Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Benzidan Oral Sprey Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Ağız Sağlığı İlaçları » Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) » Diğer İlaçlar » Benzidamin Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

BENZİDAN Oral Sprey Haricen kulianılır

•Etkin madde:

30 mİ sprey solüsyonunda 45 mg benzidamin HCl bulunur. Bir püskürtme
0.18 ml'dir ve 0.27 mg benzidamin HCl içerir.

•Yardımcı maddeler:

Gliserin, sodyum sakkarin, sodyum bikarbonat, etanol, nane esansı, polioksil 40 hidrojenize kastor yağı, metil paraben, kinolin sansı, patent mavi V, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİİVIATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza hu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


/.BENZİDAN nedir ve ne için kullanılır?


2. BENZİDAN* ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BENZİDAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkilemelerdir?


5. BENZİDAN'ın saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. BENZİDAN nedir ve ne için kullanılır?

BENZİDAN, yangı önleyici ve ağn kesici özelliklere sahip bir ajandır. Boğaz, ağız ve diş etlerinin enflamasyonuna (iltihap) bağlı ağnyı yatıştırır.
BENZİDAN, püskürtme adaptörü bulunan 30 mİ' tik renksiz cam şişede sunulur. Berrak, karakteristik kokulu sıvı görünümündedir.
BENZİDAN, a

ğız

ve boğaz antisepsisi, yutma fonksiyonunun rahatlaması ve diş eti rahatsızlıklarmda belirtilerin giderilmesinde kullanılır.

2. BENZİDAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BENZİDAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer BENZİDAN'm herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlıysanız.

BENZİDAN'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Gözlerle temasmdan kaçınınız.
• BENZİDAN'm tavsiye edilen dozu (1 defada 4 püskürtme: 1.08 mg; günde 6 defa 6.48 mg) ağızdan alınan dozun yaklaşık 20'de biridir. Bu sebeple, sistemik aşın doz ve toksisite durumunun söz konusu olmadığını göz önünde bulundurunuz.

#


• Kısa süreli tedaviden sonra iyileşme görülmezse doktorunuza danışınız.
• Uzun süreli kullanıldığında hassaslaşma durumuna neden olabilir; böyle bir durumda ilacınızı kesip doktorunuza haber veriniz,
• Sınırlı sayıdaki hastada ağız boşluğu ve yutak bölgesindeki yaralar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle, belirtilerin 3 günden daha uzun sürdüğü durumlarda doktorunuza veya diş hekiminize başvurunuz.
• Asetilsalisilik asit veya diğer NSAİI (non-steroidal antiinflamatuvar ilaç)'lere karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Geçmişte bronşiyal astım nöbetleri geçirdiyseniz BENZİDAN kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü bronşlanmzda daralma oluşabilir.
• BENZİDAN Spray, Özellikle gargara yapma güçlüğü çeken hastalar için uygundur.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sİzİn için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BENZİDAN'm yiyecek ve içecek ile kullanılması

BENZİDAN'm yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı:^ınız.


Hamilelikte yeterli sayıda çalışma olmadığından kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı^finız.


Emziren kadınlarda yeterli sayıda çalışma olmadığmdan emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kulianımı

BENZİDAN'ın önerilen dozlarda haricen kullanımı araç veya makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkilemez.

BENZİDAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

BENZİDAN'ın içeriğinde bulunan metil paraben alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
BENZİDAN'ın içeriğinde bulunan hidrojenize polioksil kastor yağı, mide bulantısına ve ishale sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BENZİDAN ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kuUamyorsamz veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BENZİDAN nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıkhğı için talimatlar:

Yetişkinlerde:

Günde 2-6 kez 4-8 püskürtme şeklinde uygulanır. Önerilen dozlar aşılmamalıdır.
Tedavi süresi ortalama 4-5 gündür. Bu süreç içerisinde olumlu sonuç almadığınız takdirde doktorunuza danışınız. Doktorunuz BENZİDAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu;

İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın,
Ağzınızı iyice açın ve sprey borusunu ağzınıza sokarak hastalıklı bölgeye doğru yönlendirin, İlacı püskürtmek için pompalama düğmesine süratle basın; bu işlemi yukanda belirtilen sayılarda tekrarlayın.
Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayın.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 yas arasındaki çocuklarda:

Günde 2-6 kez 4 püskürtme şeklinde uygulanır.

6 yasından küçük çocuklarda:

Günde 2-6 kez her 4 kg/vücut ağırlığı için 1 püskürtme ile en fazla 4 püskürtme arasında değişir.

Yaşlılarda kullanımı:kullanım durumları:

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.

Eğer BENZİDAN'ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konulunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BENZİDAN kullandıysanız:

Yanlışlıkla içilse dahi doz aşımı söz konusu değildir. Çocuklar yanlışlıkla içerse halüsinasyon, nöbet, uyanima ve uyku hali görülebilir; belirtileri önlemeye yönelik tedavi uygulanır. BENZİDAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BENZİDAN'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozlan dengelemek için çift doz almayınız.

BENZİDAN İle tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bilinmemektedir.,

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BENZİDAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Cok seyreki10.000 hastada l'den az~) yan etkiler:


• Aşın duyarlılık reaksiyonlan (bu reaksiyonlar; kaşıntj, döküntü, kurdeşen ve bazen de hava yollannın etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma gibi belirtiler şeklinde görülebilir)
Uzun süreli tedaviler, hassaslaşma durumlanna neden olabilir. Her iki durumda da ilacı kesip doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.BENZİDAN'm saklanması

BENZİDAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 “C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra BENZİDAN 'ı kullanmayınız.


İlaç Bilgileri

Benzidan Oral Sprey

Etken Maddesi: Benzidamin HCL

Atc Kodu: A01AD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Benzidan Oral Sprey- KT
 • Benzidan Oral Sprey- KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Benzidan 45 Mg 30 Ml Sprey
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.