Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glimax 4 mg tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Sülfonamidler » Glimepirid

KULLANMA TALİMATI

GLİMAX'^4mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Glimepirid

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, magnezyıım stearat, avicel pH 101, PVP K 30, indigotine

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

*Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. •Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

_ _

Bu Kullanma Talimatında:


1. GLİMA^ nedir ve ne için kullanılır?


2. GLİMAX®'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GLİMAX® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

GLİMA^ Un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. GLİMAX® nedir ve ne için kullanılır?

GLİMAX® oral olarak alınan aktif kan şekeri düşürücü bir ilaçtır. Sülfonilüre adı verilen kan şekerini düşürücü ilaç grubuna ait bir ilaçtır.
GLİMAX® pankreasınızdan salgılanan insülin miktarını arttırarak etki eder. Daha sonra insülin kan şekerini düşürür.
GLİMAX®’ın içinde glimepirid etkin maddesi bulunur. 1 tablet içinde 4 mg etkin madde vardır. GLİMAX®’ın aynca 1 mg, 2 mg ve 3 mg glimepirid etkin maddesi içeren diğer dozajları da mevcuttur. Bütün dozaj formlan 30 adet tablet içeren, blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
GLİMAX®, diyet, egzersiz ve kilo verilmesi yoluyla kan şekeri düzeyinin kontrol altına alınamadığı, insüline bağımlı olmayan şeker hastalığının tipinin (Tip 2 diyabet) tedavisinde kullanılır.

2. GLİMAX®’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GLİMAX®’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Glimepirid veya diğer sülfonilüreler (glibenkiamid gibi kan şekerini düşürmek için kullandığınız ilaçlar) veya sülfonamidler (sülfometoksazol gibi bakteriyel enfeksiyonlar için ilaçlar) veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı (bakınız: Yardımcı maddeler) alerjiniz varsa,
• insüline bağımlı olan şeker hastalığınız (Tip 1 diyabet) varsa,
• Şeker hastalığınıza bağlı olarak ketoasidoz denen bir durum yaşıyorsanız (bu durum şeker hastalığının bir komplikasyonudur; kandaki asit seviyeniz yükselir ve halsizlik, hasta hissetme, bulantı, sık idrara çıkma ve kas tutukluğu gibi belirtileriniz olabilir),
• Diyabetik komadaysanız,
• Şiddetli böbrek rahatsızlığınız varsa,
• Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa.
Eğer yukandakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz, GLİMAX®’ı almadan önce doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

GLİMAX®’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Kaza, ameliyat, ateşli bir hastalık veya sizde stres yaratan herhangi bir durumu yeni yaşamışsanız ve henüz iyileşme dönemindeyseniz, tedavinizde geçici değişiklik gerekebileceğinden doktorunuza bilgi veriniz.
• Ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
GLİMAX®’ı almadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.
• Sizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği varsa (böyle bir durumunda kamndaki hemoglobin seviyesi düşebilir, kırmızı kan hücreleri parçalanabilir ve hemolitik anemi gelişebilir.
• GLİMAX®’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili etkililik ve güvenlilik bilgileri yetersizdir. Bu nedenle bu hastalarda kullammı tavsiye edilmez.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler

GLİMAX® alırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında ilave bilgiler için aşağıya bakınız.

Aşağıdaki faktörler kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşama riskinizi arttırabilir:

• Yetersiz beslenme, düzensiz öğün aralıkları, atlanan veya geciken öğünler, bir dönem aç kalmak,
• Diyette değişiklik yapmanız,
• Almamz gerekenden daha fazla GLİMAX® kullanmanız,
• Böbrek işlevlerinizde bozulma olması,
• Karaciğer işlevlerinizde ciddi bozulma olması,
• İç salgı bezleriyle ilgili bozukluklann (tiroid bezi, hipofiz ve böbrek üstü bezi bozukluklan) olması
• Alkol tüketmeniz (özellikle öğün atladığınızda)
• Belirli diğer ilaçlan GLİMAX® ile birlikte almanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı kısmına bakımz)
• Fiziksel egzersizi arttınp, yeterince gıda almamanız veya normalden daha düşük karbonhidrat almanız,

