Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tisinon 10 Mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları » Diğer » Çeşitli Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları

KULLANMA TALİMATI

TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır.

Her kapsül;

• Etkin madde:

10 mg nitisinon

• Yardımcı maddeler:

Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül (indigo carmine blue, titanyum dioksit ve jelatin)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TİSİNON nedir ve ne için kullanılır?


2. TİSİNON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TİSİNON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TİSİNON'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TİSİNON nedir ve ne için kullanılır?

TİSİNON, opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsüller içinde beyaz tozdur. 60 kapsüllük ambalajlarda bulunur.
TİSİNON etkin madde olarak nitisinon içerir. TİSİNON tip 1 herediter tirozinemi adı verilen nadir görülen bir hastalığın tedavisi için kullanılır.
Bu hastalıkta vücudunuz tirozin adı verilen amino asidi (amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır) tamamen yıkamaz ve zararlı maddeler oluşur. Bu maddeler vücutta birikir.
TİSİNON tirozinin yıkımını engeller ve zararlı maddeler oluşmaz. TİSİNON alırken tirozin vücudunuzda kalacağı için özel bir diyet uygulamanız gereklidir. Bu özel diyet düşük tirozin ve fenilalanin içeriğine dayanır.

2. TİSİNON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TİSİNON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Nitisinona veya TİSİNON'un içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız),

TİSİNON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer
• Gözünüzde kızarıklık meydana gelirse veya gözünüz üzerindeki etkileri gösteren başka herhangi bir belirti varsa. Göz muayenesi için derhal doktorunuza başvurunuz. Göz problemleri yetersiz diyet kontrolünün işareti olabilir.
Tedaviniz sırasında, tedavinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek ve kan bozukluklarına neden olan hiçbir yan etki olmadığından emin olmak için doktorunuz tarafından kan örnekleri alınacaktır.
Hastalık karaciğeri ekileceğinden dolayı, karaciğeriniz düzenli aralıklarla kontrol edilecektir.
Doktorunuz tarafından her 6 ayda bir izlenmelisiniz. Eğer herhangi bir yan etki yaşarsanız, daha kısa aralıklarla izlenmeniz önerilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TİSİNON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

TİSİNON'u yemekler ile birlikte almaya başlamış iseniz, tedavi boyunca ilacı yemekler ile birlikte almaya devam etmeniz tavsiye edilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Nitisinonun hamilelerde güvenliliği çalışılmamıştır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Nitisinonun emziren annelerde güvenliliği çalışılmamıştır. TİSİNON tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilere yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Eğer görüşünüzü etkileyen yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz.

TİSİNON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TİSİNON'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. TİSİNON nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Nitisinon tedavisi, tip 1 herediter tirozinemi hastalarının tedavisinde uzman bir hekim tarafından başlatılmalı ve takip edilmelidir.
TİSİNON'u her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
Toplam günlük doz 2 doza bölünmüş olarak 1 mg/kg/gün'dür. Doktorunuz dozu bireysel olarak ayarlayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

TİSİNON yalnızca ağızdan kullanım içindir.
Kapsül yutma güçlüğünüz varsa ilacınız almadan hemen önce kapsülü açınız, kapsül içeriğini az bir miktar su veya yiyecek ile karıştırınız.

Çocuk korumalı kapağın açılması:

Plastik şişenin kapağı çocuk korumalı sisteme sahiptir ve aşağıdaki gibi açılmalıdır:
- Kapağı aşağıya doğru bastırarak, saat yönünün tersine doğru çeviriniz.
- Şişeden ayrılmış olan kapağı çıkarınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Nitisinonun çocuklarda etkinlik ve güvenliliği incelenmiştir. Doz yetişkinler ile aynıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Eğer TİSİNON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla TİSİNON kullandıysanız:

TİSİNON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TİSİNON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.


Eğer bir doz almayı unuttuysanız, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

TİSİNON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

TİSİNON'un yeterli etkiyi göstermediğini düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz ile konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz veya tedavinizi sonlandırmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TİSİNON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Gözünüz ile ilgili herhangi bir yan etki fark ederseniz, göz muayenesi için derhal doktorunuza başvurunuz.
Çok yaygın:
10 kişide 1'den fazla kişiyi etkiler.
100 kişide 1 ila 10 kişiyi etkiler 1000 kişide 1 ila10 kişiyi etkiler 10000 kişide 1 ila 10 kişiyi etkiler 10000 kişide 1'den az kişiyi etkiler Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın:
Yaygın olmayan:
Seyrek:
Çok seyrek:
Bilinmiyor:
Yaygın yan etkiler:
• Göz ile ilgili çeşitli belirtiler; konjonktivit (göz iltihabı), korneada opaklaşma ve iltihaplanma, ışığa karşı duyarlılık, gözlerde ağrı
• Platelet (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) ve beyaz kan hücresi sayısında azalma, bazı beyaz kan hücrelerinin normalden az sayıda bulunması (granülositopeni),
Yaygın olmayan yan etkiler
• Göz kapağında iltihaplanma
• Beyaz kan hücresi sayısında artma
• Kaşıntı, deri iltihabı (eksfolyatif dermatit), döküntü

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. TİSİNON'un saklanması

TİSİNON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


2°C - 8°C aralığında buzdolabında saklayınız.
Raf ömrü süresi dahilinde, ürünü kullanacağınız zaman buzdolabından çıkartınız ve 3 aylık süre içerisinde tüketmek üzere 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 3 aylık sürenin başlangıç tarihini ambalaj üzerine işaretleyiniz, 3 aylık sürenin sonunda ürünü kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİSİNON'u kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz

TİSİNON'uRuhsat sahibi:


NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. AŞ.
Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı 06/05/2013 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Tisinon 10 Mg Kapsül

Etken Maddesi: Nitisinon

Atc Kodu: A16AX04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Tisinon 10 Mg Kapsül-KUB
 • Tisinon 10 Mg Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Tisinon 10 Mg Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.