Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Hepatovir-b 0,5 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Nükleozid ve Nükleotid Revers Transkriptaz İnhibitörleri » Entekavir

KULLANMA TALİMATI

HEPATOVİR-B 0.5 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:

Her bir film tablette 0,5 mg entekavir.

• Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin sellüloz Tip 102, povidon K30,
kollidon CL, magnezyum stearat, polivinil alkol, talk, polietilen glikol, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.


•Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.•Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.•Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza


bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya


düşükdoz kullanmayınız.Bu Kullanma Talimatında:


1. HEPATOVİR-B nedir ve ne için kullanılır?


2. HEP A TOVİR-B'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. HEPATOVİR-B nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.HEPATOVİR-B' nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. HEPATOVİR-B nedir ve ne için kullanılır?

HEPATOVİR-B antiviraller olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. HEPATOVİR-B, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.
HEPATOVİR-B 0.5 mg Film Tabletlerin her biri etkin madde olarak 0,5 mg entekavir içerir. HEPATOVİR-B 0.5 mg Film Tablet, beyaz renkli, bikonveks, üçgen film kaplı tabletler halindedir.
HEPATOVİR-B, erişkinlerde hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.
Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyon, karaciğerinize zarar verebilir. HEPATOVİR-B vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve karaciğerinizin durumunu iyileştirir.

2. HEPATOVİR-B'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler HEPATOVİR-B'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Entekavire veya HEPATOVİR-B'nin diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

HEPATOVİR-B'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,
• Sizde insan immünoyetmezlik virüsü (HlV)'ın oluşturduğu (veya neden olduğu) bir enfeksiyon varsa,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa HEPATOVİR-B vücudunuzdan böbrekler yoluyla atıldığından ilacın dozunun değiştirilmesi gerekebilir,
• Siroz hastalığınız olup/olmadığını, varsa vücudunuzda neden olacağı olası etkiler konusunda doktorunuza danışınız.
• Size karaciğer nakli yapıldıysa
• HIV enfeksiyonunuz varsa bu durumu doktorunuza söylediğinizden emin olunuz. Hepatit B enfeksiyonunuz ile eş zamanlı olarak HIV tedavisi için herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız, gelecekteki HIV tedavisinin etkinliğini azaltacağından, HEPATOVİR-B kullanmayınız. HEPATOVİR-B HIV enfeksiyonunuzu kontrol altına almayacaktır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
HEPATOVİR-B diğer insanlara HBV bulaştırmanızı engellemez. Bu nedenle diğer insanlara HBV bulaştırmamak için gerekli önlemleri alınız. Aşılama, HBV bulaşma riskine karşı koruyacaktır.
HEPATOVİR-B, laktik asidoz (kamınızda laktik asit birikmesi) ve karaciğer büyümesine neden olabilen bir ilaç grubuna dahildir. Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtiler laktik asidoz oluşumunu gösterebilir. Bu seyrek ama ciddi yan etki nadiren ölümcül olabilir. Laktik asidoz özellikle aşırı fazla kilolu bayanlarda daha sık oluşur. HEPATOVİR-B alıyorsanız doktorunuz sizi düzenli olarak kontrol edecektir.

HEPATOVİR-B'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

HEPATOVİR-B pek çok durumda aç ya da tok kamına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve
HEPATOVİR-B tedavisine geçtiyseniz, HEPATOVİR-B'yi aç kama ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEPATOVİR-B'yi aç kamına(yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


HEPATOVİR-B kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz, hamilelik esnasında HEPATOVİR-B'yi kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir. Gebelik sırasında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmamıştır. HEPATOVİR-B'yi kullanan erkeklerin ve kadınların tedavi süresi boyunca etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız HEPATOVİR-B kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesinin sütünüze geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

HEPATOVİR-B'un araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir; ancak sersemlik, halsizlik ve uyuklama hali gibi yan etkilerinden dolayı araç ve makine kullanma yeteneğiniz etkilenebilir. Herhangi bir şüpheniz olduğunda doktorunuza danışınız.

