Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Karferon 100mg/5ml Iv Enjeksiyon Ve İnfüzyon İçin... Kullanma Talimatı

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » Demir Eksikliği İlaçları » Demir Trivalan (parenteral) » Şekerli Demir Oksit

KULLANMA TALİMATI KARFERON 100 mg/5 mi IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul Damar içine enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanır. !

• Etkin madde:

5 ml'lik her bir ampul 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi içerir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum hidroksit (pH ayarı için) ve/veya hidroklorik ayan için) ve enjeksiyonluk su
asit (pH

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI di|kkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

j

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorsuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozuri dışındayüksek veya düşük dozkullanmayınız.

j

2. KARFERON'u kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

KARFERON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• KARFERON'a ya da içindeki maddelerden birine aleıjik (aşın duyarlı) işenip
• Vücudunuzda aşın demir yüklenmesi söz konusu ise,
• Kansızlığınız demir eksildiğine bağlı değilse,
• Astım, ekzema gibi aleıjik hastalıklannız varsa,
• Hamileliğinizin ilk 3 ayındaysanız KARFERON'u kullanmayız.

KARFERON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• KARFERON uygulandıktan sonra nadiren de olsa bayılma, tansiyon [düşmesi, solunum sıkıntısı, havale gibi hayatı tehdit edebilen aleıjik olaylar görülebilir. Bu tip olaylar demir içeren pek çok ilacın damar içi kullanılması sırasında gözlenmektedir. Bu nedenle damar içine KARFERON uygulaması sırasında da bir önlem olarak acil yaşam desteği için gerekli donanımlar hazır edilmelidir.
• Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı! tehlikeli olabileceğinden KARFERON uygulanan hastalarda, düzenli olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferrin satürasyonu) yapılması gereklidir. Aşın demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demiri tedavisi kesilmelidir.
• İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için KARFERON Önerilen dozda kullanılmalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız. 1

Hamilelik

iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebeliğin ilk 3 ayında KARFERON kullanılmamalıdır. Gebeliğin 4. ayında^ itibaren kullanılabilir. Hamileliğinin 4. ayından sonra kansızlık tespit edilen birçok gebede KARFERON kullanılmıştır ve ilacın gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan j çocuğun sağlığı üzerinde yan etkileri olduğu görülmemiştir. Bugüne kadar herhangi önemli bi

t

yan etki bildirilmemiştir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. |
j

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
ı
İ
KARFERON'un içindeki demirin anne sütüne geçip geçmediği ve eğer geçiyorsa bu demirin bebekteki etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle KARFERON emzirme dönemindi annenin sağlayacağı fayda ile bebeğe olabilecek etkiler değerlendirilerek kullanılmalıdır. !

Araç ve makine kullanımı

Damar içi yolla KARFERON kullananlarda bazen baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da sersemlik gibi belirtiler olabilir. Bu belirtiler geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

KARFERON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 mİ'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı i

Ağız yolundan alman demirin barsaklardan emilimini azaltabileceği için KARFERON oral demir ilaçlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Ağız yolundan alman demir tedavisi son KARFERON dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır. i
|

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zatnanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KARFERON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) KARFERON, haftada 1-3 kez uygulanır. Hemodiyaliz hastalarında toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 100
şeklinde 0 mg'dır.

Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

KARFERON, sadece damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklardaki güvenliliğine ve etkililiğine ilişkin yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer KARFERON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla KARFERON kullandıysanız: j

Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayacaktır.

KARFERON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


KARFERON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KARFERON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KARFERON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. |

Aşağıdakilerden biri olursa, KARFERON'u kullanmayı durdurunuz ve 1}ERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunu^:

I
Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı
veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde. !
!
ı
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. I
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin KARFERON'a karşı ciddi alerjiniz var (temektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

j


Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz Veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: j

Derinizin herhangi bir yerinde veya dudaklarınızda şişme veya kızarıklık olması durumunda.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. j

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama sırasında geçici tat bozuklukları (özellikle metalik tat), tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, ateş ve titreme, enjeksiyon bölgesinde ağn, kaşıntı ve şişme, baş ağnsı, Sersemlik hissi, nefes almada zorluk, kas krampları, kas ağnsı, bulantı, ishal ve deri döküntüleridir.
Bunlar KARFERON'un hafif yan etkileridir.
Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

. j

5. KARFERON'un saklanması

KARFERON'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C,nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KARFERON'u kullanmayınız

.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KARFERON'u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Karfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad.
16. Sokak No:2/2 Ataşehir - İSTANBUL

Üretim yeri:İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş. Topkapı/ İstanbul

Bu kullanma talimatı 3 İ/I 2/2013 tarihinde onaylanmıştır.


5/5

1

Bu Kullanma Talimatında:


7.KARFERON nedir ve ne için kullanılır?


İlaç Bilgileri

Karferon 100mg/5ml Iv Enjeksiyon Ve İnfüzyon İçin...

Etken Maddesi: Ferrik Hidroksit Sükroz Kompleksi

Atc Kodu: B03AC02

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.