Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Oladin % 0.1 Göz Damlası Kullanma Talimatı

Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » NONSPESİFİK KONJONKTİVİT » Diğer » Olopatadin

KULLANMA TALİMATI

OLADİN % 0.1 göz damlası Göze damlatılarak uygulanır.

•Etkin madde:


1 mg/mL olopatadin

•Yardımcı maddeler:


Benzalkonyum klorür, dibazik sodyum fosfat anhidrat, sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. OLADİN nedir ve ne için kullanılır?


2. OLADİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OLADİN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.OLADİN'in saklanması<


Başlıkları yer almaktadır. 1. OLADİN nedir ve niçin kullanılır?

OLADİN kendinden damlalıklı, 5 mL'lik şeffaf LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) şişede sunulan bir göz damlasıdır. Berrak, renksiz bir çözeltidir.
OLADİN etkin madde olarak olopatadin içerir.
OLADİN mevsimsel alerjik konjunktivitin oküler belirtilerinin ve semptomlarının tedavisinde kullanılır.
Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan kürkü gibi bazı maddeler (alerjenler) göz yüzeyinde şişmenin yanısıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir.
OLADİN gözün alerjik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltarak etki eder.

2. OLADİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler OLADİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer olopatadine veya OLADİN'in içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise kullanmayınız. Öncelikle doktorunuza sorunuz.

OLADİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• OLADİN'i 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

OLADİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız OLADİN'i kullanmayınız, sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

OLADİN kullandıktan sonra görüşünüzde bir süreliğine bulanıklaşma olabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

OLADİN'in içeriğinde bulunan bir yardımcı madde hakkında önemli bilgi

Kontakt lens kullanıyorsanız; lensleriniz gözünüzde takılı iken damlayı kullanmayınız. Damlatmanın ardından lenslerinizi tekrar takıncaya kadar 15 dakika bekleyiniz. OLADİN içerisinde yumuşak lenslerde renk kaybına yol açan bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür) bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OLADİN'nasıl kullanılır?

OLADİN'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Günde iki kez, sabah ve akşam hasta göze veya gözlere bir damla damlatılır.
• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
• OBİROL'ü iki gözünüze birden sadece doktorunuz söylerse kullanınız.
• OBİROL'ü doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

OLADİN göze uygulanır.
OLADİN'i kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.
Kullanım için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:
• Kapağı açınız (Şekil 1).
• İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız (Şekil 2). Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız (Şekil 3). Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.
• Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.
• Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile OLADİN'in bir damlası akacaktır (Şekil 4).
• Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağı ve gözünüz arasında bir kese oluşacak kadar parmağınızla alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Damlanın oluşan kese içine damlatılması gerekmektedir (Şekil 5).
• Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız.
• Damlalığı gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz, damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir.
• OLADİN'i damlattıktan sonra alt göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız, gözünüzü kapatınız ve göz-burun arası bölgeye bir parmağınız ile hafifçe bastırınız (Şekil 6). Bu önlem OLADİN'in vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir.
• Eğer damlayı iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa yukarıdaki adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız.
• Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz.
• Kullandıktan sonra OLADİN'in kapağını sıkıca kapatınız.
• Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa, her iki ilaç uygulaması arasında 10-15 dakikalık ara veriniz.


Şekil 2

Şekil 3


Şekil 6


Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

3 yaşının altında olan çocuklarda OLADİN kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanımı ile aynıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OLADİN kullandıysanız

Ilık su ile gözünüzü yıkayınız. Bir sonraki damla zamanına dek başka damla damlatmayınız.

OLADİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


OLADİN'i kullanmayı unutursanız
Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.


Eğer başka göz ilaçları kullanıyorsanız, birbirini takip eden uygulamalar arasında beş ila on dakika bırakınız.
OLADİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, OLADİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın yan etkiler:
• gözde ağrı veya şişme
• gözde tahriş
• göz kuruluğu
• anormal göz hassasiyeti
• baş ağrısı
• halsizlik
• burun kuruluğu
• tat alma bozukluğu
Yaygın olmayan yan etkiler:
• bulanık, azalmış veya anormal görme
• kornea bozukluğu
• konjunktivada inflamasyon veya enfeksiyon
• gözde akıntı
• göz alerjisi
• ışığa karşı hassasiyet
• göz yaşı artışı
• gözde kaşıntı
• gözde kırmızılık
• göz kapağında anormallik
• göz kapağında kaşıntı
• göz kapağında kızarıklık
• göz kapağında şişme
• göz kapağında çapaklanma
• anormal ve artmış hassasiyet
• baş dönmesi
• burun akıntısı
• kuru cilt
• deride inflamasyon
• kızarıklık ve kaşıntı

Rapor edilmiş diğer yan etkiler:

• göz bebeği büyümesi
• nefes daralması
• artan alerjik belirtiler
• yüzde şişme
• sersemlik
• genel dermansızlık
• bulantı
• kusma
• sinüs enfeksiyonu
Bunlar OLADİN'in hafif yan etkileridir.
Genellikle bu belirtiler ciddi olmadığı sürece ilacınızı kullanmaya devem edebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.


5. OLADİN'in saklanması

OLADİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OLADİN'i kullanmayınız.


Şişeyi açtığınız tarihi aşağıdaki bölüme yazınız.
Açıldığı tarih:
Kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
Şişe ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.
İlacınızı evdeki çöpünüze veya sulandırarak atmayınız. İhtiyacınız olmayan ilacın atılma koşullarını eczacınıza danışınız. Bu durum, çevreyi korumaya yardım edecektir.
Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:


MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş.
34906 Pendik-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 08.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Oladin % 0.1 Göz Damlası

Etken Maddesi: Olopatadin Hidroklorür

Atc Kodu: S01GX09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Oladin % 0.1 Göz Damlası-KUB
 • Oladin % 0.1 Göz Damlası-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Oladin %0,1 5 Ml Göz Damlası
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.