Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Proverel 15mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Üriner Antispazmodikler » Propiverin

KULLANMA TALİMATI

PROVEREL 15 mg film kaplı tablet Ağızdan (oral yolla) alınır.

•Etkin madde:


Her bir film kaplı tablet 13.64 mg propiverine eşdeğer 15 mg propiverin hidrokiorüı
içerir.
sta, kolloidal t, makrogol,

•Yardımcı maddeler:


Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, prej el atinize nişe silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz titanyum dioks eritrosin alüminyum lak, gün batımı sarısı (El 10).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışıt\dayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


/.PROVEREL nedir ve ne için kullanılır?


2. PROVEREL7kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.PROVEREL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.PROVEREL'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. PROYEREL nedir ve niçin kullanılır?

PROVEREL, pembe renkli, yuvarlak, bikonveks, bir yüzü çentikli film kaplı taplettir. Etkin madde olarak üriner antispazmodik ilaç grubundan, propiverin hidroklorür içerir.
PROVEREL, çok sık idrara çıkan ve/veya idrarını tutamayan hastaların tedavisin İe kullanılan bir ilaçtır. Vücudunuzda idrarınızın toplandığı idrar kesesinin (sidik torbası) kasılıp daralmasını engeller ve böylece idrar kesesinin taşıyabileceği miktarı artırır. Ayrıca, aşırı çalışalı idrar kesesi belirtilerinin tedavisinde de kullanılır.
PROVEREL, 56 tablet içeren blister ambalajda, hasta kullanma talimatım da Ş?eren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

2. PROVEREL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROVEREL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Propiverine veya tablet bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa, (Alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el/ayşdarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir),
• Bağırsaklarınızda tıkanma varsa ya da sizde bağırsak tıkanması gelişimi mümküne,
• İdrar kesenizde tıkanma varsa (idrar çıkışında güçlük)
• Miyastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) durumunda,
• Bağırsak atonisi (bağırsakların çalışmasının durması) şikayetiniz varsa,
• Ciddi ülseratif kolit (bir çeşit kalın bağırsak iltihabı) durumunda,
• Toksik megakolon (bağırsağın genişlemesi ile karakterize ciddi bir bağırs ık hastalığı) durumunda,
• Göz tansiyonunun artması (kontrol altında olmayan kapalı açılı glokomu) durumunda,
• Orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa,
• Kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise (taşiaritmi),
• Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,
• Emziriyorsanız,
PROVEREL'i kullanmamalısınız.
PROVEREL, 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanılmamalıdır.

PROVEREL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Otonomik nöropatili bir hasta iseniz (Otonomik nöropati, kontrolümüz dış ndaki vücut fonksiyonlarını düzenleyen sinirlerin (örn: terleme, nefes alıp verme, sindirim v i atılım) felç olması durumudur)
• Böbrekleriniz ile ilgili ciddi problemleriniz varsa,
• Karaciğeriniz ile ilgili orta ya da ciddi problemleriniz varsa,
• Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa
• Prostat hipertrofisi, diğer adıyla prostat büyümesi probleminiz varsa (prcıstat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması durumu),
• Asitli ve tahriş edici mide içeriğinin ağıza doğru geri dönmesine bağlı mide j ekşimesi ve
hazımsızlığınız (reflü özofajitli hastalarda hiatus hemi ile birlikte) varsa,
• Kalp atışınız düzensizse (kardiyak aritmi)
• Kalp atışınız hızlıysa (taşikardi).
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROVEREL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PROVEREL'i yemeklerden önce bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Tabletinİ2|i kırmayınız, çiğnemeyiniz veya ağzınızda emmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız PROVEREL kullanmayjımz. Hamile kalmayı planlıyorsanız, önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza vey\ı danışınız.


eczacınızaEmzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


PROVEREL anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emziriyorsanız, PROVEREL ku
[anmayınız.

