Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Coldaway Cold&flu Film Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri

KULLANMA TALİMATI

COLDAVVAY COLD &FLU film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg Psödoefedrin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrus, kroskarmeloz sodyum, povidon (K-30), mikrokristalin selüloz, silikon dioksit-syloid 244, talk, hidrojenize castor oil, izopropil alkol, sheffcoat yellow 1163Y37

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz

.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. COLDA W A Y COLD &FLU nedir ve ne için kullanılır?


2. COLDA W A Y COLD &FLU'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3COLDA W A Y COLD &FLU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.COLDA W A Y COLD &FLU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

l.COLDAVVAY COLD &FLU nedir ve ne için kullanılır?

COLDAWAY COLD &FLU, 12, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. COLDAWAY COLD &FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve pseudoefedrin içerir.
COLDAWAY COLD &FLU'nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Pseudoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.
COLDAWAY COLD &FLU, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:
• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar
Kalp damar sistemi ile ilgili riskler
- NSAİFler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
- COLDAWAY COLD &FLU koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.
Sindirim sistemi ile ilgili riskler
- NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.
Eğer,
- COLDAWAY COLD &FLU'nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
- Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
- Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,
- iltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
- Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz,
- Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
- Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
- Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa
- Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
- Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya barsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açam oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
- 12 yaş altı çocuklarda
Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza COLDAWAY COLD &FLU'yu kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
Eğer;
¦ Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
¦ Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
¦ Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama» ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
¦ Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde COLDAWAY COLD &FLU kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
¦ Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
¦ Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
¦ Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
¦ Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, COLDAWAY COLD &FLU böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
¦ Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, COLDAWAY COLD &FLU, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).
¦ İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında COLDAWAY COLD &FLU tedavisine devam ediniz.
¦ COLDAWAY COLD &FLU kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
¦ Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa COLDAWAY COLD &FLU kullanırken dikkatli olunuz.
¦ Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (öm:yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
¦ Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, COLDAWAY COLD &FLU hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
* Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.
¦ 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
¦ 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
¦ Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
¦ Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
¦ Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).
¦ Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
¦ Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
¦ Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
¦ Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
¦ Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışın.”

COLDAVVAY COLD &FLU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


COLDAWAY COLD &FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İçerdiği psödoefedrin'in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca
COLDAWAY COLD &FLU'nun kullanımı tavsiye edilmez.
COLDAWAY COLD &FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

COLDAVVAY COLD &FLU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

» Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikle alındığında; tansison düşürücü etkilerini azaltabilir.
• Varfarin ya da heparin gibi antikoagulanlarm (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
• Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçlan ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
• Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-barsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (fim. gentamisin, kanamisin. streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmesen etkileri artabilir.
• Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikle alındığında COLDAWAY COLD&FLU'nun etkisi gecikebilir.
• İdrar söktürüeü ilaçlar (örn.furosetnid. ha/id) ile birlikte kullanıldığında idrar söktıhücü etki a/alabİlir \e böbrek bozukluğu riski artabilir.
• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
» Mifepriston (düşiık ilacı) İle birlikte kullanıldığında, mitepriston'un etkinliğinde azalmaya neden olur.
• insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
• Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
• kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
• KLalp yetmezliğinde kullanılan kalp giikozidicri (örn. digoksin, digitoksİn) İle birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılım hırını etkileşerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir..
• Kan pıhtılaşmasına aracılık -den hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar um titrem bos i t ajanlar, örn. aspirin, dipiridamoh klopidogrel) ve de pressen için kullanılan selekti! semionin geri alım inhibitörleri (Örn. fluoksetin. tUıvoksamin. paroksetin. sert rai in) ite birlikte kullanıldığında mide Darsak kanalında kanama riski artabilir.
• Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
• Özellikle yüksek dozlardaki ibuprotenin karaciğerde iiavları metabolize eden bir en/im olan CYP2C9'u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonaz.ol. tlukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
• C'OLDAWAY COLD &FLU'nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (ör. Amitrptilin. ııortriptilin. iınipramin ve desipramin). iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOfleri (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobeınid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum. betan id in, guanitidin. debrizokin. metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
• Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
• Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
• İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
• Birlikte kullanımda COLDAWAY COLD &FLU, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.
• Giııkgo biloba bitkisel ekstresi İle birlikle kullanıldığında mide-bağırsak kanalında Kanama riski anabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. COLDAWAY COLD &FLU nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.
Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

