Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mukoral 30 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar » Mukolitikler (Balgam Söktürücü İlaçlar) » Ambroksol

KULLANMA TALİMATI

MUKORAL® 30 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablette bu tabletlerin etkin maddesi olan, 30 mg ambroksol HC1 bulunur.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat (E572).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursalütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında;


1. MUKORALnedir ve ne için kullanılır?


2. MUKORALkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler S. MUKORA Lnasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. MUKORAL “ 'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. MUKORAL* nedir ve ne için kullanılır?

• MUKORAL®. balgam salgısını sulandıran ve salgılanmasını kolaylaştıran balgam söktürücü bir ilaçtır. Bu sayede balgamın kolayca atılmasını sağlayarak solunum güçlüğünü giderir ve öksürüğü azaltır.
• MUKORAL20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz, düz yüzeyli, yuvarlak ve bir yüzü çentikli tabletler şeklindedir.
• MUKORAL*, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani süreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.

2. MUKORAL“'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MUKORAL^'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Bromheksin veya ambroksola karşı aşın duvarlıysanız,

MUKORAL K ,

• Böbrek, karaciğer hastalığınız veya peptik ülseriniz (midede, onikiparmak bağırsağında veya yutak borusunun alt kısmında gelişen ülser) varsa çok dikkatli kullanınız.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUKORAL®!

Tabletler, yemeklerden sonra çiğnenmeden bol sıvıyla (örneğin; 1 bardak su) alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Yeterli klinik çalışma olmadığından hamileliğin ilk üç avında, ancak zorunlu hallerde, favda-risk değerlendirmesi yapılarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirenlerde çok dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MUKORAL^'in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur: dikkatli olunmalıdır.

MUKORAL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MUKORAL®, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her tablette lmmol'den (23 mg) daha az sodİum ihtiva eder; vani esasında “sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Balsamın dışarı atılmasını engelleyebilecek kodein gibi öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
• Atropin (gözbebeğini genişletmek ve kalp durmasını önlemek için kullanılan ancak ter.
tükürük ve mukus salgılarını azaltıcı etkisi olan bir ilaç) ve antimuskarinik (sinir sisteminde asetilkolin denilen bir kimyasal maddeyi bloke eden ilaç grubu), etki gösteren amantadin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç grubu), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), haloperidol (şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç grubu), antihistaminikler (alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), prokainamid (kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer ilaçların (ipratropium-kronik akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubu) mukoza salgılarının birikimine yol açabileceğini göz önünde bulundurunuz.
• Kalp glikozidlerİ (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç grubu), kortikosteoridler (ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan bir hormon grubu), bronkodilatörler (akciğerlerdeki bronş denilen havayollarını genişleten ilaçlar), diüretik (İdrar oluşumunu artıran ilaçlar) ve antibiyotiklerle (mikroorganizmalara karşı etki gösteren ilaçlar) karşılıklı etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. MUKORAL* nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uvgulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde; tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 defa 1 tablet (30 mg ambroksol HC1), sonra günde 2 defa 1 tablet ile 8-10 gün devam edilir.
Doktorunuz MUKORAL* ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bir miktar sıvı ile birlikte ağız yoluyla alınır.

— • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

5-12 yaş arasındaki çocuklarda: günde 2-3 defa 1/2 tablet (15 mg ambroksol HC1).

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin Özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek, karaciğer hastalığı ve peptik ülseri olanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer MUKORALin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MUKORAL ' kullandıysanız

Şimdiye kadar insanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşın doz halinde mide boşaltılıp yıkanır, belirtileri önlemeye yönelik ve destekleyici tedavi uygulanır.

MUKORAL* 'den kullanmamz gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


MUKORAL" 'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


MUKORAL4

Bilinmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUKORAL*'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUKORAL^'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Ciltte döküntü
• Mukozalarda değişiklik
• Yüzde şişme
• Nefes almada güçlük
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUKORAL~'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Ciltte döküntü
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

• Bulantı, kusma
• Karın ağrısı
• İshal
• Kuvvetsizlik
• Baş ağrısı
• Kaşıntı
Bunlar MUKORAL* 'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. MUKORAL^in saklanması

MUKORALçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra MUKOH4Lkullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:


BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim Yeri:


BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


5/5

İlaç Bilgileri

Mukoral 30 Mg Tablet

Etken Maddesi: Ambroksol

Atc Kodu: R05CB06

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Mukoral 30 Mg Tablet-KUB
 • Mukoral 30 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Mukoral 30 Mg 20 Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.