Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dolven Cold&flu Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri

KULLANMA TALİMATI DOLVEN COLD &FLU film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:Yardımcı maddeler:


Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, kroskarmeloz sodyum, silikon dioksit, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol 400, titanyum dioksi|t ve talk içerir.,

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dijkkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınızDaha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozur\ dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız

.

Bu Kullanma Talimatında:


1. DOLVEN COLD &FLU nedir ve ne için kullanılır?


2DOLVEN COLD &FLU'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. DOLVEN COLD &FLU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. DOLVEN COLD &FLU}


Başlıkları yer almaktadır. 1. DOLVEN COLD &FLU nedir ve ne için kullanılır?

DOLVEN COLD &FLU, 10, 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan DOLVEN COLD &FLU, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içeren tablettir.
bir ilaçtır, flilm kaplı

DOLVEN COLD &FLU, beyaz, bir yüzünde üçgen şeklinde kabartma bulunan film kaplı tablettir.
DOLVEN COLD &FLU'nun etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiienflamatuar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.
DOLVEN COLD &FLU, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır:
• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, at^ş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar

2. DOLVEN COLD &FLU'ytı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DOLVEN COLD &FLU'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler
NSAII'ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak art Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastal risk daha yüksek olabilir.
kriz

ı ve albilir. arda

DOLVEN COLD &FLU koroner arter ''bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.
Sindirim sistemi ile ilgili riskler
NSAli'ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi Ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler, j^aşlı hastalar ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.
DOLVEN COLD &FLU'nun içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyjırlılığınız varsa,
Eğer,

Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
Asetil salisilik asit (aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak barsağı ülseriniz varsa,
İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz,
Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,
Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,
Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için monoamir oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,
Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskı layıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında kullanılan rahim kasılmasına yol açan oksitosin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,
12 yaş altı çocuklarda.

DOLVEN COLD &FLU'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza DOLVEN COLD &FLU'yu kutlanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
Eğer;
Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kuil kaçınınız.
;ınmaktan

Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirti tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser, kanama ve harabi ciddi mide rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlara beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inh kullanmanızı önerecektir.
er varsa gelişebilir, gelmesi, iyet gibi anızı ve bitörleri)
en aşırı , en kısa
daralması
doktorunuza
ma ya da ü bir tür
& FLU
& FLU, olabilir, dikkatli kısmında
azaltarak ü altında
nkuayenesi

Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözleh duyarlılık hallerinde DOLVEN COLD &FLU kullanmaya devam etmeyiniz sürede doktorunuza başvurunuz.
Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, başvurunuz.
Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kus ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünk beyin zan iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DOLVEN COLEJ böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DOLVEN COLD karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karş^ olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst ağrı, nezle benzeri semptomlar).
İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini kanama zamanım uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontro DOLVEN COLD &FLU tedavisine devam ediniz.
DOLVEN COLD &FLU kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz yaptırınız.
yüksek &FLU

karışı

Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa DOLVEN COLD kullanırken dikkatli olunuz.
Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (ö tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullan|ı belirtilen günlük dozu aşmayınız.
Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi DOLVEN COLD hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar her uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefefe halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, dok başvurunuz.
: yüksek yorsanız

in

& FLU ^iddi yan hangi bir darlığı, torunuza

Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödeme ait (ayak bileğinde şiş doktorunuza danışınız.
m e) varsa

5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı kullanmanız gerekmektedir.
dikkatli talığınız ör olup, z varsa,

has

Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tüm adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).
Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığımı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıda Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
delinme
r.

ilaçl

arla ani ^bilir. Bu dir.
ölümlere düzensiz rsa ilacı

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu geliş şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmel Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritm bozukluğu ve ani yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyo dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

DOLVEN COLD &FLU'nun yiyecek ve içeçek ile kullanılması

Yiyecek ve içeçekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
DOLVEN COLD &FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

!


İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


İçerdiği psödoefedrin'in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca DOLVEN COLD &FLU'nun kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

DOLVEN COLD &FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç v|e makine kullanmayınız.

