Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Symbicort Pediatrik (6-12) Turbuhaler 80/4.5mcg/doz İnhalasyon İçin Toz Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Formoterol Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

SYMBICORT® PEDİATRİK (6-12) TURBUHALER® 80/4,5 mcg/doz Inhalasyon İçin Toz Solunum yoluyla kullanılır.

• Etkin madde:

Budesonid, Formoterol fumarat dihidrat

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (süt proteinleri içerir)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® nedir ve ne için kullanılır?


2. SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHERnedir ve ne için kullanılır?

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® bir inhalatördür. İki farklı ilaç olan budesonid ve formoterolü içerir.
• Budesonid 'kortikosteroid' olarak adlandırılan bir grup ilaca dahildir. Akciğerlerinizdeki şişme ve iltihaplanmayı azaltarak ve önleyerek etki gösterir.
• SYMBICORT® PEDİATRİK TURBUHALER® 1 adet inhaler içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. İnhalerin beyaz bir gövdesi ve kırmızı doz yükleme bileziği vardır. Nefes alarak içinize çekmiş olduğunuz toz beyaz renklidir. Her bir inhaler 120 doz içerir.
• Formoterol uzun etkili beta-agonistler veya “bronkodilatörler” olarak adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Solunum yollarınızdaki kasların gevşemesini sağlamak suretiyle etki gösterir. Bu sizin daha kolay nefes almanızı sağlar.
• Doktorunuz size bu ilacı astım için reçete etmiştir. Astım belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Ağır astım hastalığı olan kişiler için uygun değildir.
Bu ilaç astım için iki farklı şekilde reçete edilebilir:

a) Bazı kişilere iki astım inhalatörü birlikte reçete edilir: SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHERve ayrıca bir 'kurtarıcı inhalatör'.

• Bu kişiler SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i her gün kullanır. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.
• 'Kurtarıcı inhalatörü' ise astım belirtileri ortaya çıktığında, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanırlar.

b) Bazı kişilere astım inhalatörü olarak tek başına SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHERreçete edilir.

• Bu kişiler SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i her gün kullanır. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.
• Astım belirtilerini rahatlatmak için ekstra doz almaya ihtiyaç olduğunda da yine SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanırlar. Bunun için ayrı bir inhalatöre ihtiyaçları olmaz.

2. SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHERkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHER'i aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ:

• Budesonid, formoterol veya içerikteki diğer madde olan laktoza (düşük miktarlarda süt proteinleri içerir) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa kullanmayınız.

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i kullanmaya başlamadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:
- Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa
- Akciğerinizde iltihaplanma (enfeksiyon) varsa.
- Yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağlığınızla ilgili bir problem yaşadınızsa (düzensiz kalp atışı dahil, çok hızlı bir nabız, atar damarlarda daralma veya kalp yetmezliği).
- Tiroid veya böbreküstü bezleriniz ile ilgili problemleriniz varsa.
- Kan potasyum düzeyiniz düşükse
- Ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz - doktorunuz aksini söylemedikçe SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i kullanmayınız.
• SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER^ kullandığınız dönemde hamile kalırsanız, SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i kullanmayı bırakmayınız, ancak derhal doktorunuzla irtibata geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Emzirme döneminde SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

SYMBICORT® PEDİ etkilemesi beklenmez.

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in araç veya makine kullanma yeteneğinizi

