Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Otrivine Menthol %0.1 Doz Ayarli Burun Spreyi Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Sempatomimetikler » Ksilometazolin HCL

KULLANMA TALİMATI

OTRIVTNE MENTHOL doz ayarlı burun spreyi 1 mg/ml Burun deliklerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her 1 mİ'sinde 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir.

• Yardıma maddeler:

Benzalkonyum klorür, disodyum edetat, sodyum dihidrojen fosfat, disodyum fosfat, sodyum klorür, sorbitol (E420), mentol, ökaliptol, kremofor, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuzİlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. OTRIVINE MENTHOL nedir ve ne için kullanılır?


®

2. OTRIVINE MENTHOL 'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OTRIVINE MENTHOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

OTRIVINE MENTHOL 'ün saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. OTRIVINE MENTHOL nedir ve ne için kullanılır?

• OTRIVINE MENTHOL, etkin madde olarak her 1 ml'sinde 1 mg (%0.1) ksilometazolin hidroklorür ve ayrıca serinletici etkili aromatik uçuculardan mentol ve ökoliptol içeren, burun spreyi formunda bir ilaçtır.
• OTRIVINE MENTHOL, burun tıkanıklığını hızla gideren, burun kan damarlarını daraltarak etki gösteren bir ilaç olup, dekonjestan olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
• OTRIVINE MENTHOL, doz ayarlı 10 mFIik sprey ile kullanıma sunulmaktadır.
• OTRIVINE MENTHOL burun tıkanıklığını hızla açar ve daha rahat nefes alınmasını sağlar. Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer allerjik akıntılar ve sinüzitten kaynaklanan burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır,
• Etkisi birkaç dakika içinde başlar ve 12 saate kadar devam eder. Burun içi hassasiyeti olan kişiler tarafından da iyi tolere edilmektedir.

2. OTRIVINE MENTHOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OTRIVINE MENTHOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Ksilometazolin hidroklorüre, diğer burun açıcı ilaçlara (adrenerjik ilaçlar) veya OTRIVINE MENTHOL'ün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa.
• Yakın zamanda burun ile ilgili (trans-nazal) bir ameliyat geçirdiyseniz.
• Burun mukozanızda Rinitis sicca denilen özel bir iltihabi durum varsa.
• Göz tansiyonunuz (glokom) varsa
• 12 yaş ve altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

OTRIVINE MENTHOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Tansiyonunuz yüksekse
• Kalp hastalığınız varsa
• Tiroid bezleriniz fazla çalışıyorsa (hipertroidi)
• Şeker hastalığınız varsa
• Feokromastom hastasıysanız
• Prostat büyümeniz varsa
Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, OTRIVINE MENTHOL, çok duyarlı hastalarda uyku bozuklukları, sersemlik, titremeye neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.
Her OTRIVINE MENTHOL kutusu herhangi bir çapraz enfeksiyonu önlemek için sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
Diğer burun açıcı ilaçlarda olduğu gibi, OTRIVINE MENTHOL de 5 günden daha uzun süreli devamlı olarak kullanılmamalıdır. Eğer belirtiler devam ederse, doktorunuza danışınız. Uzun süreli veya aşırı dozda kullanıldığında yeniden burun tıkanıklığı oluşmasına neden olabilir.
OTRIVINE MENTHOL'ün 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.
Özellikle çocuklar ve yaşlılar için önerilen doz aşılmamalıdır.
OTRIVINE MENTHOL hijyenik nedenlerle açıldıktan sonra 28 günden fazla kullanılmamalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

OTRIVINE MENTHOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamileyseniz, OTRIVINE MENTHOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bebeğinizi emziriyorsanız, OTRIVINE MENTHOL almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

OTRIVINE MENTHOL tedavisinin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

OTRIVINE MENTHOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OTRIVINE MENTHOL, verilen doz başına 10 mg'dan daha az benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür, deride tahrişe sebep olabilir.
OTRIVINE MENTHOL, kremofor (hidrojenize polioksil kastor yağı) içerir. Kremofor deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar iie birlikte kullanımı

Eğer, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri, trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar) alıyorsanız, tür ilaçlar OTRIVINE MENTHOL'ün etkilerini arttırabileceğinden, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OTRIVINE MENTHOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:
Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda:
İhtiyaca göre günde 2-3 kez, her bir burun deliğine 1 defa püskürtünüz. Son püskürtmeyi yatmadan kısa bir süre önce yapmanız önerilir. Günlük toplam uygulama sayısı 3'ü geçmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

1. Spreyin koruyucu kapağını çıkarınız.
2. Birinci uygulamadan önce, sprey bir defa havaya dağılana kadar, birkaç pompalama hareketi yaparak pompayı kullanıma hazır hale getiriniz. Daha sonraki kullanımlarınızda buna ihtiyaç yoktur ve spreyi hemen kullanabilirsiniz.
3. Burnunuzu temizleyiniz. İleriye doğru hafifçe eğiliniz ve başlığı burun deliğine yerleştiriniz.
4. Spreyin en uygun şekilde dağılmasını sağlamak için pompayı bastırırken aynı anda nefes alınız.
5. Diğer burun deliği için aynı işlemi tekrarlayınız.
6. Kullanımdan sonra kapağı kapatınız.
Ölçülü doz veren sprey, her defasında tam doz uygulamanızı ve OTRIVINE MENTHOL'ün burnunuzun iç yüzeyinize iyice dağılmasını sağlar.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

OTRIVINE MENTHOL, 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı:

OTRIVINE MENTHOL'ün yaşlılarda kullanımı İle ilgili klinik çalışma yoktur.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer OTRIVINE MENTHOL 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla OTRIVINE MENTHOL kullandıysanız:

OTRIVINE MENTHOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OTRIVINE MENTHOL'ü kullanmayı unutursanız:

Eğer OTRIVINE MENTHOL'ün bir dozunu almayı unutursanız ve bir saat içinde hatırlarsanız hemen kullanınız. Ancak daha uzun sürede hatırlarsanız, dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OTRIVINE MENTHOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OTRIVINE MENTHOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları (yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem), ciltte döküntü, kaşıntı gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OTRIVINE MENTHOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

• Kalp atışlarınızda düzensizlik veya hızlanma
• Geçici görme bozukluğu
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı
• Bulantı
• Burun mukozasında kuruluk veya rahatsızlık, yanma hissi,
Bunlar OTRIVINE MENTHOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendir iniz.


5. OTRIVINE MENTHOL'ün saklanması

OTRIVINE MENTHOL 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Sıcaktan koruyunuz. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OTRİVINE MENTHOL 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OTRIVINE MENTHOL'ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul

Üretim Yeri :

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır

.
7/7

İlaç Bilgileri

Otrivine Menthol %0.1 Doz Ayarli Burun Spreyi

Etken Maddesi: Ksilometazolin Hidroklorür

Atc Kodu: R01AA07

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.