Bunlar İNFLASED'in hafif yan etkileridir.
Komplike göz cerrahisi geçirmiş, kornea duyarlılığı kaybolmuş, kornea yüzeyi hasarlı olan, diabetes mellitus'lu, romatoid artriti olan veya yüzeyel göz hastalığı bulunan (örn. kuru göz sendromu) ve kısa bir süre içerisinde birden çok göz cerrahisi geçirmiş olan hastalarda görme için tehdit oluşturabilen kornea yan etkileri

nin

görülme riski daha yüksek olabileceğinden, topikal oftalmik antiinflamatuarlar dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. İNFLASED'in saklanması


İNFLASED 'i çocukların, göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30oC'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.
Şişe açıldıktan sonra on beş gün içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmı atınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İNFLASED'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersenizkullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli/İSTANBUL

Üretim yeri:


Mefar İlaç San. A.Ş.
34906 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

tarihinde onaylanmıştır.


Bu kullanma talimatıİlaç Bilgileri

Inflased Göz Damlası

Etken Maddesi: Diklofenak Sodyum

Atc Kodu: S01BC03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Inflased Göz Damlası-KUB
 • Inflased Göz Damlası-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.