Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Apireks Cold&flu 200 Mg/30 Mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri

KULLANMA TALİMATI

APİREKS COLD &FLU 200mg/30mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür içerir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, prejelatinize nişasta, hidroksipropil metil selüloz, kroskarmeloz sodyum, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol hidrolize part., makrogol (PEG) toz, talk, titanyum dioksit, kinolin sarısı alüminyum Lake, FD&C San #6 (El 10), sarı demir oksit, FD&C Mavi #2

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. APİREKS COLD &FLU nedir ve ne için kullanılır?


2. APİREKS COLD &FLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. APİREKS COLD &FLU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. APİREKS COLD &FLU'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. APİREKS COLD &FLU nedir ve niçin kullanılır?

APİREKS COLD &FLU, 10, 24 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. APİREKS COLD &FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve pseudoefedrin içerir.
APİREKS COLD &FLU'nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır. Pseudoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.
APİREKS COLD &FLU, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:
• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağnsı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar

2. APİREKS COLD&FLU'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler APİREKS COLD &FLU'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler
-NSAİİ'ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
- APİREKS COLD &FLU koroner arter bypass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.
Sindirim sistemi ile ilgili riskler
- NSAİİ'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler.

Yaşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

_
Eğer;
• APİREKS COLD &FLU'nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığınız varsa,
• Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sarısında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
• Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,
• İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
• Hamileliğin geç evresinde (ö.aydan itibaren) iseniz,
• Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
• Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
• Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa
• Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya barsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçlan, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
• 12 yaş altı çocuklarda.

APİREKS COLD &FLU'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza APİREKS COLD &FLU'yu kullanıp
kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
Eğer;
• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
• Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
• Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulgulan ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide barsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
• Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşın duyarlılık hallerinde APİREKS COLD &FLU kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşlann daralması (astım) ve nezle gibi aşın duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
• Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
• Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zan iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
• Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, APİREKS COLD &FLU böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
• Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, APİREKS COLD &FLU karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlanndaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sanlık, kamın sağ üst kısmında ağn, nezle benzeri semptomlar).
• İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında APİREKS COLD &FLU tedavisine devam ediniz.
• APİREKS COLD &FLU kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptınnız.
• Ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlann neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa APİREKS COLD &FLU kullanırken dikkatli olunuz.
• Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.
• Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, APİREKS COLD &FLU hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
• Açıklanmayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.
• 5 günde daha uzun süre kullanmayınız.
• 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
• Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
• Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
• Feokramasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).
• Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
• Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
• Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
• Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla anı başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
• Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum ) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.”

APİREKS COLD &FLU'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


APİREKS COLD &FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza


danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İçerdiği psödoefedrin'in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca APİREKS COLD &FLU'nun kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

APİREKS COLD &FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

APİREKS COLD &FLU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

APİREKS COLD &FLU yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir.
Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
APİREKS COLD &FLU kaplamasında bulunan FD&C San #6 aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon ilaçlan ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
• Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanlann (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.
• Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.
• Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-barsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
• Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında APİREKS COLD &FLU'nun etkisi gecikebilir.
• İdrar söktürücü ilaçlar (örn. Furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
• Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında mifepriston'un etkinliğinde azalmaya neden olur.
• İnsan bağışıklık yetersizliği virüsün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıklan riskini artırabilir.
• Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkileri görülebilir.
• Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklannda istemli kaslann tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
• Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullandıklannda, bu ilaçlann böbreklerden atılımlannı etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
• Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksanim, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide barsak kanalında kanama riski artabilir.
• Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.
• Özellikle yüksek dozlarda ki ibuprofenin karaciğerde ilaçlann metabolize eden bir enzim olan CYP2C9'u inbihe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
• APİREKS COLD &FLU'nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. amitrptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin). İştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ'leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi)ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödofedrin içermesinden dolayı bretilyum, betanidin, guanitidin, deprizokin, metildopa,ve alfa ve beta adreneıjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıcı yükselmesi) riski oluşturur.
• Ergot alkaloidleri(ergotamin ve metiseıjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.
• Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır.
• İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek haşan riskini arttırabilir.
• Birlikte kullanımda APİREKS COLD &FLU, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullanılır) kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini arttırabilir.
• Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. APİREKS COLD &FLU nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak 2 tablet ve eğer gerekli
ise her 4 saatte 1 -2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.
Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

APİREKS COLD &FLU tablet ağızdan bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

APİREKS COLD &FLU 12 yaşın altındaki çocuklarda
kullanılmamalıdır. 12 yaş üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda APİREKS COLD &FLU'nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer APİREKS COLD &FLU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla APİREKS COLD&FLU kullandıysanız

APİREKS COLD &FLU'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


APİREKS COLD &FLU'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


APİREKS COLD &FLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

APİREKS COLD &FLU tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, APİREKS COLD &FLU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, APİREKS COLD&FLU'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı: yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme: deride şiddetli kaşıntı ve döküntü: tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşın duyarlılık-Aleıji)
• Hırıltı veya zor nefes alma (astım nöbeti).
• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon).
• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı.
• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit).
• Gözlerde ve deride sanlık (karaciğer işlev bozukluğu).
• Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).
• Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklanna yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması).
• Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklan ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu).
• Ağızda ve vücudun diğer alanlannda su toplanması şekilde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme).
• Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz).
• Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme).
• Şiddetli baş ağnsı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit).
• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam-halüsinasyon).
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APİREKS COLD &FLU'ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın Yaygın
10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Biliniyor

Yaygın:

• Sinirlilik
• Uykusuzluk
• Baş dönmesi
• Sersemlik
• Ağız kuruluğu
• Bulantı
• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık
• Kurdeşen
• Kaşıntı
• Kızarıklık
• Yüzde döküntü
• Yorgunluk
• Telaş hali
• Huzursuzluk
• Baş ağrısı
• Bacaklarda su toplanması
• Karında ve midede ağrı, şişkinlik
• Hazımsızlık,
• İdrarda yanma
• İdrar yapamama

Seyrek

• Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar)
• Kişilik bozukluğu
• Tansiyonda artış
• Çarpıntı, kalp atımının hızlanması
• Kalp yetmezliği
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı
• İshal ya da kabızlık
• Gaz
• Deri döküntüsü
• Aleıjik dermatik (egzema)
• Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama
• Kan hücrelerinin sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya da sanya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, burun ya da deride kanama)
• Beyin zan iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı
• Görme bozukluğu
• Kulak çınlaması
• Baş dönmesi
• Mide ülseri, delinmesi
• İltihabi barsak hastalığı
• Kan kusma
• Karaciğer iltihabı, sanlık
• Nefes almada zorluk, astım, bronşlann daralması
• Hınltı
• Ağızda yara
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmalan ve doku kaybı
• Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
• İdrarda kan tespit edilmesi
• Ödem

Bilinmiyor:

• Sinirlilik, endişe hali
• İrritabilite (uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu )
Bunlar APİREKS COLD &FLU'nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. APİREKS COLD &FLU'nun saklanması

APİREKS COLD &FLU'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APİREKS COLD &FLU'yu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu/İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Apireks Cold&flu 200 Mg/30 Mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ibuprofen+psödoefedrin Hidroklorür

Atc Kodu: M01AE51

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.