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in içeriğinde bir tür şeker olan laktoz bulunur. Eğer doktorunuz size bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuzu söylediyse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Bu ilaçtaki laktoz miktarı normalde laktoza hassasiyeti olan kişilerde probleme yol açacak düzeyde değildir.
Yardımcı madde laktoz, alerjik tepkilere neden olabilecek, düşük miktarlarda süt proteinleri içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel ilaçlar ve reçetesiz satılan ilaçlar da dahil, başka ilaçlar kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktor veya eczacınıza söyleyiniz.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz doktor veya eczacınıza söyleyiniz:
• Göz içi basıncındaki artışın (glokom) tedavisinde kullanılan göz damlaları dahil (timolol gibi) yüksek tansiyonun tedavisi için kullanılan beta blokör ilaçlar (atenolol veya propranolol gibi),
• Hızlı ve düzensiz kalp atışları için kullanılan ilaçlar (kinidin gibi),
• Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (digoksin gibi),
• Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan idrar söktürücüler (furosemid gibi),
• Ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi),
• Astım tedavisinde kullanılan ksantin ilaçları (teofilin veya aminofilin gibi),
• Diğer solunum yolu genişleticiler (salbutamol gibi),
• Depresyon ve kaygı durumunun tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar (amitriptilin gibi),
• Depresyon tedavisinde kullanılan Mono-Amin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI) (fenelzin gibi),
• Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan fenotiyazin türevi ilaçlar (klorpromazin ve proklorperazin gibi),
• HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (proteaz inhibitörü ritonavir gibi),
• Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (itrakonazol, vorikonazol, posakonazol ve ketokonazol gibi),
• Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (leva-dopa gibi),
• Tiroid bezinin hastalıklarında ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (levo-tiroksin gibi),
• Antibiyotikler (klaritromisin ve telitromisin gibi).
Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.
Ayrıca ameliyat veya diş tedavisi için genel anestezi alacaksanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkına bilgi veriniz.


3. SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i her zaman doktor, hemşire veya eczacınızın tam olarak tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz bu kişilerden birine danışınız.
• SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i düzenli olarak, o anda astım belirtileriniz yoksa bile, her gün kullanmaya devam etmeniz önemlidir.
• Doktorunuz astım belirtilerinizi düzenli olarak kontrol etmek isteyecektir.

Astım belirtileriniz hakkında önemli bilgi

Eğer SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullanırken nefessiz kalırsanız veya hırıltı olursa, SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i kullanmaya devam etmeli ancak, ek tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olduğunca çabuk doktorunuza görünmelisiniz.
Aşağıdakilerden birini fark ederseniz

DERHAL

doktorunuza başvurunuz:
- Nefes almanız kötüleşirse veya gece sık sık astım belirtileriyle uyanırsanız
- Sabahları göğsünüzde baskı hissetmeye başlarsanız veya göğsünüzdeki baskı her zamankinden daha uzun sürüyorsa
Bu belirtiler durumunuzun tam olarak kontrol edilmediği anlamına gelebilir ve derhal başka veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Astım

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® astım için iki farklı şekilde reçete edilebilir. Kullanacağınız SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® dozu ve zamanı size nasıl reçete edildiğine bağlıdır:
a) Size SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® ve ayrıca bir 'kurtarıcı inhalatör'
reçete edildiyse 'a) SYMBICORT PEDİATRİK TURBULAHER® ve ayrıca bir kurtarıcı inhalatör kullanılması' bölümünü okuyunuz.
b) Eğer size astım inhalatörü olarak tek başına SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® reçete edildiyse 'b) SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in tek astım inhalatörü olarak kullanılması' bölümünü okuyunuz.

a) SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHERve ayrıca bir kurtarıcı inhalatör kullanılması

SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHER'i her gün kullanınız.

Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.

Erişkinler (18 yaş ve üzeri):

• Doz genellikle günde iki kez, 1-2 inhalasyondur.
• Doktorunuz dozu günde iki kez, 4 inhalasyona çıkarabilir.
• Eğer hastalık belirtileriniz iyi kontrol edilirse, doktorunuz ilacınızı günde bir kereye indirebilir.

Adolesanlar (12-17 yaş) :

• Doz genellikle günde iki kez, 1-2 inhalasyondur.
• Eğer hastalık belirtileriniz iyi kontrol edilirse, doktorunuz ilacınızı günde bir kereye indirebilir.

Çocuklar (6-11 yaş) :

• Günde iki kez, 2 inhalasyondur.

