Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Thiospa 4 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » MERKEZİ KAS GEVŞETİCİLER » Diğer Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar » Tiyokolşikosid

KULLANMA TALİMATI

THİOSPA® 4 mg Tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir tablette 4 mg tiyokolşikosid

• Yardımcı Maddeler:

Laktoz monohidrat. nişasta, jelatin, talk, sukroz, stearik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,


• Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. THİOSPA nedir ve ne için kullanılır?


2. THİOSPA 'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. THİOSPA nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. THİOSPA 'mn saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. THİOSPA nedir ve ne için kullanılır?

THİOSPA. tablet formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. Her bir kutuda 20 tabletlik blister bulunmaktadır.
Açık san, yuvarlak, bir yüzü çentikli, diğer yüzü “4” yazılı bir tablettir.
THİOSPA esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid ağnlı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

2. THİOSPA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler THİOSPA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
• Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan kullanıyor iseniz,
• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz
Ayrıca, tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

THİOSPA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var İse,
• İlacm kullanımı sırasında ishal görülür ise.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

THİOSPA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

THİOSPA'nın yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

THİOSPA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir THİOSPA 4 mg tablette 106.25 mg laktoz ve 30 mg sukroz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• THİOSPA'mn kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
• Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya Önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız THİOSPA'yı kullanmayınız.
Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. THİOSPA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uvgulama sıklığı için talimatlar:

• Genellikle erişkinlerde günde 2 defa 2 tablet (8 mg) alınarak kullanılır.
• Tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

• THİOSPA sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.
• Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Doktorunuz THİOSPA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

THİOSPA'nın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

THİOSPA'nın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer THİOSPA 'nıtn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğıma dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla THİOSPA kullandıysanız:

THİOSPA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


THİOSPA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


THİOSPA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi THİOSPA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, THİOSPA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),
• Baygınlık (vazovagal senkop),
• Deri döküntüleri
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin THİOSPA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Sersemlik, uyuklama hali
• Kaşıntı,
• Deri döküntüleri
• Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı
• Kusma
• İshal
• Mide ağrısı
Bunlar THİOSPA'nın hafif yan etkileridir..
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. THİOSPA' nın Saklanması

THİOSPA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25

“C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THİOSPA'yı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz THİOSPA'yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel : (0212) 339 39 00 Faks: (0212) 339 11 99

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı.............tarihinde onaylanmıştır.


4/4

İlaç Bilgileri

Thiospa 4 Mg Tablet

Etken Maddesi: Tiyokolşikosid

Atc Kodu: M03BX05

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Thiospa 4 Mg Tablet-KUB
 • Thiospa 4 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Thiospa 4 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.