Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Musfixa 4 Mg Kapsül Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar » Tiyokolşikosid

KULLANMA TALİMATI

MUSFİXA 4 mg kapsül Ağız yoluyla alınır.


•Etkin maddeler :

Her bir kapsül, 4 mg tiyokolşikosid içerir.

•Yardımcı maddeler :

Laktoz manohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearat, jelatin

Bu ilacı kullanmaya haşlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. MUSFİXA nedir ve ne için kullanılır?


2. MUSFİXA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MUSFİXA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MUSFİXA 'nın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.


1.

MUSFİXA nedir ve ne için kullanılır?

MUSFİXA, kapsül formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir.Her bir kutuda, blisterde 20 kapsül bulunmaktadır. Sarı homojen toz içeren kapağı ve gövdesi şeffaf renkli 2 numara sert jelatin kapsüldür.
MUSFİXA esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

2. MUSFİXA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


MUSFİXA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


Eğer;

• Kas veya kasların görev yapmaması(kasılamaması) durumu varsa,
• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız
• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.
varsa,
Ayrıca, Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

MUSFİXA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,
• İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise,
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse! lütfen doktorunuza danışınız.

MUSFİXA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUSFİXA'nın yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MUSFİXA'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir MUSFİXA 4 mg kapsülde 222.85 mg laktoz monohidrat bulunmaktadır.Eğ önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
er daha bu tıbbi

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• MUSFİXA'nm kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması
durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı olunmalıdır.
dikkatli

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MUSFİXA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

• Genellikle erişkinlerde günde 2 defa 2 kapsül (8 mg) alınarak kullanılır.
• Tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

• MUSFİXAsadece ağızdan kullanım içindir. Kapsülleri çiğnemeyiniz.
• Kapsülleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin,bir bardak su ile).
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz MUSFİXA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSFİXA'nın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MUSFİXA'nın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer MUSFİXA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


var iseKullanmanız gerekenden daha fazla MUSFİXA kullandıysanız:

MUSFİXA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MUSFİXA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUSFİXA'nm içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUSFİXA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
• Baygınlık (vazovagal senkop),
• Deri döküntüleri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUSFİXA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik,uyuklama hali
• Kaşıntı
• Deri döküntüleri
• Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Mide ağrısı
Bunlar MUSFDCA'nın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MUSFİXA'nın saklanması

MUSFİXA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklay nız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSFİXA 'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUSFİXA'yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34218 Bağcılar / İstanbul

Üretim Yeri:


Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
59500 Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 12.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Musfixa 4 Mg Kapsül

Etken Maddesi: Tiyokolşikosid

Atc Kodu: M03BX05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Musfixa 4 Mg Kapsül-KUB
 • Musfixa 4 Mg Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Musfixa 4 Mg 20 Kapsül
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.