HEPATOVİR-B'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, HEPATOVİR-B'yi almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Eğer,
• Böbrek fonksiyonlarınızı azaltan ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. HEPATOVİR-B nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HEPATOVİR-B'yi her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.
HEPATOVİR-B'nin normal dozu günde bir kez 0,5 mg veya 1 mg'dır.
Daha önce HBV tedavisi almış olmanıza ve aldığınız ilaca göre veya böbrek sorunlarınıza göre; doktorunuz daha düşük dozlar almanız ya da HEPATOVİR-B'yi bir günden daha az sıklıkta almanız gerektiğine karar verebilir. Size verilecek doz karaciğerinizin durumuna göre de belirlenecektir.
Doktorunuz sizin için uygun olan dozu söyleyecektir. İlacınızdan tam etki elde edebilmek ve tedaviye direnç gelişimini azaltmak için her zaman doktorunuzun önerdiği dozu alınız. HEPATOVİR-B'yi doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınız. Doktorunuz size tedaviyi ne zaman bırakmanız gerektiğini söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
HEPATOVİR-B pek çok durumda aç ya da tok kamına alınabilir. Daha önce lamivudin etken maddesini içeren bir ilaç ile tedavi gördüyseniz ancak bu tedavi başarısız olduysa ve HEPATOVİR-B tedavisine geçtiyseniz, HEPATOVİR-B'yi aç kama ve günde bir kez alınız. İlerlemiş karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuz HEPATOVİR-B'yi aç kamına (yemekten yaklaşık 2 saat önce veya yaklaşık 2 saat sonra) almanızı tavsiye edecektir.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

16 yaşından küçük hastalarda HEPATOVİR-B'nin güvenliliği ve etkililiği bilinmemektedir. Çocuklarda 16 yaşından küçük hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

HEPATOVİR-B dozunun yaşa göre ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda HEPATOVİR-B dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda HEPATOVİR-B dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer HEPATOVİR-B'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla HEPATOVİR-B kullandıysanız:

HEPATOVİR-B'detı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


HEPATOVİR-B'yi kullanmayı unutursanız:

Hiçbir dozu almayı unutmamanız önemlidir. HEPATOVİR-B'nin bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız ve sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


HEPATOVİR-B ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bazı kişilerde HEPATOVİR-B tedavisi sonlandırıldığında çok ciddi karaciğer iltihabı belirtileri gözlenebilir. Tedaviyi bıraktıktan sonra belirtilerde herhangi bir değişiklik görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.
Doktorunuz tavsiye etmediği sürece HEPATOVİR-B tedavisini kesmeyiniz; tedaviyi kestiğinizde karaciğer iltihabınız kötüleşebilir. HEPATOVİR-B ile tedaviniz sonlandırıldığında, doktorunuz sizi izlemeye devam edecektir ve birkaç ay süreyle kan testleri yapacaktır.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HEPATOVİR-B'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa HEPATOVİR-B'yi kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

— Ani aşın duyarlılık tepkisi,
— Döküntü,
— Kaşıntı,
— Ciltte kızarıklık.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HEPATOVİR-B'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
— Yaygın: (en az 100 hastanın birinde) : baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik, uyuklama hali, bulantı, ishal, hazımsızlık, kusma, karaciğer enzimlerinde yükselme
— Yaygın olmayan: (en az 1.000 hastanın birinde): döküntü, saç dökülmesi
— Seyrek: (en az 10.000 hastanın birinde ): ciddi alerjik reaksiyonlar

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. HEPATOVİR-B'nin Saklanması

HEPATOVİR-B'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra HEPATOVİR-B'yi kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HEPATOVİR-B'yi kullanmayınız. Kalan ve kullanılmayan ilaçlar için eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:


Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul Tel: 0 212 692 92 92 Fax: 0 212 697 00 24 e-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim Yeri:


Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad.
No:32 Karaağaç - Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 31.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


6/6

İlaç Bilgileri

Hepatovir-b 0,5 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Entekavir Monohidrat

Atc Kodu: J05AF10

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Hepatovir-b 0,5 Mg Film Tablet-KUB
 • Hepatovir-b 0,5 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Hepatovir-b 0,5 Mg Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.