Araç ve makine kullanımı |

PROVEREL, bazen bulanık görme ve uyuşukluk hali yaratabilir. Bu durumda, an.ç ve makine kullanmamanız ve tehlike potansiyali olan davranışlardan kaçınmanız Önerilmektedir

PROVEREL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli b ilgiler

PROVEREL laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şe terlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. PROVEREL, gün batımı sarısı (E 110) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olatilir.
Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani psasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PROVEREL ile tedavi sırasında genellikle başka ilaçlarda alabilirsiniz. Ancak PROVEREL bazı ilaçların etkilerini değiştirebilir; benzer şekilde bazı ilaçlarda PROVEREL^n etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle, PROVEREL kullanmaya başlamadan önde doktorunuzji bu konuda bilgilendirmeniz gerekir.
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: imipramin, sertralin, paroxetine)
• Sakinleştiriciler (örn: benzodiazepinler)
• Sistematik uygulanan (yani cilt yüzeyine uygulanmayan, ağızdan ya da enjeksiyofı yoluyla alındığında kana karışan) antikolinerjik ilaçlar (örn: atropin)
• Amantadin (Parkinson ve ilaçlarla oluşturulmuş ekstra piramidal belirtilerini tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Fenotiyazinler, olanzapin, ketiapin gibi nöroleptikler (şizofreni ve mani | gibi ruhsal bozukluklar ve istemsiz hareketlerin baskılanmasında kullanılan ilaçlar)
• Beta sempatomimetikler (astım, kalp rahatsızlıkları, gözle ilgili problemlerin, burun tıkanıklığının tedavisi için kullanılan ilaçlar)
• İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)
• Metoklopramid (bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya so^{


3. PROVEREL nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PROVEREL'i daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Doktorunuz size alrr|anız gereken miktarı bildirecektir. Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını almay|nız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol edişiz. Doktorunuzun vermiş olabileceği diyete de mutlaka uyunuz.
Erişkinlerde önerilen doz günde 2 veya 3 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

PROVEREL'i her gün düzenli olarak, mümkünse aynı saatte, yemeklerden önce alır lalısınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PROVEREL 18 yaşından küçük çocuk ve kullanılmamalıdır.
ergenlerde

Yaşlılarda kullanımı:

Günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbreklerinizle ilgili bir probleminiz varsa, böbreklerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir ya da gerektiğinfi sonlandırabilir.
doktorunuz le tedavinizi
doktorunuz
tedavinizi

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğerinizle ilgili bir probleminiz varsa, karaciğerinizin durumuna göre ilacınızın dozunu azaltabilir, gerektiğine^ sonlandırabilir.

Eğer PROVEREL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla PROVEREL kullandıysanız

Size verilen dozdan fazlasını aldıysanız, ya da aşırı doz atımında, huzursuzluk, l|>aş dönmesi, konuşma ve görme bozuklukları, kaslarınızda güçsüzlük hissedebilirsiniz. Ayrıca cjltte kuruluk, kalp atımında artış ve idrara çıkamama da oluşabilir. Kullandığınız PROVEREL şnbalajını da yanınıza alarak derhal doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

PROVEREL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


PROVEREL'i kullanmayı unutursanız

İlacınızı doktorunuzun belirttiği şekilde almalısınız. İlacınızı almayı unutursanız, endişe etmeyiniz. Diğer ilacınızı normal zamanında alarak, programınıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


PROVEREL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz aksini belirtmedikçe, iyi hissediyor olsanız bile, ilacınızı kullanmaya de^am ediniz. PROVEREL tedavisini sonlandırmak, hastalık belirtilerinin yeniden görülmesine nejlen olabilir.

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PROVEREL'in de, içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilçrde, yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PROVEREL'! kullanmayı durdurunuz vd DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunu^

Yüz, dudak, dil ve boğazda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya |jıkan alerjik reaksiyonlar
• Halüsinasyon (hayal görme)
• Göz tansiyonunda artış
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

• Ağız kuruluğu

Yaygın:

• Görme bozukluğu ve odaklanmada problem
• Kabızlık
• Hazımsızlık
• Karın ağrısı
• Baş ağrısı
• Yorgunluk

Yaygın olmayan:

• Bulantı
• Kusma
• Titreme
•Tat duyusunda değişme
• Tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi
• Sersemlik
• Ateş basması

Seyrek:

• Döküntü
•Tat alma bozukluğu

Çok seyrek:

• Huzursuzluk
i
i

• Bilinç bulanıklığı
• Deride döküntü
• Kaşıntı
• Düzensiz kalp atışı
Bunlar PROVEREL'in hafif yan etkileridir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse doktor veya eczacınıza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. PROVEREL'in saklanması

PROVERELçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROVERELkullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROVEREL'i kullanmadınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad. No: 184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 08.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.


i
6/6

İlaç Bilgileri

Proverel 15mg Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Propiverin Hidroklorür

Atc Kodu: G04BD06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.