Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lafleks Ringer Solüsyonu Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar » Elektrolitler

KULLANMA TALİMATI

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:

1000 ml çözelti 8.6 gram sodyum klorür, 300 miligram potasyum klorür ve 330 miligram kalsiyum klorür dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler:

Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?


2. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nun saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren ve damardan kullanılan bir çözeltidir.
Çözelti PP (polipropilen) torba içindedir ve 500 ya da 1000 mililitre hacminde olabilir.
LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvı ve elektrolit adı verilen elektrik yüklü sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür adındaki parçacıkların yerine konmasında işe yarar.

2. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

• Vücut hücreleriniz çevresindeki boşlukta çok fazla sıvı varsa (ekstraselüler hiperhidrasyon)
• Kan damarlarınızda olması gerekenden daha fazla hacimde kan varsa (hipervolemi)
• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa (böbrekleriniz iyi çalışmadığı için diyaliz tedavisi görüyorsanız)
• Tedavi edilmemiş bir kalp yetmezliğiniz varsa. Uygun tedavi görmemiş olduğunuz bu kalp yetmezliği durumu soluk kesilmesi ve ayak bileklerinde şişme gibi belirtilerle seyreder.
• Kanınızdaki tuz düzeylerinin çok fazla olmasına bağlı olarak vücudunuzda çok miktarda sıvı birikmişse (hipertonik dehidratasyon)
• Sizde, ilacın içindeki maddeler vücutta zaten normalde bulunması gerektiğinden fazla bulunuyorsa (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı)
• Kan basıncınız çok yüksekse (hipertansiyon)
• Tüm vücudunuzda deri altında sıvı birikimi varsa (yaygın ödem)
• Karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden bir karaciğer hastalığınız (asitli siroz) varsa
• Kalp yetmezliğiniz için dijital tedavisi görüyorsanız

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa, ya da daha önceden böyle bir durum geçirmişseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Kalp yetmezliği
• Solunum yetmezliği (akciğer hastalığı)
(yukarıda belirtilen durumlarda tedavinizin dikkatle gözlenmesi gerekebilir)
• Herhangi bir kalp hastalığı ya da kalp işlevlerinde bozukluk durumu
• Böbrek işlevlerinde bozulma
• Kan basıncının yüksek olması (hipertansiyon)
• Deriniz altında, özellikle ayak bileği çevresinde sıvı birikimi (periferik ödem)
• Akciğerlerde sıvı birikimi (akciğer ödemi)
• Gebelik sırasında kan basıncının yükselmesi (pre-eklampsi)
• Aldosteron olarak adlandırılan hormonun düzeylerinin yükselmesiyle seyreden bir hastalık (aldosteronizm)
• Steroid tedavisi gibi vücutta sodyum birikimiyle seyreden (vücutta çok fazla sodyum birikimi olan) herhangi bir durum (ayrıca aşağıdaki "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne de bakınız)
• Adrenokortikal yetmezlik (böbrek üstü bezinin vücudunuzdaki tuzların yoğunluğunu kontrol eden hormonları etkileyen hastalığı)
• Kusma ya da ishal gibi hastalıklar nedeniyle vücuttan su kaybının olduğu durumlar (akut dehidratasyon)
• Yoğun doku hasarının olduğu durumlar (örneğin ağır yanıklar)
• Vücuttaki D vitamini düzeylerini yükselten hastalıklar (örneğin deri ve iç organları etkileyen sarkoidoz hastalığı)
Eğer size bu çözelti uygulanacaksa, doktorunuz sizden kan ve idrar tahlilleri isteyecek ve aşağıda belirtilenleri yakından izleyecektir:
• Vücudunuzdaki sıvının miktarı
• Yaşamsal belirtileriniz
• Kanınızdaki sodyum, potasyum, kalsiyum ve klorür gibi kimyasalların düzeyi (elektrolitleriniz)
LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU potasyum ve kalsiyum içermesine rağmen, bu miktarlar aşağıda belirtilen durumlarda yetmeyebilir:
• Kanınızdaki bu kimyasalların normal düzeylerini devam ettirebilmek için
• Kanınızda çok düşük düzeyde olan potasyum (ağır potasyum eksikliği) ya da kalsiyum (ağır kalsiyum eksikliği) düzeylerini normale döndürmek için
LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU kullanılarak dehidratasyon durumunuz düzeltildikten sonra doktorunuz size yeterli potasyum ve kalsiyum içeren başka çözeltiler uygulayacaktır. Eğer parenteral nutrisyon (damar yoluyla beslenme) tedavisi alıyorsanız doktorunuz bu durumu dikkate alacaktır. Eğer sizde LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU uzun sürelerle kullanılmışsa, size beslenme kaynağı olarak başka ilaç ya da çözeltiler ek olarak verilecektir.
Kalsiyum klorür vücuttaki dokulara enjekte edilirse zararlı olabilir. Bu nedenle LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU kaslara enjekte (intramusküler enjeksiyon) edilmemelidir. Ek olarak doktorunuz çözeltinin toplardamarınız dışındaki dokuya kaçmaması için elinden geleni yapacaktır.
LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU, kanla birlikte aynı iğneden ya da uygulama setinden verilmemelidir. Aynı iğne ya da uygulama setinden verildiğinde kan içindeki alyuvarlarda kümeleşme ve hasara yol açabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nun yiyecek ve içecekle kullanılması

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU damar yolundan uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

•

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu ilaç hamilelik döneminde kullanılırken dikkat gerektirir.
•

