Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vi-plex B12 1000 Mcg Ampul, 1 Ml (5-50-100 Ampul) Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları » B12 Vitamini (Siyanokobalamin) » B12 Vitamini (Siyanokobalamin)

KULLANMA TALİMATI

Vİ-PLEX B1000 mcg Ampul, İmi Kas içine uygulanır

Etkin

madde: Her bir 1 ml'lik ampul solüsyonu; 1000 mcg B12 vitamini (Siyanokobalamin) İçermektedir.

Yardımcı maddeler:ve

enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. Vİ-PLEK B12nedir ve ne için kullandır?


2. Vİ-PLEK B/j'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. Vİ-PLEK B,2


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. Vİ-PLEK B]2'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. Vİ-PLEX Bnedir ve ne için kullanılır?

Vl-PLEX B];, I ml'lik renkli ampüller içinde, kırmızı renkli, berrak solüsyondur. Her 1 ml'lik ampul etkin madde olarak siyanokobalamin (B12 vitamini) içerir.
Vİ-PLEX B12;
• B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlık (pernisiyöz anemi)
• B]2 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlık (hiperkrom makrositer anemi)
• Şiddetli ve ani başlayan, şimşek çakar tarzda yüz ağrısı (trİgeminus nevraljisi)
• Sinir romatizması (siyatik)
• Zona, akut sinir iltihabı (nevrit), ve sinir ağrısı (nevralji) tedavisinde kullanılır.
Ayrıca idrarda B!2 vitamini miktarını Ölçmede (Schilling testi) de teşhis amaçlı olarak kullanılır.

2. VI-PLEX Bii'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Vİ-PLEX B^'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• B12 vitamini veya Vİ-PLEXB]2 'in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
• Kanda B l2 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında (optik nöropatiler) (Leber hastalığı) kullanılması uygun değildir.

Vİ-PLEX Bu'y* aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Yalnızca kas içine uygulanır.
• Bj; vitamini, eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır.
• İdame tedavisi sırasında tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun İçin 3-6 ayda bir periyodik muayene gerekir.
• B12 vitamini uygulanması esnasında, kloramfenikol kullanılması siyanokobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir.
• Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi (kansızlık), üremi (kanda üre miktarının fazla olması) gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi (oksijensiz kalma) olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir.
• Astım, ürtiker. egzama gibi alerjik hastalığınız varsa siyanokobalamin kullanmadan önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlı olup olmadığınız araştırılmalıdır.
• Vİ-PLEX B12, hiçbir zaman intravenöz yolla uygulanmamalı, kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır.
• Hamilelikteki Bı2 vitamini eksikliği olduğu kanıtlanmamışsa kullanılmamalıdır. Hamilelikte ve emziren annelerde tavsiye edilen günlük B12 vitamini dozu 2.2 ve 2.6 mcg'dır. B12 vitamini anne sütüne geçer.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Vİ-PLEX B12'ııiıı yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Vİ-PLEX Bıı'nin alkol ile eş zamanlı kullanımı B12 vitamininin emiliminİ azaltacağı için önerilmez.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

B ]2 vitamini anne sütüne geçer ve bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

VI-PLE\ B12'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her I ml'lik ampülde 10 mg benzil alkol içerir, Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürün her 1 mPlik ampülde I mmol (23 mg)1 den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

B12 vitamini eksikliği görülen hastalarda, B|i vitamini ile kloramfenikolün birlikte kullanımı B12 vitaminine karşı, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili (hematopoetik) yanıtı engelleyebilir.
Metotreksat. primetamin, kolşisin ve paraaminosalisik asit gibi enfeksiyona karşı kullanılan ilaçlar. B12 vitamini için teşhis amacıyla yapılan mikrobiyolojik kan tahlillerinde yanlış sonuçlar verebilir.

Eğer reçete!i ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. Vİ-PLEX Bt2

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Akut sinir ağrısı tedavisinde günde 500-1000 mcg B]2 vitamini kas içine uygulanır. Akut sinir iltihabı ve ağrısı tedavisinin 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir. Zamanla tekrarlayan durumlarda, yeniden bir Vİ-PLEX Bt2 kürü yapılmalıdır.

B122

vitamini uygulanmaya devam edilir. Kan tahlili sonuçları düzeldiğini gösterdiğinde, ayda I defa 1000 mcg B12 vitamini kas içine enjekte edilerek idame tedavisi uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece kas içine enjeksiyonla uygulanır.
Eğer Vİ-PLEX B^'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Yaslılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezi iği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Vİ-PLEX B12

VI-PLEX Biı'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Vt-PLE\ B]'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

VI-PLE\ Bile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Vİ-PLEX B12 tedavisini durdurmayınız.

4. Olası \an etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Vİ-PLEX B^'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda kilerden biri olursa Vİ-PLEX B'yi kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• lıacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi
• Nefes darlığı
• Solunum sıkıntısı
• Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı
• Göğüste sıkışma hissi
• Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi
• Boğulma hissi
• Burun ve gözde kaşıntı
• Burun akıntısı
• Hapşırma
• Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık
• Karın ağrısı, bulantı, kusma
• Baş dönmesi
• Bayılma hissi
• Kalpte çarpıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Vİ-PLEX Bi2r


Tüm ilaçlar gibi Vİ-PLEX B^'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az i 'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok se> rek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmivor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.
Vİ-PLEX B12 kullanımına bağlı gözlenen yan etkiler:

Seyrek (1,000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

Entlamatuvarlı akne oluşumu veya alevlenmesi,
Folikülit (kıl köklerinde iltihaplanma) oluşumu veya alevlenmesi

iilinmiyor {eldeki verilerden tahmin edilemiyor):

Polisitemia vera (kemik iliğinde kan hücrelerinin sayısında anormal derecede artış) Yürümede bozukluk Kuvvetsizlik, güçten düşme Ka_\gı, endişe Baş dönmesi Duyu azalması Koordinasyon bozukluğu Sinirlilik hali,
U> uşma Baş ağrısı
Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık Akciğer ödemi
• Çe\ rese! kan darmarlarında tıkanmaperiferal vasküler tromboz
• Nefes darlığı
• Hazımsızlık
• Bulantı
• Kıısma
• Hatif, geçici ishal
• Dil iltihabı
• Kaşıntı
• Geçici ekzantem (deride döküntü)
• Am it {eklem yerlerinde iltihaplanma)
• Sırt ağrısı
• M i \ aIj i (kas ağrısı)
• Vücutta şişme
• Genel ağrı hissi
• Enjeksiyon yerinde ağrı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. Vİ-PLEX Bl2

Vİ-PLEK B ,2

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Vİ-PLEX B^'yi kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Vt-PLEX B]2'yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve Üretim Yeri:


OSEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.


Akbaba köyü Fener Cad.No:52 34820 Beykoz / İSTANBUL Tel:(0216) 320 45 50 Fax:(0216)320 41 45

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Vi-plex B12 1000 Mcg Ampul, 1 Ml (5-50-100 Ampul)

Etken Maddesi: B12 Vitamini (siyanokobalamin)

Atc Kodu: B03BA01

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.