Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Telvis Plus 80 Mg/12,5 Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Renin - Anjiyotensin Sistemi » Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları » Anjiyotensin II Antagonistleri ve Diüretik » Telmisartan ve Hidroklorotiyazid

KULLANMA TALİMATI

TELVİS PLUS 80 mg / 12.5 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin maddeler:

Telmisartan ve hidroklorotiyazid.
Her tablet 80 miligram telmisartan ve 12.5 miligram hidroklorotiyazid içerir.

• Yardımcı maddeler:

Amonyak, PVP K25, trometamol, mannitol (E 421), aerosil 200, starch RX 1500, kırmızı demir oksit (E 172), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TELVİS PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. TEL VtS PL US 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TELVİS PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TEL VİS PL US 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TELVİS PLUS nedir ve ne için kullanılır?

TELVİS PLUS 80 mg /12.5 mg tablet, pembe renkli, oblong tabletler şeklindedir.
TELVİS PLUS tabletler, 28 ve 84 tablet içeren Alüminyum/Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
TELVİS PLUS, telmisartan ve hidroklorotiyazid adı verilen iki et

kin

madde içerir. Her iki madde de yüksek kan basıncım kontrol etmeye yardımcı olur.
• Telmisartan, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Anjiyötensin II vücudunuz tarafından üretilen bir maddedir, kan damarlarınızı daraltarak kan basıncınızın yükselmesine neden olur. Telmisartan, anjiyotensin H'nin bu etkisini engelleyerek kan damarlarınızı gevşetir ve böylelikle kan basıncınızı düşürür.
• Hidroklorotiyazid tiyazid grubu diüretikler adı verilen bir ilaç s

ınıfına

dahildir. Hidroklorotiyazid çıkardığınız idrar miktarını arttırarak kan basıncınızın azalmasını sağlar.
Kan basıncı yüksekliği tedavi edilmediği takdirde çeşitli organlarda kan damarlarının zarar görmesine neden olur, bu durum bazen kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, inme veya körlüğe yol açabilir. Genellikle hasar oluşmadan önce kan basıncı yüksekliği bir belirti vermez. Bu nedenle, kan basıncının normal sınırlarda olup olmadığım düzenli olarak kontrol etmeniz çok önemlidir.
TELVİS PLUS, telmisartan veya hidroklorotiyazidin tek başına kullanılması ile kan basıncı yeterince kontrol altına alınamayan (esansiyel hipertansiyon) hastalarda, yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılır.

2. TELVİS PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler TELVİS PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Telmisartana veya TELVİS PLUS'm formülündeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşın duyarlı) iseniz (Bkz. Yardımcı maddeler),
• Hidroklorotiyazid veya diğer sülfonamid türevi ilaçlardan herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
• 3 aylıktan daha büyük gebeliğiniz varsa (erken gebelik dönemlerinde de TELVİS PLUS kulla

nım

ından kaçınmanız önerilir. Bkz. “Hamilelik”),
• Kolestaz veya biliyer obstrüksiyon (safranın safra kesesinden boşalması ile ilgili sorunlar) gibi ağır karaciğer problemleriniz veya diğer şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
• Şiddetli böbrek hastalığınız varsa,
• Doktorunuz, kan potasyum düzeyinizde düşüklük veya kalsiyum düzeyinde yükseklik saptamışsa ve bu durum tedavi ile daha iyiye gitmiyorsa.
Bu durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise TELVİS PLUS almadan önce doktorunuza bildiriniz.