COLDAWAY COLD

&

FLU tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

COLDAWAY COLD &FLU, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda COLDAWAY COLD &FLU'nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer COLDAWAY COLD &FLU'nım etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla COLDAWAY COLD &FLU kullandıysanız

COLDAWAY COLD &FLU

'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


COLDAWAY COLD &FLU'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


COLDAVVAY COLD &FLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

COLDAWAY COLD &FLU tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, COLDAWAY COLD &FLU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, COLDAVVAY COLD &FLU'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

* Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: deride şiddetli kalıntı ve dökümü: iansivoıı düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı du> arlılık- Alerji).
* Hırıltılı ya da /or nefes alma (astım nöbetij.
* kan basıncında yükselme (hipertansiyon).
* Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı.
* Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri ve>a pankrealit).
* Gözierde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu).
* Dışkıda veya kusmukta kan ve>a kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).
* Deride morluklar, burun ve diş eli kanaması, enfeksiyon hastalıklarına sakal anma •aklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanınası).

*

Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde: cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık halı (Steven-.iohııson sendromuj.
* Ağızda ve vücudun diğer alaniannda su toplanması şeklinde \oya farklı bü>(ikiliklerde kırmızı dökünıülerie sev reden hastalık (eritema multübrme).
» Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri sovulmaiarı ve doku kavbı ile sev reden cİddı bir hastalık (toksik epıdermal nekrolizj.
» Kaslarda anı güç kavbı. his kaybı. görme bozuklukları (mme>.
* Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve biline oulanıkhğı iaseplik menenjit).
• Gerçekte oiınayun >eyleri görme \e dııvma hali varsa (varsam-halusinasyon)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COLDAWAY COLD &FLU'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Diğer ya a etkiler:
jr yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
(loru lebi iecek d iğ Çok yaygın : Yaygın : Yaygın olmayan: Seyrek :
Çok seyrek : Bilinmiyor :

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir, i 00 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Sinirlilik
• Uykusuzluk
• Baş dönmesi
• Sersemlik
• Ağız kuruluğu
• Bulantı,
• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık
• Kurdeşen
• Kaşıntı

•

Kızarıklık
• Yüzde döküntü
• Yorgunluk
• Telaş hali
• Huzursuzluk
• Baş ağrısı
• Bacaklarda su toplaması
• Karında ve midede ağrı, şişkinlik
• Hazımsızlık,
• İdrarda yanma
• İdrar yapamama

Seyrek:

• Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halusinasyonlar)
• Kişilik bozukluğu
• Tansiyonda artış
• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması
• Kalp yetmezliği
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı
• ishal ya da kabızlık,
• Gaz
• Deri döküntüsü
• Alerjik dennatit (egzama)
• Diğer kardiyak disriımiler (kalp atını bo/uklııkları)

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama
• Kan hücrelerinin sasısında azalma (göz s e deri renginin solması ya da sansa dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hatif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, burun >a da deride kanama)
• Besin zarı iltihabı (ense sertliği, naş ağrısı, bulantı, kusma ateş. ışığa daşamksızlık ya da orvantasson (ser. zaman, mekan algısı) kav Di
• Görme bozukluğu
• Kulak çınlaması
• Baş dönmesi
• Mide ülseri, delinmesi
• iltihabi barsak hastalığı
• Kan kusma
• Karaciğer iltihabı, sarılık
• Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması
• Hırıltı
• Ağızda yara
• CilHe ve göz çevresinde kan oturması, şiş! ik s e kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sen d romıı)
» Deride İçi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı
• Böbrek yetmezliği (ay ak bileklerinde şişme gibi)
• idrarda kan tespit edilmesi
• Ödem

Bilinmiyor:

• Sinirlilik, endişe hali

•

liTİlabilile (uyaranlara karşı asin duvarlı olma durumu i Bunlar COLDAWAY COLD &FLU'nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. COLDAWAY COLD&FLLPnun saklanması

COLDAWAY COLDFLU'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.


25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kutlanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLDAWAY COLD &FLU'yu kullanmayınız.Ruhsat sahibi:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Coldaway Cold&flu Film Tablet

Etken Maddesi: Ibuprofen, Psödoefedrin

Atc Kodu: M01AE51

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.