Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alemaks 70 mg Tablet Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Kemik » Kemik İlaçları » Bisfosfonatlar » Alendronat Sodyum

KULLANMA TALİMATI

ALEMAKS 70 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Alendronat sodyum trihidrat (70 mg Alendronik asit'e eşdeğer).

• Yardıma maddeler:

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat ve susuz koloidal silika.

Bu iİacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çOnku sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. ALEMAKS nedir ve ne için kullamhr?


2. ALEMAKS* t kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ALEMAKS nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkUer nelerdir?


5. ALEMAKSUn saklanması


Başhklan yer almaktadır.

1. ALEMAKS nedir ve ne için kullanılır?

ALEMAKS'da bulunan alendronat, bifosfonatlar olarak adlandırılan hormon olmayan ilaç sınıfının bir üyesidir. A1,F,MAKS menopoz sonrası, kadınlarda görülen kemik kaybını önler ve kemiğin tekrar yapılanmasına yardımcı olur. Kalça kemiği ve omurga kırığı riskini azaltır, ALEMAKS kırıkların önlenmesi için erkeklerdeki osteoporozun tedavisinde yararlıdır.
ALEMAKS, beyaz renkli, bikonveks, uzun tabletlerdir. 4 tabletlik 1 veya 3 blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Osteoporoz nedir?
Osteoporoz, kemiklerin erimesi ve zayıflamasıdır. Menopoz sonrasında ^ kadınlarda yaygındır. Ancak erkeklerde de görülebilir. Menopozda yumurtalıklar kadının sağlıklı bir iskelete sahip olmasına yardımcı olan dişilik M hormonu östrojeni üretmeyi bırakırlar. Sonuç olarak kemik kaybı görülür ve kemikler zayıflar. Bir kadın menopoza daha erken girerse, daha fazla osteoporoz riski oluşur.
Osteoporozun başlangıcında genellikle belirti görülmez. Ancak, tedavi edilmezse kemiklerde kırılma oluşabilir. Kırıklar genellikle ağrı yapsa da, omurga kemiğindeki kırıklar, boy kaybına neden olana kadar fark ed i İçmeyebilir. Kırıklar, bir şey kaldırma gibi olağan günlük faaliyet sırasında ya da genellikle, normal kemiğin kırılmasına neden olmayan küçük yaralanmalardan dolayı oluşabilir. Kırıklar genellikle, kalça, omurga ya da bilekte görülür ve hem ağrıya hem de önemli şekil bozuklukları ve sakatlığa neden olabilir (omurganın eğriliğinden dolayı kambur duruş ve hareket kaybı gibi).
Osteoporoz nasıl tedavi edilebilir?
Osteoporoz tedavi edilebilir ve tedaviye başlamak için hiç bİr zaman geç değildir, ALEMAKS, hem kemik kaybını önler hem de kaybedilen kemiklerin yeniden yapılmasına yardım eder ve kalça kemiği ve omurgada oluşabilecek kırık olasılığını azaltır.
Ayrıca, doktorunuz size yaşam tarzınızda aşağıdaki değişiklikleri yapmanızı önerebilir:

Sigarayı bırakma:

Sigaranın, kemik kaybı oranını ve bu nedenle kırık riskini artırdığı bilinmektedir.

Egzersiz:

Kaslar gibi kemiklerin de güçlü ve sağlıklı kalması için egzersize ihtiyacı vardır. Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Dengeli beslenme:

Doktorunuz size, beslenme düzeninizi değiştirmenizi ya da besin takviyesi almanızı tavsiye edebilir.

2. ALEMAKS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ağız yolu ile alınan bisfosfanat grubu ilaçların (ALEMAKS'ın da içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki ne olarak kanıtlanmamıştır. Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal rcflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığın varlığında ALEMAKS kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi ahnız.
Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıklan görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma İle gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı İle başvuran hastalar olağan dışı kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.

ALEMAKS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;
• Alendronat sodyum trihidrat veya ALEMAKS'm içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
• Daralma veya yutkunmada güçlük gibi belirli bir yemek borusu (ağzınızı mideye bağlayan boru) hastalığınız varsa
• En az 30 dakika boyunca ayakta duramıyorsanız ya da dik oturamıyorsanız
• Doktorunuz kanınızdaki kalsiyum değerinizin düşük olduğunu söylemişse