TELVİS PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise veya daha önce herhangi birini geçirdiyseniz, doktorunuza bu konuda bilgi veriniz:
• Düşük tansiyon. Eğer vücudunuzdan fazla miktarda su kaybı olmuşsa veya idrar söktürücü tedavi nedeniyle vücudunuzda tuz yetersizliği ortaya çıkmışsa, az tuzlu diyet uyguluyorsanız, ishal ve/veya kusma şikayetiniz varsa veya hemodiyalize giriyorsamz, kan basıncınız (tansiyon) düşebilir,
• Böbrek hastalığı veya böbrek nakli,
• Böbrek arter stenozu (tek veya her iki böbreğin kan damarlarında daralma),
• Karaciğer hastalığı,
• Kalpte sorunlar,
• Diyabet,
• Gut,
• Aldosteron düzeyindeki yükselme (kanda çeşitli minerallerin düzeylerindeki dengesizlik nedeniyle vücutta su ve tuz tutulması),
• Sistemik lupus eritematozus (“lupus” veya “SLE” olarak da adlandırılır). Lupus, vücudun kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırması ile seyreden bir hastalıktır.
Gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. TELVİS PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan daha büyük gebeliklerde ise kullanılmamalıdır. Bu ilaç eğer gebeliğin 3. ayından sonra kullanırsa, bebeğe ciddi şekilde zarar verebilir (Bkz. “Hamilelik”).
Hidroklorotiyazidlerle yapılan tedavi vücudunuzda elektrolit dengesinin bozulmasına neden olabilir. Sıvı veya elektrolit dengesindeki bozulmanın en tipik belirtileri şunlardır: ağız kuruluğu, halsizlik, uyuşukluk, uyku hali, huzursuzluk, kas ağrıları veya krampları, bulantı, kusma, kaslarda yorgunluk ve kalp atım hızında anormal artış (dakikada 100 atımdan fazla). Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.
Cildinizde güneşe duyarlılığın arttığını düşünüyorsanız, yani cildinizde normalden daha çabuk ortaya çıkan güneş yanığı (kızarıklık, kaşıntı, şişlik, kabarıklık) oluyorsa, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Ameliyat veya anestezi gereken durumlarda doktorunuza TELVlS PLUS kullandığınızı söyleyiniz.
TELVİS PLUS çocuklarda ve 18 yaşma kadar adolesanlarda önerilmez.
Diğer tüm “anjiyotensin II reseptör antagonisti” grubu ilaçlarda olduğu gibi, telmisartanın tansiyonu düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda, daha az olabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TELVİS PLUS'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

TELVİS PLUS aç karma ya da yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer gebe olduğunuzu veya gebe olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz, normal olarak, hamile kalmanızdan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez ilacınızı kesecek ve size başka bir ilaç önerecektir. TELVİS PLUS erken gebelik döneminde önerilmez. 3 aylıktan büyük gebeliklerde ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü gebeliğin 3. ayından sonra kullanılması halinde bebekte ciddi zararlar oluşturabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. TELVİS PLUS emziren kadınlarda önerilmez. Eğer emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğan veya prematüre (erken doğum) ise, doktorunuz sizin için başka bir ilaç önerecektir.

Araç ve makine kullanımı

TELVİS PLUS'm araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yüksek tansiyon nedeni ile tedavi edilen bazı kişiler sersemleme veya yorgunluk hissedebilir. Eğer kendinizi sersemlemiş veya yorgun hissediyorsanız araç veya makine kullanmayınız.

