Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zaditen SRO film tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Sistemik Antihistaminikler » Sistemik Antihistaminik İlaçlar » Diğer Sistemik Antihistaminikler » Ketotifen

ZADİTEN® SRO 2 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir film tablet 2 mg ketotifene eşdeğer bazda 2.750 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

Yardımcı maddeler:

Magnezyum stearat, Aerosil 200, etil selüloz, polivinilpirolidon, mısır nişastası, gliseril palmitostearat, laktoz monohidrat, sarı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), polietilen glikol 6000, talk, metilhidroksipropilselüloz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ZADİTEN nedir ve ne için kullanılır?


2. ZADİTEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ZADİTEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ZADİTEN'in saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. ZADİTEN nedir ve ne için kullanılır?

• Her bir tablet 2 mg ketotifene eşdeğer bazda 2.750 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.
• ZADİTEN, 30 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
• ZADİTEN, Alerjik rinit [alerjik nezle] ve konjonktivit [göz iltihabı] gibi alerjik durumların semptomatik tedavisinde kullanılır.

2. ZADİTEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen talimata dikkatle uyunuz.

ZADİTEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• ketotifene ya da ZADİTEN'in içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
• epilepsiniz (sara/bayılma nöbeti) varsa ya da daha önce nöbet yaşadıysanız kullanmayınız. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

ZADİTEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Diyabetikseniz (şeker hastalığınız varsa),
ZADİTEN'i kullanmadan önce ya da ZADİTEN'i kullanmayı bırakmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (bkz. Bölüm 3 ZADİTEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler) .
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZADİTEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZADİTEN, yemekler ile birlikte ve bir miktar su ile alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ZADİTEN'in hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili çok az deneyim bulunmaktadır.
Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size ZADİTEN'in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin olası risklerini anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ZADİTEN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

ZADİTEN tedavisinin ilk birkaç gününde tepkileriniz zayıflayabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

ZADİTEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZADİTEN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZADİTEN aşağıdaki ilaçlarla birlikte alındığında onların etkilerini artırabilir:
• Diyabetin (şeker hastalığı) tedavisi için ağızdan alınarak kullanılan bazı ilaçlar (örneğin metformin)
• Başka astım ilaçları,
• Uyku ilaçları ya da uyku haline neden olan ilaçlar,
• Güçlü ağrı kesiciler,
• Alkol,
• Alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (antihistaminikler).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ZADİTEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun verdiği talimata dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.
Doktorunuz tedaviye verdiğiniz yanıta göre daha yüksek ya da düşük bir doz önerebilir.
Akşamları 1 ZADİTEN SRO film tablet (2 mg). Bir bardak suyla birlikte bütün olarak yutunuz. Sakinleştiricilere karşı duyarlıysanız, başlangıç dozunuzu azaltmanın mümkün olup olmadığını doktorunuza sorunuz. Gerekiyorsa, doktorunuz günlük dozu 4 mg'a kadar artırabilir. Bu doz, günde bir kez (akşamları) iki ZADİTEN SRO film tablet ile sağlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

• ZADİTEN, sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı (6 ay - 17 yaş arası):

ZADİTEN, 6 aylık ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir. 6 ay ve 3 yaş arasındaki çocuklarda ZADİTEN'in oral damla veya şurup formu kullanılır.
3 yaş ve üzerindeki çocuklarda (3 ila 17 yaş arasındaki) akşamları bir ZADİTEN yavaş salınımlı film tablet (2 mg) kullanılır. En iyi sonuçları almak için çocuklar yetişkinler ile benzer doza gereksinim duyabilirler. Doktorunuz, çocuğunuz için doğru dozu belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ve üzeri):

Yaşlı hastalarla ilgili özel bir gereksinim yoktur.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer ZADİTEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ZADİTEN kullandıysanız:

ZADİTEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer yanlışlıkla çok fazla ZADİTEN almış iseniz

derhal doktorunuz ile konuşunuz

. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

ZADİTEN'i kullanmayı unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız.
Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise (4 saatten kısa bir süre kaldıysa), unuttuğunuz dozu atlayınız. Bu durumda, bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ZADİTEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZADİTEN tedavisini kesmeniz gerekiyorsa, doktorunuzla konuşunuz. Tedavi 2-4 haftalık bir dönem boyunca kademeli bir şekilde azaltılarak kesilmelidir. Astım belirtileri nüks edebilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZADİTEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ZADİTEN'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok seyrek görülen bazı etkiler ciddi olabilir

(10.000 hastada 1'den az):
• Ateş, nezle, ürperme, baş ağrısı, öksürük ve vücut ağrılarıyla birlikte deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar,
• Deride ve gözlerde sararma, dışkı renginde açılma, idrar renginde koyulaşma (sarılık, karaciğer hastalığı, karaciğer iltihabı, belirtileri).
Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın

(10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):
• Huzursuzluk,
• Uyaranlara aşırı yanıt verme,
• Uykusuzluk,
• Sinirlilik.

Yaygın olmayan

(100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):
• Baş dönmesi
• İdrar yaparken yanma hissi ve sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı (sistit-mesane iltihabı)
• Ağız kuruluğu

Seyrek

(1.000 hastanın birinden az görülebilir.):
• Uyku hali
• Kilo artışı

Ayrıca aşağıda belirtilen yan etkiler de bildirilmiştir (Etkilenen hastaların sayısı mevcut verilerden hesaplanamamaktadır.):

• Havale (nöbet, konvülsiyon)
Baş ağrısı Uyku hali Kusma
Mide bulantısı
Kaşıntılı olanlar da dahil olmak üzere döküntü İshal
Bu etkilerin her hangi biri sizde şiddetli olarak görülürse, doktorunuza bildiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .


5. ZADİTEN'in saklanması

ZADİTEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ZADİTEN, 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZADİTEN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Novartis Ürünleri
34912, Kurtköy/İstanbul

ÜretimYeri:

Novartis Ürünleri
34912, Kurtköy/İstanbul Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.

Bu kullanma talimatı.........tarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Zaditen SRO film tablet

Etken Maddesi: Ketotifen

Atc Kodu: R06AX17

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Zaditen SRO film tablet- KT
 • Zaditen SRO film tablet- KÜB
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.