Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Diclactive %1 Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » Diklofenak

KULLANMA TALİMATI

DİCLACTİVE %1 jel Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde:

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer 11.6 mg diklofenak dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Carbopol 974P, izopropil alkol, propilen glikol, likit vazelin, Cetomacrogol 1000, Cetiol LC, trietanolamin, mentol esansı, lavanta esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1) DİCLACTİVE nedir ve ne için kullanılır?


2) DİCLACTİVE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3) DİCLACTİVE nasıl kullanılır?


4) Olası yan etkiler nelerdir?


5) DİCLACTİVEf


Başlıkları yer almaktadır.

1. DİCLACTİVE nedir ve ne için kullanılır?

• DİCLACTİVE etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.
• DİCLACTİVE topikal kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• DİCLACTİVE 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
• DİCLACTİVE
o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede, o Yumuşak doku iltihaplanmalarında, o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2. DİCLACTİVE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DİCLACTİVE ' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:
• Diklofenaka veya DİCLACTİVE'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antimflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
• DİCL ACTİVE'i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemah cilt üzerine uygulamayınız.

DİCLACTİVE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
• DİCLACTİVE yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmaymız.
• DİCLACTİVE'in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacmıza danışınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DİCLACTİVE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİCLACTİVE JEL'in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİCLACTİVE'i özellikle gebeliğin 3. trimesterinde olmak üzere kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DİCLACTİVE'i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

DİCLACTİVE'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

DİCLACTİVE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİCLACTİVE propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DİCLACTİVE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):
DİCLACTİVE'i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram. DİCLACTİVE (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm2'lik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.
DİCLACTİVE'i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DİCLACTİVE'in çocuklarda ve 12 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda DİCLACTİVE'in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer DİCLACTİVE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla DİCLACTİVE kullandıysanız:

DİCLACTİVE JEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DİCLACTİVE'i kullanmayı unutursanız:

Eğer DİCLACTİVE'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DİCLACTİVE'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DİCLACTİVE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİCLACTİVE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
• Döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağı d a kiler d en herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Işığa hassasiyet
• Kaşıntı
• Kızarıklık
Bunlar DİCLACTİVE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DİCLACTrVE'in saklanması

DICLACTIVE JEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİCLACTİVE'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİCLACTİVE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul

Üretim Yeri

: Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı çıkışı, Kandaklar Mevkii, Adapazarı/Sakarya

Bu kullanma talimatı 08.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Diclactive %1 Jel

Etken Maddesi: Diklofenak Dietilamonyum

Atc Kodu: M02AA15

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Diclactive %1 Jel-KUB
 • Diclactive %1 Jel-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Diclactive %1 Jel 50 Gr
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.