DOLVEN COLD &FLU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler Hakkında önemli bilgiler

DOLVEN COLD &FLU laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı toleransınız olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
DOLVEN COLD &FLU her dozunda 30 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında: tansiyon düşürücü azaltabilir.
etkilerini en veya i COX-2 ülser ve otomisin) DOLVEN da idrar birlikte inliğinde re etkili yum kan

Varfarin ya da heparin gibi antikoagulanların (kanın pıhtılaşmasını önle}' geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini anılabilir.
Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gib i inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, stre idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında COLD &FLU'nun etkisi gecikebilir.
İdrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığı^ söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
ile

Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.
Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepriston'un etk azalmaya neden olur.
İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüsl^ Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.
Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lii; seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
Kinolon grubu antibiyotikler (öm.siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin) il kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılımlarım etkileyerek kan artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.
Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyeli (antitrombosit ajanlar. Örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depreş kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluv paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kan artabilir.
e birlikte zeylerini

diı

ilaçlar yon için oksamin, ama riski
birlikte

Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir. Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize enzim olan CYP2C9'u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
eden bir birlikte

ile

DOLVEN COLD &FLU'nun burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, antidepresanlar (ör. Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iş ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ'leri (monoaminc inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yüke neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid i kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.
trisiklik tjah kesici oksidaz gelmesine tyetanidin, lar gibi e birlikte

ilaç

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) kullanılması yan etki riskini arttırır.
ile

birlikte n riskini

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyc arttırır.
İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullan inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
ted

avisinde lan ADE

ted

avisinde ır), kan
] manalında

Birlikte kullanımda DOLVEN COLD &FLU, metotreksatın (kanser kullanılan bir ilaç) antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanı düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.
Ginkgo biloba bitkisel ekstresi ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanama riski artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DOLVEN COLD &FLU nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.
Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

DOLVEN COLD &FLU tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DOLVEN COLD &FLU, 12 yaşın altıdaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerindeki Hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan Hastalarda DOLVEN COLD &FLU'nun kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

Eğer DOLVEN COLD &FLU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOLVEN COLD &FLU kullandıysanız

DOLVEN COLD &FLU

'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız mr doktor veya eczacı ile konuşunuz.


DOLVEN COLD &FLU'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


DOLVEN COLD&FLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DOLVEN COLD &FLU tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DOLVEN COLD &FLU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DOLVEN COLD &FLU'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönrrjıesi (aşırı duyarlılık- alerji),
• Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
• Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
• Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
• Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),
Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirildi sistemi kanaması),
Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığında artış, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, göme bozuklukları (inme),
Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
• Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı-halusinasyon).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOLVEN COLD &FLU'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Diğer yan etkiler:
Görülebilecek diğer Çok yaygın : Yaygın : Yaygın olmayan: Seyrek :
Çok seyrek : Bilinmiyor :

yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazh. görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

• Sinirlilik
• Uykusuzluk
• Baş dönmesi
• Sersemlik
• Ağız kuruluğu
• Bulantı
• Kusma

Yaygın olmayan:

• Kansızlık
• Kurdeşen
• Kaşıntı
• Kızarıklık
• Yüzde döküntü
• Yorgunluk
Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halusinasyonlar) Kişilik bozukluğu Tansiyonda artış
Telaş hali Huzursuzluk Baş ağrısı
Bacaklarda su toplaması Karında ve midede ağrı, şişkinlik Hazımsızlık İdrarda yanma İdrar yapamama

Seyrek:


Çarpıntı, kalp atımının hızlanması
Kalp yetmezliği
Göğüs ağrısı
Nefes darlığı
İshal ya da kabızlık
Gaz
Deri döküntüsü Alerjik dermatit (egzama)
Diğer kardiyak disritmiler (kalp atım bozuklukları)

Çok seyrek:

• Deride kan oturması, kanama
da sarıya mn ya da
csızlık ya

• Kan hücrelerinin sayısında azalma (göz ve deri renginin solması ya dönmesi, ateş, boğaz ağrısı, ağızda hafif ülser, halsizlik, gribal belirtiler, bu deride kanama)
• Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanı da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı Görme bozukluğu Kulak çınlaması Baş dönmesi Mide ülseri, delinmesi İltihabi bağırsak hastalığı Kan kusma
Karaciğer iltihabı, sarılık Nefes almada zorluk, astım, bronşların daralması Hırıltı
Ağızda yara
Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap Johnson sendromu)
(Stevens-

Deride içi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları ve doku kaybı Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
İdrarda kan tespit edilmesi Ödem

Bilinmiyor:

• Sinirlilik, endişe hali
• İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
Bunlar DOLVEN COLD &FLU'nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DOLVEN COLD &FLU'nun saklanması

DOLVEN COLD &FLU'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOLVEN COLD &FLU'yu kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:

Sanofi Fransa adına,
Sanofı aventis İlaçlan Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. No: 193 Levent / İSTANBUL

Üretim yeri:


Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı 29.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.


i
10

İlaç Bilgileri

Dolven Cold&flu Film Kaplı Tablet

Etken Maddesi: Ibuprofen+pseudoefedrin Hcl

Atc Kodu: M01AE51

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.