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak mümkün değildir.
Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine kullanabilirsiniz.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir durum yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
Özellikle aşağıda ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir:
• Kalp yetmezliğinizi tedavi etmek için kullanmakta olduğunuz dijitalis ya da digoksin gibi kalp ilaçları (kardiyotonikler). Bu ilaçlar LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU ile birlikte kullanılmamalıdır (Bkz. "LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ." bölümü). Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve yaşamınızı tehdit edebilecek boyutta ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir.
• Kortikosteroidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan bir grup ilaç)
• Karbenoksolon (mide ülserini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)
Bu ilaçlar vücutta sodyum ve su birikimine neden olarak deriniz altında sıvı birikimine (ödem) ve kan basıncınızın yükselmesine (hipertansiyon) yol açabilirler.
Aşağıda ilaçlar kanınızdaki potasyum düzeylerini yükseltebilir. Bu yükselme yaşamınızı tehdit edebilir. Eğer sizde bir böbrek hastalığı varsa potasyum düzeylerinde yükselme daha yüksek olasılıkla görülebilir.
• Potasyum tutucu diüretikler (amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar) (Bu ilaçların diğer ilaçların bileşiminde de bulunabileceğini unutmayınız)
• Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)
• Anjiotensin II reseptör antagonistleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılırlar)
• Takrolimus (nakledilen organların reddini engellemek ve bazı deri hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)
• Siklosporin (nakledilen organların reddini engellemek için kullanılan bir ilaç)
LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu etkileyebilecek ya da çözelti tarafından etkilenebilecek diğer ilaçlar şunlardır:
• Hidroklorotiyazid veya klortalidon gibi tiyazid grubu idrar söktürücüler
• D vitamini

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu hangi dozda kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• Uygulanacak LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir. Doktorunuz ağırlığınız, yaşınız ve tıbbi durumunuza göre ne kadar LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.
• Doktorunuz LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU damar içine (toplardamarlarınıza) uygun bir plastik set aracılığıyla uygulanır (intravenöz infüzyon yoluyla uygulama).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda ilacın dozlarının ve uygulama süresinin ayarlanması gerekebilir.

Eğer LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU kullandıysanız:

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU size kullanmanız gerekenden fazla uygulanmışsa ya da uygulama çok hızlı yapılmışsa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:
• Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi
• Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtiler
• Kaslarda zayıflık
• Hareket edememe / felç durumu (paralizi)
• Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)
• Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)
• Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)
• Bilinçte bulanıklık
• İştahta azalma (anoreksi)
• Bulantı
• Kusma
• Kabızlık
• Karın ağrısı
• Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları
• Çok miktarda su içme (polidipsi)
• Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)
• Böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)
• Böbrek taşları
• Koma (bilinç kaybı durumu)
• Ağızda tebeşirimsi tad
• Yüz ve boyunda kızarma
• Derideki kan damarlarında genişleme
• Yorgunluk, bilinçte bulanıklık, uyuşukluk ve sık soluk alıp verme gibi kanınızın daha asit hale gelmesine (asidoz) ilişkin belirtiler
Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.
LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU size aşırı dozda uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da belirtilere yol açabilir. Görülebilecek bu belirtilerin neler olduğunu öğrenmek için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı'na bakınız.

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Bu yan etkiler aşağıda görülme sıklığına göre sıralanmıştır:

Çok yaygın görülenler

(her 10 hastadan birinde görülenler)
• Kandaki kimyasalların yoğunluklarındaki değişiklikler (elektrolit bozuklukları)
Kalp hastalığınız ya da akciğerlerinizde sıvı birikimi (akciğer ödemi) varsa:
• Vücutta aşırı su birikimi
• Kalp yetmezliği

Diğer yan etkiler

Uygulama tekniğine bağlı reaksiyonlar
• Ateş
• Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma
• Yerel ağrı veya reaksiyon (çözeltinin uygulandığı yerde kızarıklık veya şişlik)
• Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan tahriş veya iltihaplanma (filebit). Bu durum uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarınız boyunca yayılan kızarıklık, ağrı ya da yanma ve şişliğe yol açabilir.
• Uygulamanın yapıldığı toplardamarlarınızda kan pıhtısı oluşması (venöz tromboz) ve pıhtının oluştuğu yerde ağrı, şişlik ya da kızarıklık oluşması.
• Çözeltinin uygulandığı damarın dışındaki dokuya kaçması (ekstravazasyon). Bu durum damar çevresi dokuda hasara ve nedbeleşmeye neden olabilir.
Çözelti size uygulanmadan önce içine ilaç katılmışsa, bu ilaç da yan etkilere yol açabilir. Bu yan etkiler eklenen ilacın özelliğine bağlı olarak değişik şiddet ve sıklıkta olabilir. Görülebilecek bu yan etkiler hakkında bilgi için eklenen ilacın Hasta Kullanma Talimatı'na bakınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nun saklanması

LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu 25°C'yi geçmeyen oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAFLEKS RİNGER SOLÜSYONU'nu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Laurus İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tekstilkent Ticaret Merkezi, Koza Plaza, A-Blok, Kat.27
Atışalanı/Esenler/İstanbul
Tel : (0212) 421 31 11

Üretim Yeri:

Laurus İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Omurtak Mah. Motoryerleri Kümeevler No:49/A Ulaş-Çorlu-T ekirdağ

Bu kullanma talimatı en son------------tarihinde onaylanmıştır.


8


İlaç Bilgileri

Lafleks Ringer Solüsyonu

Etken Maddesi: Kalsiyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Klorur

Atc Kodu: B05BB01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Lafleks Ringer Solüsyonu-KUB
 • Lafleks Ringer Solüsyonu-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.