Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Asidopan Plus Süspansiyon Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Antiasit İlaçlar (mide asidi ilaçları) » AntiasitGaz Giderici Kombinasyonları » Magaldrat Kombinasyon

KULLANMA TALİMATI

ASİDOPAN® PLUS Süspansiyon Ağız yolu ile alınır.

• Etkin maddeler:

540 mg aluminyum magnezyum hidroksit sülfat (magaldrat), 20 mg simetikon, 0.04 mEq (1.0 mg)'den az sodyum

• Yardımcı maddeler:

Akasya, hidroksipropil metilselüloz, sorbitan monostearat, polioksietilen-8 stearat, sakarin, peppermint oil, mentol, monokloramin solüsyonu, deiyonize su

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de ASİDOPAN PLUS Süspansiyon'dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ASİDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?


2. ASİDOPAN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ASİDOPAN PLUS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ASİDOPANPLUS'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ASİDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• ASİDOPAN PLUS 200 mL'lik şişelerde, 5 mL'lik ölçeği ile birlikte kullanıma sunulmuştur.
• ASİDOPAN PLUS, etkin madde olarak her bir ölçekte 540 mg alüminyum magnezyum hidroksit sülfat (magaldrat), 20 mg simetikon içerir.
• ASİDOPAN PLUS, mide ve onikiparmak barsağında oluşan ülser (peptik ülser), mide mukozasının iltihabı (gastrit), yemek borusunun iltihabı (peptik ösofajit), mide asidinin aşırı salgılanması (gastrik hiperasidite) ve midenin bir bölümünün diyaframdan göğüs boşluğuna fıtıklaşması (hiyatal herni) gibi tanılara bağlı olarak gelişen mide yanması, mide ekşimesi gibi aşırı asit ve gaz rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır.

2. ASİDOPAN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ASİDOPAN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer
• Aluminyum ve magnezyum tuzlarına, simetikona veya ASİDOPAN PLUS'ın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
• İleri safhada böbrek fonksiyon yetmezliğiniz varsa,
• Apandisit veya barsak iltihabı belirtileriniz (örneğin; mide veya karın ağrısı, mide krampı, bulantı, kusma) varsa,
• Kanınızda fosfat düzeyi düşükse,
• Sitrat içeren ilaçlar alıyorsanız.

ASİDOPAN PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer
• Böbrek yetmezliğiniz varsa; uzun süre alüminyum içeren antiasitlerin kullanımı, diyalize bağlı olarak gelişen kemiklerin yumuşamasının (osteomalazi) kötüleşmesi ile sonuçlanabilir. Kan fosfat düzeyiniz doktorunuz tarafından bir ya da iki aylık aralar ile izlenmelidir.
• Kan fosfat düzeyinizde düşüklük, iştahsızlık, halsizlik, kas güçsüzlüğünüz varsa.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ASİDOPAN PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ASİDOPAN PLUS meyve suları, şarap vb. asidik içeceklerle birlikte ya da meyve asitleri (örn. sitrik ya da tartarik asit) içeren efervesan tabletlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Hamile iseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa ASİDOPAN PLUS'ı yalnızca
doktorunuzun tavsiyesi üzerine ve dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

ASİDOPAN PLUS'ın emzirme döneminde verilmemesini gerektiren bir kanıt yoktur. Bugüne kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Fakat bebeğinizi emzirirken istenmeyen bir etki açısından dikkatli olmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

ASİDOPAN PLUS'ın taşıt ve makine kullanma becerisi üzerine bir etki meydana getirmesi beklenmemektedir. ASİDOPAN PLUS'ı kullanırken taşıt ve iş makinesi kullanmanızda bir sakınca yoktur.