TELVİS PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TELVİS PLUS her dozunda 530.4 mg mannitol içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz ilaçlar dahil, herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Doktorunuz, kullandığınız ilaçların dozunu değiştirebilir veya başka önlemler alabilir. Bazı durumlarda ilaçlardan birini bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle aşağıda listelenen ilaçlar TELVİS PLUS ile birlikte, aynı zamanda kullanılacaksa bu durum geçerlidir:
• Lityum içeren ilaçlar (bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılır),
• Kanda potasyum düzeyini düşüren (hipokalemi) ilaçlar: diğer idrar söktürücü ilaçlar, bağırsak yumuşatıcı ilaçlar (ör: hint yağı), kortikosteroidler (ör: prednizolon), ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacı), karbenoksolon (ağızdaki yaraları tedavi etmek için kullanılır), penisilin G sodyum (antibiyotik) ve salisilik asit ve türevleri,
• Potasyum düzeyini yükseltebilen ilaçlar: potasyum tutan idrar söktürücüler, potasyum destekleri, potasyum içeren tuzlar, ACE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır), siklosporin (organ naklinde kullanılan bir ilaç) ve heparin sodyum (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi ilaçlar,
• Kalp ilaçlan (ör: digoksin) veya kalp ritminizi düzenleyen ilaçlar (ör: kinidin, hidroksikinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil içeren ilaçlar),
• Mental bozuklukların tedavisi için kullanılan ilaçlar (ör: tiyoridazin, klorpromazin, levopromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulpirid, tiyapirid, pimozid, haloperidol, droperidol içeren ilaçlar),
• Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar (betablokerler ve diazoksid gibi), ağrı kesiciler (aspirin gibi ilaçlar ve steroid olmayan ağrı kesiciler), kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, metotreksat, amifostin gibi), gut tedavisi için kullanılan ilaçlar (probenesid, sülfinpirazon ve allopurinol gibi), artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn: steroidler, metotreksat, ağrı kesiciler), Vitamin D ve kalsiyum destekleri, mide ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar (örn: sisaprid, biperidin, difemanil), bazı antibiyotikler (sparfloksazin, damar yolundan verilen eritromisin gibi), sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin, alerjiye karşı kullanılan mizolastin ve terfenadin, bazı parazitlere karşı kullanılan pentamidin, beyne kan akımım arttıran ve damardan verilen vinkamin,
• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan insülin ve ağızdan alman ilaçlar (örn: metformin),
• Kolesterol düşürücü reçineler (kolestiramin ve kolestipol),
• Damar daraltıcı noradrenalin,
• Antiviral bir ilaç olan amantadin,
• Kas spazmlarını gidermekte kullanılan baklofen,
• Alkol, barbitürat, narkotikler ve antidepresanlar.
TELVİS PLUS, diğer ilaçların kan basıncım düşürücü etkisini arttırabilir. TELVİS PLUS kullanırken diğer ilacınızın dozunun ayarlanmasına gerek duyuyorsanız doktorunuza danışınız.
Kan basıncım düşüren diğer ilaçlarla olduğu gibi, TELVİS PLUS'm etkisi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (ör: aspirin veya ibuprofen) alınması ile azalabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TELVİS PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TELVİS PLUS'ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Uygulama yolu ve metodu:

TELVİS PLUS günde 1 tablet şeklinde kullanılır. Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Bu ilacı aç kamına veya yemekle birlikte alabilirsiniz. Tableti, su veya alkol içermeyen başka bir içecekle alınız. Doktorunuz size aksini söyleyinceye kadar ilacınızı her gün düzenli olarak almanız gerekir ve bu çok önemlidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

TELVİS PLUS'm çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir. Bu yaş grubunda kull

anımı

önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğeriniz normal çalışmıyorsa, günde 40 mg telmisartan ile 12.5 mg hidroklorotiazidin kombine dozu aşılmamalıdır. Ciddi karaciğer hastalığınız varsa TELVlS PLUS kulla

nılm

amalıdır.

Eğer TELVİS PLUS'ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TELVİS PLUS kullandıysanız:

Eğer kaza ile gereğinden daha fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuzu bilgilendiriniz ve hemen en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

