Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fixoline %0.25 Krem Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar » Tiyokolşikosid

KULLANMA TALİMATI

FİXOLİNE % 0.25 krem Deri yüzeyine uygulanır.

• Etkin madde:


30 g'lık tüpte;
Tiyokolşikosid 75 mg

• Yardımcı maddeler:

Polisorbat 80, sodyum lauril sülfat, hidrojene lanolin, setil palmitat 15, stearik asit 70, sodyum aljinat, dimetikon, sıvı parafın, metil paraben, propil paraben, etil paraben, lavanta esansı,saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. FİXOLİNE nedir ve ne için kullanılır?


2. FIXOLINE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. FİXOLİNE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

FİXOLİNE'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. FİXOLİNE nedir ve niçin kullanılır?

FİXOLİNE, tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 30 g'lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin madde bulunur.
FİXOLİNE esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

2. FIXOLlNE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FİXOLİNE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ^**

Eğer:
• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.
Ayrıca, FİXOLİNE'in 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir

FİXOLİNE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşırı duyarlık meydana gelebilir).
Bu uyarı geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FİXOLİNE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FİXOLİNE'in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

FİXOLİNE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat ihtiva eder. Bu maddeler, ürtiker ve bronkospazm ile eşlik eden kontakt (temas) dermatit gibi alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Hidrojene lanolin içerir. Bu nedenle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. FİXOLİNE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ııygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 2-3 defa uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri yüzeyine ağrılı bölgeye sürülerek, uygulanır.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

FİXOLİNE'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

FİXOLİNEMn böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Eğer FİXOLİNE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz yar ise doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla FİXOLİNE kullandıysanız

FİXOLİNE 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


FİXOLİNE'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


FİXOLİNE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FİXOLİNEMn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilcrdcn biri olursa, FİXOLİNE'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı, döküntü, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşın duyarlılık tepkisi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FİXOLİNE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik, uyuklama hali
• Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilcrdcn herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Mide ağrısı
Bunlar FİXOLİNE'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. FİXOLİNE'in saklanması

FİXOLİNEçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FİXOLİNE'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FİXOLİNE'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
34440 Beyoğlu - İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC, A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 30.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.


4/4

İlaç Bilgileri

Fixoline %0.25 Krem

Etken Maddesi: Tiyokolşikosid 75 Mg/tüp

Atc Kodu: M03BX05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Fixoline %0.25 Krem-KUB
 • Fixoline %0.25 Krem-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Fixoline %0.25 Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.