ALEMAKS'I aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer:
• Böbrek hastalığınız varsa,
• Yutma veya sindirim ile ilgili probleminiz varsa,
• Doktorunuz size Barrett özotagusunuz (yemek borusunun alt tarafındaki hücrelerde değişiklikler ile ilişkili bir durum) olduğunu söylerse,
• Kanınızdaki kalsiyum seviyesi düşükse,
• Zayıf diş sağlığı, diş eti çekilmesi, planlanan diş çekiminiz varsa veya düzenli diş bakımı yapınıyorsanız,
• Kanserseniz,
• Kemoterapi veya radyoterapi görüyorsanız,
• Kortikosteroid ilaçlar (prednizoiı veya deksametazon gibi) alıyorsanız,
• Sigara kullanıyorsanız veya kullanmışsanız (bu durum dentai problem riskini arttırabilir)
ALEMAKS ile tedaviye başlamadan önce dişlerinizi kontrol ettirmeniz önerilebilir,
ALEMAKS ile tedavi iyİ ağız hijyeninin devamlılığı önemlidir. Tedaviniz boyunca rutin diş kontrolünüzü yaptırmalısınız ve d İş kaybı, ağrı veya şişme gibi ağız veya dişlerinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız, doktorunuz veya diş hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.
ALEMAKS'ı bir bardak su ile almadıysanız veya aldıktan sonra 30 dakika geçmeden uzandıysanız yemek borunuzda (ağzınızı mideye bağlayan boru) iritasyon, iltihaplanma veya ülserasyon ile birlikte göğüs ağrısı, mide yanması, veya yutkunmada güçlük veya ağrı görülebilir. Bu belirtiler görülmeye başladıktan sonra hasta ALEMAKS almaya devam ederse belirtiler daha da kötüleşebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bİr dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALEMAKS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecekler veya içecekler (maden suyu dahil) ile birlikte alınması ALEMAKS'ın etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı bölüm 3. ALEMAKS nasıl kullanılır 'da verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALEMAKS'm yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ALEMAKS almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ALEMAKS'ın yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Emziriyorsanız ALEMAKS almaymız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma becerisini etkileyebilen, ALEMAKS İle ilgili bildirilen yan etkiler (bulanık görme, baş dönmesi ve şiddetli kemik, kas veya eklem ağrılarını içeren) mevcuttur. ALEMAKS'a karşı bireysel cevaplar farklı olabilir (Bakınız ”Olası yan etkiler nelerdir").

ALEMAKS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALEMAKS laktoz İçerir. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
ALEMAKS her tablette 23mg'dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aynı anda alınırsa, kalsiyum takviyeleri, antasidler (mide asit salgısını dengeleyen İlaçlar) ve bazı ağızdan alınan ilaçlar ALEMAKS emiIİmini engelleyebilir. Bu nedenle, bölüm 3. ALEMAKS nasıl kullanılır' da verilen talimatlara uymanız önemlidir.
£ğer

reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ALEMAKS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ALEMAKShaftada bir defaalınan bir tablettir.

ALEMAKS'in size yararlı olması için aşağıda anlatılan önemli talimatları uygulamahsmız:
1. Programınıza en uygun olan bir gün seçiniz. Her hafta, seçtiğiniz günde bir tane ALEMAKS alınız.
ALEMAKS'ın hızlıca midenize ulaşması ve yemek borunuzu tahriş etme riskini önlemek için aşağıda yazan 2, 3, 4 ve 5. basamakları takip etmeniz önemlidir.
2. Seçtiğiniz gün uyandıktan sonra ve günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da diğer bir ilacınızı almadan önce, ALEMAKS'ı yalnızca tam dolu bir bardak su ile (maden suyu değil) (200 mi'den az olmamak kaydıyla) yutunuz.
4
¦
• Maden suyu ile birlikte almayınız.
• Kahve ya da çay ile birlikte almayınız.
• Meyve suyu veya süt ile birlikte almayınız.
Tableti kırmayınız veya çiğnemeyiniz ya da emmeyiniz.
3. ALEMAKS'ı yuttuktan sonra yatmayınız. En az 30 dakika tamamen dİk durumda kalınız (oturma, ayakta durma ya da yürüme gibi). Günün ilk yiyeceğini yiyene kadar yatmayınız.
4. ALEMAKS'ı gece yatmadan ya da sabah kalkmadan önce almayınız.
5. Yutma sırasında zorluk ya da ağrı hissederseniz, göğsünüzde ağrı olursa veya yeni meydana gelen ya da kötüleşen mide yanması yaşarsanız, ALEMAKS almayı bırakınız ve doktorunuzla görüşünüz.
6. ALEMAKS'1 yuttuktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeceğini ya da antasidler, kalsiyum takviyeleri ve vitaminler dahil olmak üzere o gün alacağınız başka bir ilacı almadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. ALEMAKS yalnızca, mideniz boş olduğu zaman etkilidir.

Uygulama yolu ve metodu

ALEMAKS'ın dozu haftada bir ağızdan alman 1 tablet (70 mg)'dır. Tablet, aç kamına, bütün olarak 1 bardak su ile yutularak ahnır.