6 yaşından küçük çocuklar:

• SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in, 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
Doktorunuz (veya astım hemşireniz) astımınızla baş etmenizde size yardımcı olacaktır. Bu ilacın dozunu astımınızı kontrol altında tutmak için gerekli en düşük doza ayarlayacaklardır. Ancak, öncelikle doktorunuz (veya astım hemşireniz) ile konuşmadan doz ayarlamasına gitmeyiniz.

Astım belirtileri ortaya çıktığında bunlara müdahale etmek için “kurtarıcı inhalatör”ünüzü kullanınız.

Kurtarıcı inhalerinizi ihtiyacınız olduğunda kullanabilmek için her zaman yanınızda bulundurunuz. Astım belirtilerinin iyileştirilmesinde SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i değil - kurtarıcı inhalerinizi kullanınız.

b) SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHER

®
SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i bu şekilde ancak doktorunuzun tavsiyesiyle ve yaşınız 18 ve üstünde ise kullanınız.

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i her gün kullanınız.

Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir. Aşağıdaki dozları alabilirsiniz:
• Sabah 1 inhalasyon

veveya

• Sabah 2 inhalasyon

veya

• Akşam 2 inhalasyon

Ayrıca SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i 'kurtarıcı inhalatör' olarak astım belirtileri ortaya çıktığında kullanınız.

• Astım belirtileriniz ortaya çıkarsa 1 inhalasyon alıp birkaç dakika bekleyiniz.
• Eğer kendinizi daha iyi hissetmezseniz tekrar inhalasyon alınız.
• Tek seferde 6 inhalasyondan fazla almayınız.
SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'inizi her zaman yanınızda bulundurunuz, böylece ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz.
Normalde günde toplam 8 inhalasyondan fazla doza ihtiyaç duyulmaz. Ancak, doktorunuz geçici bir süre için günde 12 inhalasyona kadar kullanmanıza izin verebilir.
Eğer düzenli olarak günde 8 veya daha fazla inhalasyona ihtiyaç duyuyorsanız, doktorunuz ile görüşünüz. Tedavinizin değiştirilmesine ihtiyaç olabilir.
24 saatte toplam 12 inhalasyondan fazla kullanmayınız.
Eğer egzersiz sırasında astım belirtileriniz ortaya çıkarsa, SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i burada anlatıldığı şekilde kullanınız. Ancak, SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i astım belirtilerinin ortaya çıkmasını engellemek için egzersizden hemen önce kullanmayınız.

Eğer SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Uygulama yolu ve metodu:

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in ilk kullanıma hazırlanması:

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBUHALER®'i ilk kez kullanmaya başlamadan önce, kullanım için aşağıdaki gibi hazırlayabilirsiniz:
• Kapağı döndürerek çıkarınız. Kapağı çevirirken bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz.
• TURBUHALERi kırmızı doz yükleme bileziği aşağı bakacak şekilde dik olarak tutunuz.
• Kırmızı doz yükleme bileziğini bir yöne doğru mümkün olduğunca çeviriniz. Sonra diğer
yöne doğru mümkün olduğunca çeviriniz (çevirme işlemini önce hangi yönde yaptığınızın
bir önemi yoktur). Bu işlem sırasında bir 'klik' sesi duymanız gerekir.
• Bu işlemi kırmızı doz yükleme bileziğini her iki yönde çevirerek ikinci kez tekrarlayınız.
• TURBUHALERiniz artık kullanıma hazırdır.

İnhalasyonu Nasıl Alırsınız?