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumu kendini aşağıdaki belirtilerle gösterebilir;

_ Aşın açlık hissi, baş ağnsı, bulantı, kusma, tembellik, uyuklama hali, uyku bozukluğu, huzursuzluk, saldırganlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat ve reaksiyon vermede bozulma, çökmüş ruh durumu (depresyon), bilinç bulanıklığı (konfuzyon), konuşma ve görme bozukluklan, sarsaklık, otokontrol kaybı, kısmi felç, duyu bozukluklan, baş dönmesi, çaresizlik.
Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:
_ Terleme, nemli cilt, endişe hali, kalp atım sayısının artması, çarpıntı, kan basıncının artması, komşu vücut bölgelerine yayılabilen, göğüste ani ve şiddetli ağn (anjina pektoris ve kardiyak aritmi), kalp atımında düzensizlikler
Eğer kan şekeri düzeyi düşmeye devam ederse, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:
• Zihin buİamklığı (deliryum), kasılma gelişmesi (konvülsiyon), kendi kontrolünü kaybetme, yüzeysel soluk alıp verme, kalp atım hızının düşmesi. Bilinç kaybı olabilir. Ciddi kan şekeri düşüklüğü, bir felç tablosıma benzeyebilir.

Hipoglisemi tedavisi

Vakalann çoğunda kan şekeri düşüklüğüne bağlı belirtiler, şekerli bir gıda veya içecek almanızla (kesme şeker, şekerli meyve suyu, şekerli çay gibi) hızla kaybolur.
Bu nedenle her zaman yanınızda şekerli bir gıda (kesme şeker) bulundurunuz. Yapay tatlandıncılar etkili değildir.
Eğer şeker aldığınız halde belirtileriniz geçmezse veya tekrarlarsa, doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz.

Laboratuar testleri

Kamnızdaki ve idrannızdaki şeker düzeyi düzenli olarak kontrol ediniz.
Doktorunuz aynca kan hücrelerinizin seviyesini izlemek ve karaciğer işlevlerinizi denetlemek için sizden bazı kan testleri yaptırmanızı da isteyebilir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLİMAX®’m yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol alımı GLİMAX®’m kan şekeri düşürücü etkisini öngörülmeyecek şekilde arttırabilir veya azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GLİMAX®’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.
Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik sırasında kan şekeri düzeyinde görülen anormallikler, bebekte doğuştan anomali veya doğum öncesi/sonrasında ölüm riskini artırabilir. Bu nedenle hamileliğiniz süresince kan şekeri düzeylerinizi sık sık kontrol ediniz. Kan şekeri düzeyleriyle ilgili sorunlar görülmesi halinde, doktorunuz insülin kullanmanızı önerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


GLİMAX® süte geçebilir. Emzirme sırasmda GLİMAX kullanmaymız.
Herhangi bir ilaç almadan önce doktor veya eczacımza danışmız.

Araç ve makine kullanımı

Kanmızdaki şeker düzeyinin düşük (hipoglisemi) veya yüksek (hiperglisemi) olması, konsantrasyon ve reaksiyon verme yeteneğinizi bozabilir veya bunlann bir sonucu olarak görme problemi gelişir. Bunun kendinizi veya başkalarmı tehlikeye atabileceğini akılda tutunuz, (örn. Araç ve makine kullanırken)
Eğer,
• Sık sık kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız,
• Kendinizde kan şekeri düşüklüğünü gösteren belirtileri tanıyamıyorsanız, ya da bu belirtiler sizde ortaya çıkmıyorsa, araç veya makine kullanıp kullanmayacağınızı doktorunuza danışınız.