Değişik yaş gruplan;

Çocuklarda kullanımı:

ALEMAKS çocuklara ve ergenlik çağmdakilere verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

ALEMAKS için yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

ALEMAKS, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda tavsiye edilmemektedir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım;

Alendronat için karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

E%er ALEMAKS'ın etkisinin çok gfiçiû veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ALEMAKS kullandıysanız:

ALEMAKS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer yanlışlıkla bir seferde birden fcla tablet aldıysanız, tam dolu bİr bardak süt içiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kusmaya çalışmayınız ve yatmayınız.

ALEMAKS'ı kullanmayı unutursanız:

Hatırladıktan sonraki sabah yalnızca bir tane ALEMAKS alınız.

Aynı gün iki tablet almayınız.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ALEMAKS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size reçete ettiği süre boyunca ALEMAKS kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Tabletleri kullanmaya devam ederseniz, ALEMAKS sadece osteoporozunuzu tedavi edebilir. Bu ilacm kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

4.Olası yao etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALEMAKS'da yan etkilere neden olabilir: ancak bunlar herkeste görülmez.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat en az 100 hastanın birinde görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat en az 1000 hastanın birinde görülebilir. Seyrek; 1000 hastanın birinden az fakat en az 10,000 hastanın birinde görülebilir.
Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok yaygın:
• Bazen şiddetlenen kas iskelet (kemik, kas veya eklem) ağrısı.
Yaygın:
» Mide yanması, yutkunmada güçlük, yutkunma sırasında ağrı, göğüs ağrısı, mide yanması
veya yutmada zorluk veya ağrıya neden olabilen yemek borusunda (ağzınızı mideye
bağlayan boru) yara,
• Eklemlerde şişme,
• Karın ağrısı, midede rahatsızlık hissi veya yemekten sonra geğirme, kabızlık; midede
doluluk veya şişkinlik hissi, ishal; mide gazı,
> Saç dökülmesi, kaşıntı,
• Baş ağrısı, baş dönmesi.
• Yorgunluk, ellerde ve bacaklarda şişkinlik.
Yaygın olmayan:
• Bulantı, kusma,
• Yemek borusunda veya midede tahriş veya iltihaplanma,
• Siyah veya katran benzeri dışkı,
• Bulanık görme, gözlerde ağrı veya kızarıklık,
• Döküntü; ciltte kızarıklık,
• Geçici grip benzeri semptomlar, kas ağrısı, kendini iyi hissetmeme ve bazen tedavinin başlangıcında görülen ateş.
» Tat aima duyusu bozukluğu
Seyrek:
» Kurdeşen, yutkunmada ve nefes almada güçlüğe neden olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişkinlik gibi alerjik reaksiyonlar,
• Kas krampları veya spazmları ve/veya parmaklarda veya ağzın etrafında karıncalanma hissi dahil, kandaki kalsiyum seviyesi düşüklüğü belirtileri.
• Karında veya midede ülser (bazen şiddetli veya kanamalı),
• Yemek borusunda daralma,
• Güneş ışığı ile daha da kötüleşen deri döküntüsü; şiddetli deri reaksiyonları.
• Ağızda ve/veya çenede ağrı, ağız içinde şişlik ve yaralar, çenede hissizlik veya ağırlık hissi veya diş kaybı, Bunlar genellikle diş çekimi sonrası gecikmiş tedavi ve enfeksiyonla ilişkili, çenedeki kemik hasarını (osteonekroz) işaret eder. Bu gibi belirtiler gerçekleşirse, doktorunuz ve diş hekiminiz ile iletişime geçiniz.
• Osteoporoz için özellikle uzun dönem tedavi olan hastaların uyluk kemiğinde olağandışı kırık seyrek olarak meydana gelebilir. Uyluk kemiği kırığının olası erken belirtilerinden olan uyluk, kalça veya kasıklarınızda ağrı, zayıflık veya rahatsızlık hissederseniz doktorunuza danışınız.
• Tabletler çiğnendiği veya emildiği zaman ağız yaraları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılanırsanız


doktonmi4Zu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.ALEMAKS'ın saklanması

ALEMAKS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


O
25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle taundu olarak kultanmız.


Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALEMAKS'ı kullanmayınız.


ALEMAKS'ı dış kutusunun üzerinde yer alan son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız.
Son kullanma tarihi ayın son gününü göstermektedir.
İlaçlar, evsel atıklarla veya kanalizasyon yoluyla atılmamalıdır. Artık ihtiyacınız olmayan
ilaçların atılımıyla ilgili eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olur.

İlaç Bilgileri

Alemaks 70 mg Tablet

Etken Maddesi: alendronat sodyum trihidrat

Atc Kodu: M05BA04

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.