İnhalasyon almanız gereken her seferde aşağıdaki talimatlara uyunuz.
1. Kapağı döndürerek çıkarınız. Kapağı çevirirken bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz.
2. TURBUHALERi kırmızı doz yükleme bileziği aşağı bakacak şekilde dik olarak tutunuz.
3. TURBUHALERi yüklerken ağız parçasına dokunmayınız. TURBUHALERe doz yüklemek için kırmızı doz yükleme bileziğini bir yöne doğru mümkün olduğunca çeviriniz. Sonra diğer yöne doğru mümkün olduğunca çeviriniz (çevirme işlemini önce hangi yönde yaptığınızın bir önemi yoktur). Bu işlem sırasında bir 'klik' sesi duymanız gerekir. TURBUHALERinize artık doz yüklenmiştir ve kullanıma hazırdır. Turbuhalerinizi sadece kullanmaya ihtiyaç duyduğunuzda yükleyiniz.
4. TURBUHALERi ağzınızdan uzak tutunuz. Nazikçe nefes veriniz (rahat olacağınız kadar). TURBUHALERinizin içine nefes vermeyiniz.
5. Ağız parçasını nazikçe dişlerinizin arasına yerleştiriniz. Dudaklarınızı kapatınız. Ağzınızdan yapabildiğiniz kadar kuvvetlice ve derin nefes alınız. Ağız parçasını ısırmayınız veya çiğnemeyiniz.
6.

TURBUHALERi ağzınızdan uzaklaştırınız. Sonra nazikçe nefes veriniz.inhalasyondan sonra herhangi bir tat hissetmeyebilirsiniz

.
Eğer talimatlara dikkatlice uydunuzsa dozu inhale ettiğinizden ve ilacın akciğerinize ulaştığından emin olabilirsiniz.
7. Eğer ikinci inhalasyon almanız gerekirse 2-6. aşamaları tekrarlayınız.
9. Sabah ve/veya akşam dozlarınızdan sonra ağzınızı su ile çalkalayıp tükürünüz.

TURBUHALERin temizlenmesi

Ağız parçasının dışını haftada bir, kuru bir bezle siliniz. Ağız parçasının temizliği için su veya sıvı kullanmayınız.
8. Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapatınız.


Ne zaman yeni turbuhaler kullanmaya başlamalısınız?

• Doz gösterge penceresi TURBUHALER dolu olduğunda 60 veya 120'den başlayarak size TURBUHALERde kaç doz kaldığını gösterir.
• Gösterge 10 dozluk aralıklarla işaretlenmiştir bu yüzden her bir tek dozu göstermez.
• Ağız parçasının altındaki doz gösterge penceresinde kırmızı işaret ilk kez görüldüğünde, yaklaşık 20 doz kalmış demektir. Son 10 doz için gösterge penceresinin rengi kırmızıdır. '0' gösterge penceresinin ortasına ulaştığında, yeni bir TURBUHALER kullanmaya başlamalısınız.
Not:
- TURBUHALER boş olduğunda bile, doz yükleme bileziği döner ve 'klik' sesi duyulur.
- TURBUHALERi salladığınızda duyduğunuz ses ilaçtan değil TURBUHALERin içindeki nem çekici bir maddeden ileri gelmektedir. Dolayısıyla bu ses size Turbuhalerinizde ne kadar ilaç kaldığını göstermez.
- Doz almadan önce TURBUHALERi yanlışlıkla birkaç kez yükleseniz bile tek doz alacaksınız. Ancak doz gösterge penceresi yüklenen tüm dozları gösterecektir.
- Dozunuzu almadan önce doz yükleme bileziğini yanlışlıkla birkaç kez çevirseniz bile, yine de sadece tek doz alıyor olacaksınız. Ancak doz gösterge penceresi yüklenen tüm dozları kaydedecektir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullandıysanız:

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'den kullanmanız gerekenden fazlasını


kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'i kullanmanız gerekenden fazla kullandığınızda en sıklıkla oluşabilecek belirtiler titreme, baş ağrısı veya kalbinizin hızlı çarpmasıdır.

Eğer SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHER'i almayıkullanmayıunutursanız:

Eğer almanız gereken bir SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Tüm ilaçlar gibi SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste oluşmaz.

