Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Losefar 125 Mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak Iç... Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaklor Monohidrat

KULLANMA TALİMATI

LOSEFAR® 125 mg/5 mİ oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

•Etkin madde:

Sefaklor monohidrat 144.230 mg (125 mg sefaklora eşdeğer)

•Yardımcı maddeler:

Ksantan gum, sodyum benzoat (E211), eritrosin, simetikon emülsiyon, kolloidal silikon dioksit, çilek aroması, sakkaroz, su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1.LOS E FAR nedir ve ne için kullanılır?


2.

LOSEFAR 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.LOSEFAR nasıl kullanılır?


4.Olası yan etkiler nelerdir?


5.LOSEFAR 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. LOSEFAR nedir ve ne için kullanılır?

LOSEFAR 125 mg/5 mİ oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz, sulandınldığında her 5 mİ'si 125 mg sefaklor içeren 100 mİ pembe renkli, tatlı ve çilek kokulu süspansiyon oluşturan pembe renkli, homojen granüllerdir.
LOSEFAR, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.
LOSEFAR, duyarlı mikroorganizmaların rol oynadığı aşağıda belirtilen sistem ve organların enfeksiyonlarının tedavilerinde endikedir:
• Solunum yolları enfeksiyonları (pnömoni, bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit ve tonsillit gibi)
• Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
• İdrar yollan enfeksiyonları (sistit ve piyelonefrit gibi)

2. LOSEFAR'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LOSEFAR'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda:
• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlılık varsa bu ilacı kullanmayınız.

LOSEFAR'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuzda:
• Böbrek yetmezliği varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LOSEFAR'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacın besinlerle birlikte alınması sindirim kanalından emilimini geciktirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmiş değildir. LOSEFAR, hamilelerde eğer mutlak surette gerekliyse kullanılmalıdır. Hamilelik sırasında doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.
Emzirme döneminde doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

LOSEFAR'm araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

LOSEFAR'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi LOSEFAR'm böbreklerden atılımı probenesid ile inhibe edilir. Varfarin ve LOSEFAR'ı birlikte kullanan hastalarda pıhtılaşma zamanı uzaması görülebilir.
Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.
Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LOSEFAR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LOSEFAR çocuklarda, çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak genel olarak günde üç kez, bazı durumlarda (orta kulak iltihabı, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonları) günde iki kez kullanılabilir.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
İlacınızı her gün aynı vakitte almaya çalışınız.

• Uygulama yolu ve metodu:

LOSEFAR ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Uygulanacak doz genel olarak 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün şeklinde ayarlanmalıdır. Orta kulak enfeksiyonu, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bölünmek suretiyle 12 saat ara ile verilebilir. Ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak enfeksiyonu veya daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde total doz 1 g'ı geçmemek şartıyla 40 mg/kg/gün önerilmektedir. 10 kg'a kadar 1-1.5 yaş grubu bebeklerde kullanılır. Daha büyük çocuklar için "LOSEFAR 250 mg/5 mİ oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz” kullanılması önerilir.
LOSEFAR bir aylıktan daha küçük olanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

LOSEFAR' ın yaşlılardaki kullanımını sınırlayacak bir neden yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer LOSEFAR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LOSEFAR kullandıysanız:

LOSEFAR 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.


Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

LOSEFAR'ı kullanmayı unutursanız:

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LOSEFAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.
Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacımza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, LOSEFAR'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LOSEFAR'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Nefes almada zorluk
•Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LOSEFAR'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•Ateş
•Dizlerde ağrı •Kas güçsüzlüğü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•Yorgunluk
•Uykusuzluk
•Sinirlilik
•Bulantı, kusma, ishal, yutma güçlüğü •Artmış kas kasılmaları •Genital bölgede enfeksiyonlar
Bunlar LOSEFAR'm hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LOSEFAR'ın saklanması

LOSEFAR 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

LOSEFAR'ı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Sulandırıldıktan sonra buzdolabında 14 gün boyunca saklanabilir. Bu süreden sonra kalan kısım atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOSEFAR 'ı kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız

.

Ruhsat sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 34394 Levent - İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkanştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır

.
5

İlaç Bilgileri

Losefar 125 Mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak Iç...

Etken Maddesi: Sefaklor

Atc Kodu: J01DC04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.