ASİDOPAN PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ASİDOPAN PLUS her 5 ml (1 ölçek) süspansiyonda, 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum (0.04 mEq (1.0 mg)'dan az ) içermektedir. Herhangi olumsuz bir etki gözlenmez.
ASİDOPAN PLUS'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel olarak ASİDOPAN PLUS'ın dahil olduğu grup olan, antiasit grubu ilaçların, diğer ilaçların emilimini etkiledikleri bilinir. Bu nedenle, başka ilaçlar da kullanıyorsanız diğer ilaçlarınızı ASİDOPAN PLUS alımından 1-2 saat önce veya sonra alınız.
ASİDOPAN PLUS, birlikte alındığında, bir antibiyotik olan tetrasiklinlerin emilimini, onlarla şelat oluşturarak azaltır. Bu nedenle tetrasiklinler ASİDOPAN PLUS uygulanmasından 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.
ASİDOPAN PLUS bir kalp ilacı olan digoksin, bir ağrı kesici ve iltihap baskılayıcı olan indometazin ve demir tuzlarının emilimini azaltır. Bu ilaçların uygulanmaları, ASİDOPAN PLUS uygulamasından mümkün olduğu kadar uzun bir süre önce veya sonra yapılmalıdır.
Bir tüberküloz ilacı olan isoniazid, ASİDOPAN PLUS gibi alüminyum hidroksit içeren antiasitlerle birlikte alındığında, emilimi azalır. Bu nedenle isoniazid, ASİDOPAN PLUS uygulanmasından en az bir saat önce uygulanmalıdır.
Aspirin, ASİDOPAN PLUS ile birlikte verildiğinde, emilimi artar. ASİDOPAN PLUS idrarı alkalileştirerek, salisilatların idrar yolu ile atılımını artırırken, kan konsantrasyonlarında da düşmeye neden olur.
ASİDOPAN PLUS, bir kan sulandırıcı olan dikumarolün emilimi arttırır. Doktorunuz size dikumarol yerine başka bir kan sulandırıcı olan varfarin kullanmanızı tavsiye edebilir.
Alerjik durumlarda kullanılan psödoefedrin veya sakinleştirici ve kas gevşetici olarak kullanılan diazepamın emilim hızları artar, klordiazepoksidin emilimi ise azalır. Steroid yapıda olmayan bir ağrı kesici olan naproksenin ise emilimi azalır.
ASİDOPAN PLUS'ın neden olduğu idrar pH'ındaki artış, zayıf baz ilaçların atılımını azaltırken, zayıf asit ilaçların atılımını artırır (örn. amfetaminlerin ve kinidinin atılımı, idrarın alkalileşmesi ile belirgin derecede azalır). Bu ilaçların ASİDOPAN PLUS ile birlikte alınması, etkilerinin artışına ve muhtemelen toksisiteye neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır.
ASİDOPAN PLUS ile etkileşim gösterebilen diğer ilaçlar şunlardır:
Vücuttaki düz kas, dış salgı bezi ve kalp kasını gevşeten ilaçlar (antimuskarinikler), bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenotiyazinler,) fluorid, steroid yapıda olmayan ağrı kesiciler (örn. diflunisal), fosfat, steroid yapıda olan ilaçlar (örn. prednison, prednisolon), midenin asit üretimini engelleyen ilaçlar (örn. H2 reseptör antagonistleri), bazı antibiyotikler (örn. sülfadiazin), sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenobarbital), bazı gangliyon bloke edici ilaçlar (örn. mekamilamin), Parkinson tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. levodopa), idrar yolu enfeksiyonları için kullanılan ilaçlar (örn. nitrofurantoin) ve yağda çözünen vitaminler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ASİDOPAN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

• ASİDOPAN PLUS için önerilen günlük doz 3-4 defa yemekler arasında veya yatmadan önce 1-2 ölçektir. ASİDOPAN PLUS'ı aç karnına ya da yemeklerden 1-3 saat sonra alınız.
• Ne sıklıkta ve kaç ölçek ASİDOPAN PLUS kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
• Önerilen dozu aşmayınız.
• Doktorunuzun önerisi olmadan günlük maksimum doz olan 18 ölçeği geçmeyiniz ve maksimum doza iki haftadan daha uzun bir süre devam etmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• ASİDOPAN PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.
• Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
• ASİDOPAN PLUS alımından sonra bir yudum su içebilirsiniz.
•

Değişik yaş grupları:

Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanım:

Çocuklarda 70 kg'lık erişkine önerilen dozlar ile orantılı olarak verilir. 12 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği /Karaciğer yetmezliği

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.
Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.
ASİDOPAN PLUS'ın fosfat dengesi üzerine olan etkileri doktorunuz tarafından izlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer ASİDOPAN PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ASİDOPAN PLUS kullandıysanız:

ASİDOPAN PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer ASİDOPAN PLUS'tan yüksek doz kullanmışsanız kabızlık veya ishal şikayetiniz olabilir. Bunun yanında halsizlik, ellerde titreme, zihin karışıklığı (konfüzyon, ensefalopati), yüzde kızarıklık, susuzluk hissi, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), uyku hali, halsizlik, tendon reflekslerinin kaybı, solunum güçlüğü, kalpte ritim bozukluğu (kardiyak aritmi), koma ve kalp durması meydana gelebilir.
Bu nedenle doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ASİDOPAN PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz unutulan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ASİDOPAN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız. Tedaviyi doktorunuzun tavsiyesi ile bırakınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ASİDOPAN PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
ASİDOPAN PLUS'ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, ASİDOPAN PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aniden gelişen zor ve hırıltılı soluk alıp verme
• Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişme (anjioödem),
• Ciltte döküntülü kızarıklık,
• Kaşıntı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASİDOPAN PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• El ve ayak bileklerinde ödem
• Kalp atım düzensizliği
• Siyah, katranımsı dışkı
• Kahve granülü görünümünde koyu renkli parçacıklar kusma
• Kilo kaybı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Yumuşak dışkı
• Karın ağrısı
• İshal
• Kabızlık
• İştahsızlık
• Bulantı
• Kusma
• Sersemlik
• Anormal yorgunluk
• Halsizlik
• Kas güçsüzlüğü
• Huzursuzluk hissetmek
• Ruh hali değişimleri
Bunlar ASİDOPAN PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ASİDOPAN PLUS'ın saklanması

ASİDOPAN PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


Orijinal ambalajında saklayınız.
Kapağı sıkıca kapatınız. Dondurmayınız.
25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ASİDOPAN PLUS'ı kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ASİDOPAN PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Turgut İlaçları A.Ş.
Feriköy Fırın Sokak No: 61
34381 Bomonti-Şişli/İstanbul

Üretim Yeri:


Fako İlaçları A.Ş. 34394 Levent - İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


Sayfa: 9 / 9

İlaç Bilgileri

Asidopan Plus Süspansiyon

Etken Maddesi: Alüminyum Magnezyum Hidroksit Sülfat+simetikon+so...

Atc Kodu: A02AF01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Asidopan Plus Süspansiyon-KUB
 • Asidopan Plus Süspansiyon-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.