Aşağıdakilerden biri olursa SYMBICORTPEDİATRİK TURBULAHERalmayı kesiniz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz:

• Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem) ve/veya ani bayılma hissi. Bunun olması alerjiniz olabileceğini gösterir. Bu seyrek bir durumdur ve 1.000 kişide 1'den az görülür.
• İlacınızı ihale ettikten sonra ani hırıltı. Bu çok seyrek bir durumdur ve 10.000 kişide 1'den az görülür.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer olası yan etkiler Yaygın (10 kişide 1'den az kişide görülür)

• Palpitasyonlar (kalp çarpıntınızı hissetmeniz), titreme veya sallanma. Bu etkiler görülürse, bunlar genellikle hafif yan etkilerdir ve SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullanmaya devam ettikçe ortadan kalkar.
• Ağızda pamukçuk (bir mantar iltihabı). TURBULAHERi kullandıktan sonra ağzınızı su ile durulamanız halinde görülme ihtimali daha azdır.
• Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ses boğuklaşması.
• Baş ağrısı

Yaygın olmayan (100 kişide 1'den az kişide görülür)

• Yorgun, sinirli veya heyecanlı hissetmek
• Uyku bozuklukları
• Sersemlik hissi
• Bulantı (hasta hissetme)
• Hızlı kalp atışı
• Ciltte morarmalar
• Kas krampları

Seyrek (1.000 kişide 1'den az kişide görülür)

• Deri döküntüsü, kaşıntı
• Bronkospazm (solunum yollarındaki kasların kasılarak hırıltıya neden olması). Hırıltı SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullandıktan hemen sonra gelişirse SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® kullanımını kesip derhal doktorunuzla konuşunuz.
• Kan potasyum seviyesinde düşme
• Düzensiz kalp atışı

Çok seyrek (10.000 kişide 1'den az kişide görülür)

• Depresyon
• Özellikle çocuklarda davranış değişiklikleri
• Göğüste ağrı veya daralma (angina pectoris)
• Kan şekeri (glikoz) seviyesinde artış
• Ağızda hoş olmayan tat hissedilmesi gibi tat alma değişiklikleri
• Kan basıncınızda değişmeler
• Kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal üretimi (QTc aralığının uzaması)
• Kandaki kortizol seviyesinin fazla artmasına bağlı kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya, yüksek kan basıncına ve aşırı kıllanmaya yol açan, bir böbreküstü bezi hastalığı olan Cushing sendromu
İnhale kortikosteroidler, özellikle uzun süreli olarak yüksek dozda alındığında vücudunuzdaki normal steroid hormonu üretimini etkileyebilir. Bu etkiler:
• kemik mineral yoğunluğunda değişiklikler (kemiklerin incelmesi)
• katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)
• glokom (gözdeki basıncın artması)
• çocuk ve ergenlerde büyüme hızında azalma
• böbreküstü bezlerine etki
Bu etkilerin inhale kortikosteroidlerle görülme ihtimali kortikosteroid tabletlere oranla daha düşüktür.
Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu talimatta bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız lütfen doktor veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in saklanması

SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'İ çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


•

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
• Kullanılmadığı zaman SYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER®'in kapağı sıkıca kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda veya Turbuhalerde belirtilen son kullanma tarihindenSYMBICORT® PEDİATRİK TURBULAHER® 'i kullanmayınız.


Son kullanma tarihi ayın son gününü kastetmektedir.
İlaçlar atık su veya evsel atıkların bulunduğu çöpte imha edilmemelidir. Artık ihtiyacınız olmayan ilaçları nasıl imha edeceğinizi eczacınıza danışınız. Bu doğayı korumaya yardımcı olacaktır.

Ruhsat Sahibi:


AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, B Blok, Kat 4 Levent - İstanbul Tel: 0 212 317 23 00 Faks: 0 212 317 24 05
e-posta: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Üretici:


AstraZeneca AB SE-151 85 Södertalje - İsveç

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.


(GG.AA.YYYY)


İlaç Bilgileri

Symbicort Pediatrik (6-12) Turbuhaler 80/4.5mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Etken Maddesi: Budesonid/Formoterol fumarat dihidrat

Atc Kodu: R03AK07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.