Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Angiodel 100 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Periferik Vazodilatörler » Kalp ve Beyin Dışındaki Damarları Genişleten İlaçlar » Diğer Periferik Vazodilatörler » Bensiklan

KULLANMA TALİMATI

ANGİODEL 100 mgfilm tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her film tablette 100 mg Bensiklan hidrojen fumarat bulunmaktadır.
*

Yardımcı Maddeler:


Çekirdek tablet:

Mikrokristallin sellüloz, magnezyum stearat, aerosil 200, stearik asid, talk, patates nişastası, laktoz

Kaplama:

Hidroksipropiİmetilseliüloz El5, poliglikol 8000, eritrosin lake, indigotin lake ve titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz

.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Haç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız

.

Bu Kullanma Talimatında:


1. ANGİODEL nedir ve ne için kullanılır?


2.

ANGIODEL*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ANGİODEL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ANGİODEL *in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ANGİODEL nedir ve ne için kullanılır?

ANGİODEL tablet 100 mg bensiklan hidrojen fumarat içerir.
ANGİODEL aşağıda listelenen beyinde, kol-bacaklarda ve diğer çevre organlarda kan
dolaşımı bozuklukların tedavisinde kullanılır:
¦ Beyin kan dolaşımının azalmasına / bozulmasına bağlı olarak görülen durumlar. Örn. baş dönmesi, baş ağrıları, kulak çınlaması, uyku bozuklukları, psikolojik bozukluklar, konsantrasyon kusuru, unutkanlık ve zihinsel bozukluklara yol açabilen, beyinde damar sertliği (tıpta arterioskleroz olarak anılır).
¦ Bacaklarda damar sertliği sonucu oluşan dolaşım bozuklukları. Örn. tek bacakta üşüme, baldırlarda gece krampları, his kusuru (uyuşma, karıncalanma; tıpta parestezi olarak anılır), istirahat halinde de görülen aralıklı bacak ağrısı.
¦ Diyabetik damar bozuklukları. Örn. bacaklarda ülserler

(JJlcus crurisalcrosiyanos

olarak anılan, cl vc ayaklarda soğukluk, morarma vc aşırı terleme ile giden bir tıbbi durum.
ANGİODEL tablet kutusunda toplam 50 tablet bulunur. Tabletler blister ambalajlar içerisinde yer alır.

2. ANGİODEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ANGİODEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Ağır karaciğer, böbrek ve tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan kalp yetmezliğiniz varsa
• Kalp krizi geçirmişseniz
• Son 3 gün içinde beyin kanaması geçirmişseniz
• Sara (Epilepsi) hastaları veya havale (konvülsiyon) geçirenler, ANGİODEL ile tedavi edilmemelidir.
• Önceki 12 ay içerisinde beyin (kraniyo-serebral) travması geçirmiş olan hastalarda, ANGİODEL tedavisi uygulanmamalıdır.
• ANGİODEL, bu yaş grubunda hiçbir klinik veri mevcut olmadığından çocuklara verilmemelidir.

ANGİODEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Beyin nöbetlerine yatkınlığınız varsa ve özellikle de ilacı yüksek dozda kullanıyorsanız,
• Prostat büyümesine bağlı idrar yapmada zorluğunuz varsa
• Aşağıdaki “diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” kısmında listelenen ilaçları kullanıyorsanız
Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANGİODEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletler bir miktar su ile yemeklerden sonra alınmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANGİODEL'in gebelik sırasında bebeğe zarar verdiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak, hamile olaıı veya hamile kalmayı planlayan kadınlar ANGİODEL kullanmadan önce doktorlarına damşmalıdır. Doktorunuz bu dönemde ANGİODEL kullanıp kullanmamanız konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersenizhemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANGIİODEL'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız ANGİODEL kullanmadan önce doktorunuza damşımz.
ANGİODEL geçici olarak zihin karışıklığına (konfüzyon), uyku bozukluğuna veya baş dönmesine neden olabilir. Bundan dolayı, bu semptomlardan herhangi biri varsa, araç ve makine kullanırken dikkatli olmak gereklidir.

ANGİODEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ANGİODEL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan Önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ANGİODEL'in etkisini veya ANGİODEL diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ANGİODEL kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bu durumu belirtiniz:
• Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (antiaritmik ilaçlar),
• Beta-bloker olarak sınıflandırılan ve ağırlıklı olarak yüksek tansiyon, kalpte ritm bozuklukları gibi bazı kalp-damar hastalıklarında kullanılan İlaçlar,
• Nitratlar olarak anılan ve bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (om. göğüs ağrısını önlemek ya da geçirmek için alınan dilaltı haplar)
• Diğer damar genişletici ilaçlar
• Kanı sulandırmak için kullanılan, antikoagülan olarak anılan ilaçlar
• Zihni etkileyen (trisiklik psikotrop) ilaçlar olarak anılan ve bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar
• Lokal anestezikler

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

.

3. ANGİODEL nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar;

• Doktorunuz farklı bir Öneride bulunmadıysa, günde

3

kez birer ANGİODEL tablet almalısınız.
• Doktorunuz uygun bulursa doz günde 3 kez ikişer tablete çıkartılabilir.
• ANGİODEL tabletlerin yemeklerden sonra alınması önerilmektedir.
• ANGİODEL'i daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Bu ilaç ağızdan alınır.
Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile (Örn. bir bardak su ile), bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

ANGİODEL, bu yaş grubunda hiçbir klinik veri mevcut olmadığından çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki hastalar için doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak hastalar karaciğer ve böbrek fonksiyonları açısından izlenmelidir.

Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği:

Hafif ila orta derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANGİODEL kullandıysanız

ANGİODEL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Doz aşımı durumunda görülen etkiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin, mide bağırsak tahrişi ve kanama eğiliminde artış görülebilir.
Zehirlenme durumunda ise kan basıncında düşme, dolaşım felci, hatta kalp durması, kalp ritim ve solunum bozuklukları, reflekslerde artış, huzursuzluk, varsanılar, bilinç kaybı, istem dışı kasılmalar oluşabilir.
Aşırı dozda ANGİODEL aldıysanız, DERHAL en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

ANGİODEL kullanmayı unutursanız

ANGİODEL tableti doktorunuzun söylediği şekilde almaya çalışınız. Ancak bir dozu almayı unutursanız normal şekilde günde 3 kez bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANGİODEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ANGİODEL ancak gerekli sürede kullanmaya devam ettiğiniz zaman hastalığınızı tedavi edebilir.
Doktorunuzun size söylediği süre boyunca ANGİODEL kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

Eğer ANGİODEL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANGİODEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok zayıf kişilerde yan etkilere daha sık rastlanabilir.

Aşağıdakilerdcn biri olursa, ANGİODEL'i kullanmayı durdurunuz vc DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli aleıjik reaksiyonlar (döküntü, kaşıntı, nefes almada .güçlük, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme)
• Yukarıda tanımlanan zehirlenme belirtileri görülürse (kan basıncında düşme, dolaşım felci, hatta kalp durması, kalp ritim ve solunum bozuklukları, reflekslerde artış, huzursuzluk,, varsanılar, bilinç kaybı, istem dışı kasılmalar)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek veya çok seyrek
görülür. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmanıza gerek olabilir.

Olası diğer yan etkiler:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Bilinmiyor:

• Huzursuzluk,

• Geçici zihin bulanıklığı durumu,

• Halüsilasyon,

' ^ • Baş dönmesi,

• Baş ağrısı,

• Ellerde titreme,

• Uyku bozuklukları,

• Gastralji,

• Karında şişlik,

• Bulantı,

• Kusma,

Bunlar ANGİODEL'in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler hakkında doktorunuz veya eczacınızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Eğer yan etkilerden biri ciddileşirseya da bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.


5. ANGİODEL'in Saklanması

O

ANGİODELçocukların göremeyeceğierişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işık ve rutubetten koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANGİODEL 'i kullanmayınız/sonkullanma tarihinden öncc kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz ANGİODEL'i kullanmayınız.Ruhsat sahibi;

Merck Sharp Dolıme İlaçlan Ltd. Ştİ.

Esentepe/İSTANBUL

Üretim yeri:


Santa Farma İlaç San. A.Ş.

P.K. 262, 34361

Şişli/İSTANBUL

5Bu kullanma talimatı


İlaç Bilgileri

Angiodel 100 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Bensiklan Hidrojen Fumarat

Atc Kodu: C04AX11

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Angiodel 100 Mg Film Tablet-KUB
 • Angiodel 100 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Angiodel 100 Mg 50 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.