TELVİS PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TELVİS PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız endişelenmeyiniz. Hatırlar hatırlamaz ilacınızı alıp ertesi gün normal şekilde almaya devam ediniz. Eğer ilacınızı almayı bir gün boyunca unutursanız ertesi gün normal dozunuzu alarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TELVİS PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Veri mevcut değildir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TELVİS PLUS'm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklık tanımları şöyledir:
• Çok yaygın (10 kullanıcıdan 1 'den fazla kişi etkilenir)
• Yaygın (100 kullanıcıdan 1 -10 kişi etkilenir)
• Yaygın olmayan (1000 kullanıcıdan 1 -10 kişi etkilenir)
• Seyrek (10000 kullanıcıdan 1-10 kişi etkilenir)
• Çok seyrek (10000 kullanıcıdan 1 'den az kişi etkilenir)
• Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa, TELVİS PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Sepsis**: (“kan zehirlenmesi” olarak da adlandırılan, bütün vücutta enflamasyon (iltihap) şeklinde ortaya çıkan şiddetli bir enfeksiyon durumu) cilt ve mukozada ani şişme (anjiyoödem).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir ve oldukça seyrek görülür. Bu durumda ilacı kullanmayı derhal kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu etkiler tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanabilir.

TELVİS PLUS'ın olası yan etkileri:

Yaygın yan etkiler arasında şunlar bulunur:
• Baş dönmesi.
Yaygın olmayan yan etkiler arasında şunlar bulunur:
• Kan potasyum düzeylerinde düşme,
• Endişe (anksiyete),
• Baygınlık,
• Karıncalanma ve iğnelenme hissi (parestezi),
• Baş dönmesi hissi (vertigo),
• Kalp hızının artması (taşikardi),
• Kalpte ritim bozuklukları,
• Kan basıncının (tansiyonun) düşmesi,
• Ayağa kalkınca kan basıncının ani düşmesi,
• Nefes darlığı,
• İshal,
• Ağız kuruluğu,
• Gaz,
• Sırt ağrısı,
• Kaslarda spazm,
• Kas ağrıları,
• Ereksiyon sağlayamama veya sürdürememe,
• Göğüste ağrı,
• Kanda ürik asit düzeylerinde artma.
Seyrek yan etkiler arasında şunlar bulunur:
• Akciğerlerde iltihaplanma (bronşit),
• Lupus hastalığının tetiklenmesi veya kötüleşmesi (vücudun bağışıklık siste

minin

kendi dokularına saldırması sonucu eklemlerde ağrı, deri döküntüleri ve ateş olması),
• Boğaz ağrısı,
• Sinüslerde iltihaplanma,
• Depresyon,
• Uykuya dalmada güçlük,
• Görmede bozulma,
• Nefes almakta güçlük,
• Karın ağrısı,
• Kabızlık,
• Yemekten sonra şişkinlik (dispepsi),
• Kendini hasta hissetme,
• Midede iltihaplanma (gastrit),
• Karaciğer fonksiyonlarında anormallik*,
• Ölüme de yol açabilen cilt ve mukozalarda ani şişme (ölümle sonuçlanabilen anjioödem),
• Ciltte kızarıklık (eritem),
• Kaşıntı veya döküntü gibi alerjik reaksiyonlar,
• Terlemede artış,
• Kurdeşen (ürtiker),
• Eklem ağrıları (artralji),
• Kol ve bacaklarda ağrılar,
• Kas krampları,
• Grip benzeri belirtiler,
• Ağrı,
• Kanda ürik asit düzeyinde yükselme,
• Kanda sodyum düzeyinde düşme,
• Kanda kreatinin düzeyinde yükselme,
• Karaciğer enzimleri veya kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış.
(* Telmisartan ile elde edilen pazarlama sonrası deneyimlere göre, karaciğer fonksiyonlarında anormallik ve karaciğerde bozukluk görülen hastaların çoğunluğu Japon hastalardır. Bu yan etkilerin Japon hastalarda ortaya çıkması daha olasıdır)
Telmisartan:
Tek başına telmisartan kullanan hastalarda ek olarak şu yan etkiler bildirilmiştir:
Yaygın olmayan yan etkiler arasında şunlar bulunur:
• Üst solunum yolu enfeksiyonu (ör: boğaz ağrısı, sinüslerde iltihaplanma, soğuk algınlığı),
• İdrar yolu enfeksiyonları,
• Kı

