Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Momecon Krem % 0.1 Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Mometazon Furoat (vücut yüzeyi için)

KULLANMA TALİMATI

MOMECON® krem % 0.1 Deriye sürülerek kullanılır.

• Etkin madde:


Her bir gram krem, 1 mg mometazon furoat içerir.

• Yardımcı maddeler:


Hekzilen glikol, beyaz balmumu, beyaz vazelin, propilen glikol stearat, stearil alkol ve setearet 20, alüminyum nişasta oktenil süksinat, titanyum dioksit, fosforik asit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız

.

Bu Kullanma Talimatında:


1MOMECON nedir ve ne için kutlanılır?


2. MOMECON'u kutlanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. MOMECON nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MOMECON*un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MOMECON nedir ve ne için kullanılır?

MOMECON beyaz, homojen krem olup, 30 gram krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.
MOMECON, deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır. Güçlü kortikosteroidler sınıfında yer alır.
Bu ilaçlar belirli cilt problemlerinden kaynaklanan kızarıklık ve kaşıntıyı azaltmak amacıyla cildin yüzeyine uygulanır.
MOMECON; psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, tahriş edici maddelere bağlı ve/veya alerjik dermatit gibi mometazon furoata yanıt veren bazı iltihaplı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Psoriasis dirseklerde, dizlerde, saçlı kafa derisinde ve vücudun diğer bölgelerinde kaşıntılı, pullanan, pembe lekelerin görüldüğü bir cilt hastalığıdır. Dermatit cildin dış kaynaklı ajanlara (örn., deterjanlar) karşı reaksiyon göstermesiyle ortaya çıkan ve deride kızarıklık ve kaşıntıya yol açan bir hastalıktır.

2. MOMECON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MOMECON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Mometazon furoata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine ve diğer topikal kortikosteroidlere karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz
• Ağız çevresindeki iltihaplı yaralarda
• Aşıdan sonra gelişen deri reaksiyonlarında
• Suçiçeği
• Uçuk
• Göz çevresindeki deri hastalıklarında
• Genel olarak iltihaplı deri hastalıklarında
• Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı)
• Akne
• Ağız etrafında dermatit
• Genital kaşıntı
• Bebeklerde pişik
• Zona
• Diğer deri enfeksiyonları
• Yaygın plak tipi psoriazis

MOMECON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Tedavi sırasında tahriş veya duyarlılık gelişirse, MOMECON kullanılması durdurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
• Tedavi sırasında enfeksiyon oluşursa, doktorunuz size uygun bir antifungal (mantar tedavisinde kullanılan ilaç) ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlatacaktır.
• Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde veya birbirine temas eden deri bölgelerinde sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında yerel veya sistemik toksik etkiler görülebilir.
• Güçlü topikal kortikosteroidlerin emilerek kana karışması, tedavi bırakıldığında ortadan kaybolan, Cushing sendromu belirtilerine (hormonal belirtilere), kan şekerinin yükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına yol açabilir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


MOMECON kesinlikle gerekli olmadığı sürece hamilelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MOMECON araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

MOMECON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MOMECON deride lokal reaksiyonlara (örn., kontakt dermatit) yol açabilen stearil alkol ve ciltte tahrişe yol açabilen propilen glikol stearat içerir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOMECON'un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MOMECON nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez hastalıklı deri bölgesine sürünüz.
MOMECON'u doktorunuz önermediği sürece geniş ya da birbirine temas eden deri (kasık, koltuk altı bölgesi gibi) yüzeylerinde uzun süre kullanmayınız, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız. Tedavinizi aniden kesmeyiniz.
Kremi gözlerinize temas ettirmeyiniz.
MOMECON'u yüzünüze 5 günden fazla sürmeyiniz.
Çocuklarda 5 günden uzun süre kullanmayınız.
Büyük miktarlarda, vücudun büyük alanını kaplayacak kadar uzun süre kullanmaktan kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu:

MOMECON'u hastalıklı deri bölgesine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ardından ilaç kayboluncaya kadar hafifçe ovuşturunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz önermiyorsa 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
Çocuklarda deriye sürülerek kullanılan kortikosteroidler, tedavinin etkili olmasını sağlayacak en düşük miktar ile sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi, çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

MOMECON'un yaşlı hastalardaki etkililik ve güvenliliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MOMECON'un böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki etkililik ve güvenliliği incelenmemiştir.

Eğer MOMECON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MOMECON kullandıysanız

MOMECON'u doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

MOMECON dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MOMECON'u kullanmayı unutursanız

Eğer MOMECON kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MOMECON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MOMECON'u uzun zamandır kullanıyorsanız ve cilt rahatsızlığınız iyileşiyorsa, kremi kullanmayı aniden bırakmamalısınız. Birdenbire bırakırsanız cildinizin kızardığını fark edebilir ve yanma veya batma hissedebilirsiniz. Bunu önlemek için doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz, tedaviyi tamamen durdurana kadar kremi kullanma sıklığınızı basamaklı olarak azaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MOMECON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın Tinden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın 1 ' inden az, fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın Tinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek;

• His kaybı
• Kaşıntı
• Deri incelmesi

Çok seyrek;

• Abse
• Yanma
• Hastalığın şiddetlenmesi
• Ciltte kuruluk
• Kızarıklık
• Nasır oluşumu
• Sivilcedir.
Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal istenmeyen etkiler; tahriş, kıllanma artışı (hipertrikozis), deri renginde açılma (hipopigmentasyon), ağız çevresinde renk koyulaşması (perioral pigmentasyon), alerjik kontakt dermatit, deride yumuşama, sekonder (ikincil) enfeksiyon, çatlak (stria) ve terlemeye bağlı ortaya çıkan döküntü.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MOMECON'un saklanması

MOMECON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

MOMECON'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, dondurmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOMECON'u kullanmayınız.


İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekli olmayan ilaçlan nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOMECON'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Momecon Krem % 0.1

Etken Maddesi: Mometazon Furoat

Atc Kodu: D07AC13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Momecon Krem % 0.1-KUB
 • Momecon Krem % 0.1-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Momecon %0,1 Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.