Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tiyokas Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar

KULLANMA TALİMATI

TİYOKAS jel Haricen uygulanır.

• Etkin madde:

Her 1 g jel 12,5 mg deksketoprofene eşdeğer 18,5 mg deksketoprofen trometamol ve 2,5 mg tiyokolşikosid içerir.

• Yardımcı maddeler:

Karbomer homopolimer, dietilen glikol monoetil eter, polietilen glikol 8000P, lavanta esansı, etanol (% 96) ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. TİYOKAS nedir ve ne için kullanılır?


2. TİYOKAS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TİYOKAS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. TİYOKAS'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. TİYOKAS nedir ve ne için kullanılır?

TİYOKAS, şeffaf, sarı renkli, lavanta kokulu jeldir, aktif madde olarak % 1.25 a/a oranında deksketoprofen ve % 0.25 a/a oranında tiyokolşikosid içeren 30 g'lık tüpler halinde bulunmaktadır.
Deksketoprofen, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar = NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Tiyokolşikosid, esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmları ile ilişkili semptomların (hastalık belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.
TİYOKAS, aşağıdaki hastalıkların bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak
etkilidir;
• Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit), eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit), kas kirişinin iltihabı (tendinit), kas kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit) ve eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) gibi romatizmal hastalıklar,
• Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku rahatsızlıkları,
• Ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistem hastalıkları.

2. TİYOKAS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TİYOKAS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,
• Deksketoprofen, tiyokolşikosid ya da ürünün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
• Asetilsalisilik aside (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
• Kanama probleminiz varsa ve kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız,
• Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya buna benzer diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı meydana geldiyse,
• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz,
• Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine uygulanmamalıdır.
• Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.
• TİYOKAS tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.
TİYOKAS'ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir

TİYOKAS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

• Özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.
• Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, ultra viyole ışınlarına solaryuma maruz kalınmamalıdır.
• Deksketoprofenin sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
• TİYOKAS'ın uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

TİYOKAS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız

Araç ve makine kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

TİYOKAS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde uyarı gerektirecek yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deksketoprofen, deri/cilt üzerine uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.
Diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. TİYOKAS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ağrılı bölgeye günde 2 - 3 defa uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

TİYOKAS haricen uygulanır.
Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.
TİYOKAS kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Deksketoprofen
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Tiyokolşikosid
Tiyokolşikosidin yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Deksketoprofen
Şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Tiyokolşikosid
Tiyokolşikosidin böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer TİYOKAS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla TIYOKAS kullandıysanız:

TİYOKAS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


TiYOKAS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


TiYOKAS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TİYOKAS içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TIYOKAS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİYOKAS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri, dermatit (ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)
• Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


TİYOKAS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİYOKAS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TİYOKAS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


NOBEL İLAÇ PAZARLAMA ve SANAYİİ LTD. ŞTİ.
İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim yeri:


NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET AŞ.
Sancaklar, 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı 17.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Tiyokas Jel

Etken Maddesi: Deksketoprofen Trometamol/tiyokolşikosid

Atc Kodu: M02AA96

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Tiyokas Jel-KUB
 • Tiyokas Jel-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Tiyokas 30 G Jel
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.