GLİMAX®’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLİMAX®’ın içinde yardımcı madde olarak laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
GLİMAX® her bir tabletinde 8 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu miktar kontrollü sodyum diyetinde olan hastalann göz önünde bulundurması gereken miktann (23 mg) altındadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX®’m kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) riskine yol açabilir:
_ Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (insülin veya metformin gibi),
Ağn ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenilbutazon, azopropazon, oksifenbutazon ve aspirin-benzeri ilaçlar)
_ İdrar yollanndaki enfeksiyonlannm tedavisinde kullanılan ilaçlar (uzun etkili sülfonamidler gibi)
Bakteri veya mantarlann neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (tetrasiklinler, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinolonlar, klaritromisin)
Kamn pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)
_ Kas gelişimini destekleyen ilaçlar (anabolik ilaçlar)
_ Erkek cinsiyet hormonu yerine koyma tedavisinde kullanılan ilaçlar _ Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin, MAO-inhibitörleri)
_ Yüksek kolesterol düzeylerini düşüren ilaçlar (fibratlar)
_ Yüksek tansiyon için kullanılan ilaçlar (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim inhibitörleri)
_ Gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar (allopürinol, probenesid, sülfinpirazon)
_ Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid)
_ Kilo kaybedilmesi için kullanılan ilaçlar (fenfluramin)
_ Kan dolaşımını düzenlemek için kullanılan ilaçlar; damar içine yüksek doz verilerek kullanıldığında (pentoksifilin)
_ Saman nezlesi gibi alerjik durumlann tedavisinde kullanılan ilaçlar (tritokualin)
Yüksek tansiyon, prostat şikayetleri ve kalp yetmezliği gibi durumlann tedavisinde kullanılan, sempatolitikler adı verilen ilaçlar
Aşağıda sıralanan ilaçlar GLIMAX ’ın kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) riskine yol açabilir:
Kadın cinsiyet hormonu içeren ilaçlar (östrojenler, progestojenler)
_ Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler (tiyazid diüretikler)
_ Tiroid bezini uyaran ilaçlar (levotiroksin gibi)
_ Aleiji ve iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukokortikoidler)
_ Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (klorpromazin ve diğer fenotiyazin türevleri)
Kalp atım sayısını arttırmak için veya astım, burun tıkanıklığı, öksürük ve soğuk algınlığım tedavi etmek, kilo kaybetmek için kullanılan ya da yaşamı tehdit eden acil durumlarda kullanılan ilaçlar (adrenalin ve sempatomimetikler)
Yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (nikotinik asit)
Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında (laksatifler)
_ Sara nöbetlerini önlemek için kullanılan ilaçlar (fenitoin)
Sinirlilik ve uyku bozukluklannın tedavisinde kullanılan ilaçlar (barbitüratlar)
Göz içi basıncının artmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar (asetazolamid)
_ Yüksek tansiyon tedavisinde veya kan şekerini düşürmek için kullanılan ilaçlar (diazoksid) _ Tüberküloz gibi enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin)
_ Ciddi kan şekeri düşüklüğünün tedavisinde kullanılan ilaçlar (glukagon)
Aşağıda sıralanan ilaçlar GLİMAX®’m kan şekerini düşürücü etkisini azaltabilir ve arttırabilir:
_ Mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (H2 antagonistleri)
_ Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan beta-blokörler, klonidin, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçlar. Bu ilaçlar kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtilerinin gizlenmesine de yol açabilir. Bu ilaçlan alırken özel dikkat gereklidir.
GLİMAX® aşağıdaki ilacın etkisini arttırabilir veya zayıflatabilir:
• Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (varfarin gibi kumarin türevleri)

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. GLİMAX® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
GLİMAX®’m dozu ihtiyacınıza, koşullanmza, kan ve idrardaki şeker testlerinin sonuçlanna bağlıdır ve doktorunuz tarafından belirlenir. Doktorunuzun reçeteye yazdığından daha fazla tablet almayınız.
• GLİMAX®’ın olağan başlangıç dozu günde

