Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kloremin Oral Sprey Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma

KULLANMA TALİMATI

KLOREMİN oral sprey

Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) uygulanır.

•Etkin madde:

1 şişe (30 mİ), 36 mg klorheksidin diglukonat, 45 mg benzidamin HC1 içerir.

•Yardımcı maddeler:

Sorbitol (%70) (E420), gliserol, hidroksietil selüloz, nane aroması, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. KLOREMİN nedir ve ne için kullanılır?


2. KLOREMİN'i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler


3. KLOREMİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.KLOREMİN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. KLOREMİN nedir ve ne için kullanılır?

• KLOREMİN nane tadında ve kokusunda, berrak ve renksiz bir çözeltidir. Ağız içine uygulama için özel başlıklı 30 ml'lik beyaz plastik şişede kullanıma sunulmuştur. Her bir kutuda 1 adet şişe bulunmaktadır.
• KLOREMİN, antimikrobıyal (mikroplan öldüren veya çoğalmasını duruduran) etkide bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak isimlendirilen gruba ait, ağrı ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kulamlan, ayrıca yüzeyel olarak uygulandığında lokal anestezik (uygulandığı bölgede hissizleşmeyi sağlayan) etki gösteren benzidamin HC1 içermektedir.
• KLOREMİN ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, yutma fonksiyonunun rahatlamasında ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Diş hekimliğinde işlemlerden önce koruma amaçlı kullanılabilir.

2. KLOREMİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLOREMİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Benzidamin ve klorheksidine veya KLOREMİN'in içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.
• Hamile iseniz veya emziriyorsanız KLOREMİN'i kullanmayınız.

KLOREMİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• KLOREMİN göz ile temas ederse derhal bol su ile iyice yıkayınız. KLOREMİN yalnızca ağız içine uygulanır, gözler ve kulaklar ile temasından kaçınınız.
• KLOREMİN'i yutmayınız ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız.
• Boğaz ağrısı bakteriye 1 iltihapla oluşmuş veya iltihapla birlikte görülüyorsa, KLOREMİN kullanımına ilave olarak doktor tavsiyesiyle antibiyotik tedavisi uygulanması gerekebilir.
• Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz var ise dikkatli kullanmanız gerekir.
• Ağız içinde, dil ve dişleriniz üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız önerilir.
• Klinik çalışmalar yetersiz olduğundan 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KLOREMİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz KLOREMİN'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız KLOREMİN'i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

KLOREMİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse KLOREMİN'i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
KLOREMİN, gliserol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

KLOREMİN'in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.
KLOREMİN'in içerdiği etken maddelerden klorheksidinin tuzları, sabun ve diğer eksi yüklü (anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve organik bileşikler ile geçimsizdir; benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KLOREMİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

KLOREMİN direkt olarak boğaza ya da inflamasyonlu (iltihaplı) alana uygulanır. Genel doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 1,5 -3 saatte bir tekrarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

• KLOREMİN seyreltilmeden (sulandırılmadan) kullanılır. KLOREMİN yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır.
• İlk kullanımdan önce, yüzden uzak bir yöne doğru tutularak, düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.
• Ağız iyice açılıp, sprey burnu ağzın içine sokularak, ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır.
• Uygulandıktan sonra şişe kutusuna yerleştirilip, dik duracak şekilde saklanmalıdır.
• KLOREMİN'in içeriğinde bulunan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabı oluşumunda azalma yapar. Ağız temizliği yöntemlerine alternatif olarak kullanılıyorsa KLOREMİN en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır.
• KLOREMİN'deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın üzerindeki çocuklarda, sprey direkt olarak boğaza veya inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 1,5 -3 saatte bir tekrarlanır.
Yeterli sayıda deneyim olmaması nedeniyle KLOREMİN'in 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalara, yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4.).

Eğer KLOREMİNin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KLOREMİN kullandıysanız:

KLOREMİN1

.
Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir.
Ancak, KLOREMİN'in yanlışlıkla içilmesi durumunda, doktorunuz belirtilere yönelik tedavi uygulayacaktır.

KLOREMİN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KLOREMİN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KLOREMİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda kilerden biri olursa, KLOREMİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve veya dilde şişme
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Alerjik reaksiyon
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkilerden biri sizde mevcut İse, sizin KLOREMİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tahrişe bağlı cilt reaksiyonları
• Ağızda meydana gelen döküntü
• Boğaz tahrişi ve öksürük
• Tükrük bezinde büyüme
Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız dokusunda hissizleşme
• Ağızda iğne batması ve yanma hissi
• Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk
• Bulantı, kusma, öğürme
• Ağız kuruluğu veya susuzluk hissi
• Ağızda serinlik hissi
• Tad almada değişiklik
• Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme
• Diş taşı oluşumunda artış
Bunlar KLOREMİN'in hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. KLOREMİN'in saklanması

KLOREMİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KLOREMİN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KLOREMİN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretim Yeri

: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Mah.» Fatih Blv., No;32 ÇOSB Ç erkezköy/T ekirdağ

Bu kullanma talimatı 24.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Kloremin Oral Sprey

Etken Maddesi: Klorheksidin Diglukonat + Benzidamin Hcl

Atc Kodu: A0IAD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Kloremin Oral Sprey-KUB
 • Kloremin Oral Sprey-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Kloremin Oral Sprey 30 Ml
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.