rmızı

kan hücrelerinin eksikliği (anemi),
• Potasyum düzeylerinde yükselme,
• Kalp hızının yavaşlaması (bradikardi),
• Akut böbrek yetmezliği dahil böbrek bozuklukları,
• Halsizlik.
Seyrek yan etkiler arasında şunlar bulunur:
• Sepsis** (“kan zehirlenmesi” olarak da adlandırılan, bütün vücutta enflamasyon (iltihap) şeklinde ortaya çıkan şiddetli bir enfeksiyon durumu),
• Platelet (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni),
• Belirli beyaz kan hücrelerinin sayısında artma (eozinofıli),
• Ciddi alerjik reaksiyonlar (ör: hipersensitivite, anaflaktik reaksiyon, ilaç döküntüsü),
• Kan şekerinde düşme (şeker hastalarında),
• Midede rahatsızlık hissi,
• Egzema (bir deri hastalığı),
• Artroz (bir eklem hastalığı),
• Tendon adı verilen bağlarda iltihaplanma,
• Hemoglobin (bir kan proteini) düzeyinde azalma.
(**20000'den fazla hasta ile yürütülen uzun dönemli bir çalışmada, telmisartan ile tedavi edilen hastalarda, telmisartan almayan hastalara göre, daha fazla sepsis görülmüştür. Bu durum tesadüfi olabilir veya henüz bilinmeyen bir mekanizmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir)
Hidroklorotiyazid:
Tek başına hidroklorotiyazid kullanan hastalarda ek olarak şu yan etkiler bildirilmiştir:
Bilinmeyen sıklıkta ortaya çıkan yan etkiler arasında şunlar bulunur:
• Tükürük bezlerinde iltihaplanma,
• Kı

rmızı

ve beyaz hücreler dahil kan hücrelerinin sayısında azalma,
• Platelet sayısında azalma (trombositopeni),
• Ciddi alerjik reaksiyonlar (ör: hipersensitivite, anaflaktik reaksiyon),
• iştah azalması veya kaybı,
• Huzursuzluk,
• Baş dönmesi veya sersemleme,
• Görme bulanıklığı veya sarımsı renkte görme,
• Kan damarlarının iltihabı (nekrotizan vaskülit),
• Pankreasta iltihaplanma,
• Midede rahatsızlık hissi,
• Ciltte ve gözde sararma (sarılık),
• Lupus benzeri sendrom (vücudun bağışıklık sisteminin kendine saldırması ile ortaya çıkan sistemik lupusu taklit eden bir hastalık),
• Ciltte kan damarlarının iltihaplanması gibi cilt bozuklukları,
• Güneş ışığına duyarlılığın artması veya cildin üst tabakasının kabarması ve soyulması (toksik epidermal nekroliz),
• Güçsüzlük,
• Böbreklerde iltihaplanma veya böbrek fonksiyonlarının bozulması,
• İdrarda glukoz bulunması (glukozüri),
• Ateş,
• Elektrolit (vücuttaki sıvının dengelenmesinde rol oynayan bazı maddeler) dengesinin bozulması,
• Kan kolesterol düzeyinin yükselmesi,
• Kan hacminin azalması,
• Kanda glukoz veya yağ düzeyinin artması.

Eğer bu yan etkilerden herhangi birisi ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TELVİS PLUS'ın saklanması

TELVİS PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TELVİS PLUS'ı 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.
Nemden korumak amacı ile orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TELVİSPLUS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, TELVİS PLUS'ı kullanmayınız.
İnventim İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Ruhsat Sahibi:General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi
Bağımsız Bölüm No:8
Güngören / İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 76 41
Faks: 0 212 481 76 41
e-mail:

info@inventimilac.com.tr


Üretim Yeri:Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Telvis Plus 80 Mg/12,5 Tablet

Etken Maddesi: Telmisartan-hidroklorotiyazid

Atc Kodu: C09DA07

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Telvis Plus 80 Mg/12,5 Tablet-KUB
 • Telvis Plus 80 Mg/12,5 Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Telvis Plus 80/12,5 98 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.