1

kez, 1 mg’lık tablettir.
• Eğer gerekliyse, doktorunuz dozu 1 -2 haftalık tedavi döneminden sonra arttırabilir.
• Önerilen maksimum günlük GLİMAX® dozu 8 mg’dır.
• GLİMAX®’m tavsiye edilen en yüksek dozu ile yeterli kontrol sağlanamazsa, glimepİrid ile metformin veya glimepirid ile insülinden oluşan bir kombinasyon tedavisi başlatılabilir. Böyle bir durumda doktorunuz sizin için uygun olan glimepirid, metformin veya insülin dozunu bireysel olarak tespit edecektir.
• Eğer vücut ağırlığınız değişirse veya y^am tarzınızda değişiklik olursa ya da stres yaratan bir durum içindeyseniz, bunlar GLlMAX dozunun değiştirilmesini gerektirebilir; bu jâizden doktorunuza bilgi veriniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• GLİMAX ağızdan alınır.
• Bu ilacı günün ilk öğününden (genellikle kahvaltı) hemen önce veya öğün sırasında ağızdan alınız. Eğer kahvaltı etmediyseniz, ilacı doktorunuz reçeteye yazdığı saatte almanız gerekir. GLİMAX®’ı alırken herhangi bir öğün atlamamanız önemlidir.
• Tabletleri en az yanm bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı;

GLİMAX®’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek yetmezliği veya karaciğer yetmezliği durumunda dikkatli kullanılması gerekir.

Eğer GLİMA^'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİMAX® kullandıysanız:

GLİMAX® 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİMAX® kullandıysanız, kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) tehlikesi vardır. Kan şekeri düşüklüğü 12-72 saat içinde ortaya çıkabilir. Hipoglisemi belirtileri ile ilgili olarak, yukanda bölüm 2’de yer alan “Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) hakkında önemli bilgiler” bölümüne bakınız. Hipoglisemi belirtileri, kullanmanız gerekenden daha fazla GLİMAX® kullandıktan sonraki 24 saat içinde görülmeyebilir. Hipoglisemiye genellikle, huzursuzluk, titreme, görme bozukluktan, koordinasyon sorunlan, uykusuzluk, koma ve havaleler eşlik edebilir.
Bu yüzden böyle bir durumda yeterli miktarda şeker tüketmeniz (örn. Kesme şeker, tatlı meyve suyu, tatlandmimış çay gibi) ve hemen doktorunuza haber vermeniz gerekir. Çocuklarda ilacın kazayla fazla alınmasına bağlı olarak gelişen hipoglisemi tedavi edilirken, tehlikeli hiperglisemi gelişmesi ihtimalinden kaçınmak için verilen şeker miktanmn dikkatle kontrol edilmesi gerekir. Bilinç kaybı durumundaki kişilere gıda veya içecek verilmemelidir.
Hipoglisemi durumu bir süre devam edebileceğinden, daha ileri tehlike kalmayana kadar hastanın dikkatlice izlenmesi çok önemlidir. Bir koruyucu önlem olarak hastaneye başvurulması gerekebilir. Doktorun ne kadar alındığım öğrenmesi için, kendisine ilacın kutusunu veya geriye kalan tabletleri gösteriniz.
Ciddi hipoglisemi vakalarında duruma bilinç kaybı ve ağır nörolojik yetersizlikler eşlik edebilir; bunlar tıbben acil durumlar olarak kabul edilir ve hastaneye başvurularak derhal tıbbi tedavi alınmasını gerektirirler. Her zaman acil bir durum olduğunda doktor çağırabilecek önceden bilgilenmiş bir kişinin yakında bulunması sağlanmalıdır.

