Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bitazol 250 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Imidazol Türevleri » Ornidazol

KULLANMA TALİMATI

BİTAZOL 250 mg FUm Tablet Ağız yoluyla alınır.

• Etkin madde:


Ornidazol
Her film tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

• Yardımcı maddeler:


Diğer yardımcı maddeler için 6.1 .'e bakmız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatmda:


1. BİTAZOL nedir ve ne için kullanılır?


2. BİTAZOL 1BİTAZOL nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BİTAZOL'ün saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BİTAZOL nedir ve ne için kullanılır?

BİTAZOL, ornidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.
BİTAZOL tabletlerin her biri 250 mg ornidazol içermektedir.
BİTAZOL, 20 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
BİTAZOL, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;
• Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica'nin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır): Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kalın bağırsak hastalığı) d^ıhil, Entamoeba histolytica'nin neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait) enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmak üzere, amebiasis'in tüm bağırsak sistemi dışındaki formları.
• Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir)
2. BtTAZOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BİTAZOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşm duyarlıhğınız varsa kullanmayınız,
BİTAZOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
Merkezi sinir sistemi hastalığınız (öm, epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli kullanınız.
Karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sİzİn için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
BİTAZOL'ün yiyecek ve içecek ile kuUamlması
BİTAZOL yemeklerden sonra, tok kamına kullanılmalıdır.
Omidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır. Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BİTAZOL, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


BİTAZOL, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

BİTAZOL alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozukluklan, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

BİTAZOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BİTAZOL içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarhlığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BİTAZOL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
• Kumarin tipi ora! antikoagülanlann etkisini potansiyalize eder, Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
• Simetidin (antihistaminik), fenİtoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanıhrken dikkatli olunmalıdır.
• Omidazol vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BİTAZOL nasıl kullanılır?

• Uygun kullamm ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BİTAZOL, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmahdır.
Ne sıklıkta ve kaç tablet BİTAZOL kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.
Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
Doktorunuzun önerdiği dozu aşmayınız.

• Uygulama yolu ve metodu;

BİTAZOL, sadece ağızdan kull

anı

m içindir.

¦ Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: BİTAZOL'ün doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.
• Özel kuUaDim durumları:
Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer BİTAZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla BİTAZOL kullandıysanız:

BİTAZOL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


BİTAZOL'U kullanmayı unutursanız

Doktorunuz BİTAZOL ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.
İlacınızı almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BİTAZOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BİTAZOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Halsizlik veya uyku hali, soluk almada zorluk, kızarıklık gibi deri rahatsizhkian
• Baş ağrısı
• Bulantı, kusma, dİyare, ağız kuruluğu ve anoreksi gibi gastrointestinal hastalıkları, sanlık
Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya karışık periferal nöropati ve öfori gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları, beyaz kan hücreh rinde azalma (kan sayımı testi ile
tespit edilir) gibi hematolojik etkiler bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonlan gözlenmiştir.
Bunlar BİTAZOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5.BİTAZOL'ün saklanması

BİTAZOL 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeambalajında saklayınız.

30°C altmda oda sıcaklıklannda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BİTAZOL 'ü kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersiniz BİTAZOL'ü kullanmaymız.

Ruhsat sahibi:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayİİ TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No; 12, (34473) Topkapı - İSTANBUL

Üretim yeri:

İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş Davutpaşa Cad. No; 12, (34473) Topkapı-İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


1
Kadınlarda ve erkeklerdie Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner (üreme ve iarar yollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık).

İlaç Bilgileri

Bitazol 250 mg Film Tablet

Etken Maddesi: ornidazol

Atc Kodu: J01XD03

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bitazol 250 mg Film Kaplet-KÜB
 • Bitazol 250 mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Bitazol 250 mg Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.