GLİMAX®^ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


* (fi)

GLIMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Eğer tedaviye ara verirseniz veya tedaviyi durdurursanız, biliniz ki istenen kan şekerini düşürücü etki elde edilemez ve hastalık yeniden kötüleşir. Doktorunuz size ilacı bırakmanızı söyleyene kadar GLİMAX® almayı devam ediniz.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili daha başka sorulanmz varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz:

• Aleıjik reaksiyonlar (çoğunlukla deri döküntüsüyle beraber olan, kan damarlanmn iltihabı dahil). Soluk alıp verme güçlüğü, kan basıncında düşüş gibi ciddi reaksiyonlar gelişmesine yol açabilir ve bazen şok durumuna kadar ilerleyebilir.
• Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk Derinin ve gözlerin sararması (sanlık), safra akımında problemler (kolestaz), karaciğer iltihabı (hepatit) veya karaciğer yetmezliği de buna dahildir.
• Deride aleıji (aşm duyarlılık). Kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve güneşe karşı duyarlılık artışı şeklinde meydana gelebilir. Hafif aleıjik reaksiyonlann bazılan, nefes alma veya yutma güçlüğü, dudaklann, dilin veya boğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline dönüşebilir.
• Ciddi hipoglisemi. Bilinç kaybı, kasılma nöbetleri veya koma görülebilir.
Bazı hastalar glimepirid alırken aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:

Seyrek yan etkiler

(1000 hastada l ’ inden azında görülür)
• Normalden daha düşük kan şekeri (hipoglisemi) (Bakınız Bölüm 2- GLİMAX® ile özel dikkat gösterilmesi gereken hususlar)
• Kan hücrelerinin sayısında düşme -Trombosit (kanama ve morarma riskini arttınr)
-Beyaz kan hücreleri (enfeksiyona yakalanma ihtimalini arttınr)
-Kırmız kan hücreleri (Deri renginin soluk görünmesi, halsizlik ve soluksuz kalma gibi belirtilere neden olur)
Bu sorunlar genellikle glimepirid alınması durdurulunca iyileşir.

Çok seyrek yan etkiler

(10,000 hastadan 1 ’inden azında görülür)
• Aleıjik reaksiyonlar (çoğunlukla deri döküntüsüyle beraber olan, kan damarlanmn iltihabı dahil). Soluk alıp verme güçlüğü, kan basıncında düşüş gibi ciddi reaksiyonlar gelişmesine yol açabilir ve bazen şok dummuna kadar ilerleyebilir. Eğer bu belirtilerden her hangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk. Derinin ve gözlerin sararması (sanlık), safra akımında problemler (kolestaz), karaciğer iltihabı (hepatit) veya karaciğer yetmezliği. Eğer bu belirtilerden her hangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Kendim hasta hissetme veya hasta olmak, ishal, tokluk veya şişkinlik hissi ve kann ağnsı
• Kanınızda bulunan sodyum düzeyinin azalması (kanda yapılan testlerle gösterilir)

Diğer yan etkileri şunlardır:

• Deride aleıji (aşırı duyarlılık), kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve güneşe karşı duyarlılık artışı şeklinde meydana gelebilir. Hafif aleijik reaksiyonlann bazıları, nefes alma veya yutma güçlüğü, dudaklann, dilin veya boğazın şişmesi gibi ciddi reaksiyonlar haline gelişebilir; bu nedenle, bu gibi yan etkilerden her hangi biri gelişirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Sülfonilüreler, sülfonamidler veya ilişkili ilaçlarla alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.
• GLİMAX® ile tedavinin başlangıcında görme ile ilgili problemler meydana gelebilir. Bunun nedeni kan şekeri düzeyinizdeki değişikliklerdir ve kısa zamanda düzelecektir,
• Karaciğer enzimlerinin artması
• Şiddetli alışılmadık kanama veya deri altında morarma

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. GLİMA^^^’ın saklanması

GLİMAX®' ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLİMAJâ^’ı kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4
34418 Oto Sanayi - 4. Levent/İSTANBUL

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş,
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad Il.Kısım No:228 34306 İkitelli - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Glimax 4 mg tablet

Etken Maddesi: Glimepirid

Atc Kodu: A10BB12

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Glimax 4 mg tablet - KT
 • Glimax 4 mg tablet - KÜB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Glimax 4 Mg 30 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.