Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Duloxx 30mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Diğer Antidepresanlar » Duloksetin

KULLANMA TALİMATI

DULOXX 30 mg kapsül Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Duloksetin Her kapsül 30 mg duloksetine eşdeğer miktarda 33,70 mg duloksetin hidroklorür jçerir.

• Yardımcı maddeler;

Şeker pelleti, polisorbat 80, krospovidon, hipromelloz 6 (İPS, talk, hipromelloz asetat süksinat, trietil sitrat ve kapsül bileşimi; titanyum dioksij; (El71), jelatin, FD&C Mavi 2/Indigo karmin (E 132)
(Şeker ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 2 başlığı altındaki “DULOXX,unijjeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler” kısmına bakınız).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa,lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza, bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındtyyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DVLOXX nedir ve ne için kullanılır?


2DULOXX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.DULOXX nasıl kullanılır?


4Olası yan etkiler nelerdir?


5.DULOXX'un saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. DULOXX nedir ve ne için kullanılır?

DULOXX kapsüller opak mavi renkli kapak ve opak beyaz renkli gövdeden! oluşur. DULOXX 28 ve 56 kapsüllük ambalajlar halinde bulunur.
Her kapsül mide asidine karşı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin pelletieri içerir
DULOXX size (yetişkinlere),
• Depresyon,
İ'i, bıçak ısı gibi is kaybı

Mir.),


• Diyabete bağlı nöropatik ağrı (sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik ağ: saplanır gibi, iğne batması ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpm kavramlarla tanımlanan ağrının tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olat
hi

• Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir.),
• Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak tiızere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağrı ile karakterize bir l<as-iskelet sistemi rahatsızlığıdır.),
• Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağrı, devamlı ifissedilen, nükseden gerilme hissi, ağrı ve/veya sertliktir.)
diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.
Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size DULOXX vermeye devam edebilir.

2. DULOXX'u kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler

DULOXX yalnızca doktor tarafından reçete edilebilir.

DULOXX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer
• Duloksetin veya DULOXX'un içerdiği diğer maddelerden herhangi birjne karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız)
• Karaciğer hastalığınız varsa
• Ciddi böbrek hastalığınız varsa
• Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlardı birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
• Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksi yonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız
• Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Do DULOXX alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.
ctorunuz

DULOXX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakiler DULOXX'un size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktoıjıınuz ile konuşunuz:
Eğeı
Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla! birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John's Wort) kullanıyorsanız;
Böbrek hastalığınız varsa Daha önce epileptik nöbet geçirmişseniz Taşkınlık (mani)durumunuz varsa
Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa
Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız)
• Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
• Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte lj.ullammı” bölümüne bakınız)
DULOXX huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğüne neden olabilir. Eğer size böyle birşey olursa doktorunuza bildirin.

İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları


Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendiıjize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tajm olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepresjan ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.
Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:
• Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsi
• Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidedresan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin d|ıha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veya. olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya jmksıyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişj; duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:


DULOXX'un normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekjr. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve Öfkenin ön planda olduğu) gibi yan i etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yarannal olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DULOXX önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş i ıhındaki hastaya DULOXX reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen dokİ:orunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DULOXX kullanırken, yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar etnjtelisiniz. DULOXX'un bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliysi; lütfen doktorunuza danışınız.

DULOXX'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DULOXX aç veya tok kamına kullanılabilir. DULOXX ile tedavi olurken alkol halinde dikkatli olunmalıdır.
ılınması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DULOXX'u ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararlan ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanmalısınız.
Doktorunuzun DULOXX kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp mavimsi görünmesine neden olan yenidoğamn kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHjN) olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikjle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz ile derhal temasa geçiniz.
Eğer DULOXX'u hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen stluıra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kasla*, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olat ilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DULOXX kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

DULOXX kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir.

DULO)4x:

nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.
u sızı

DULOXX'un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

DULOXX yardımcı madde olarak

şeker

içermektedir. Eğer doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylerse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DULOXX'un etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup ajşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kronik agnsı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.
Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.
Diğer ilaçlarla birlikte DULOXX kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar ve

Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınlız bırakmayınız.

elidir,

a dahil ilacı


İn
a

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Monoamin Oksıdaz inhibitörleri (MA Ot)

.Halen monoamin oksidaz inhibitörü (M verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 kullandıysanız) DULOXX kullanmamalısınız. DULOXX da dahil olmak üzere reç birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabi etkilere neden olabilir. DULOXX kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce kullanmayı kesmeniz gerekir.
AOİ) adı içinde £teye tabi ecek yan ilaçların ÖULOXX

güjn

Uyku veren ilaçlar:

Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, feıiobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

Serotonin düzeyini artıran ilaçlar:

Triptanlar, tramadol, triptofan, S SRİ'lar (paro} fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DULOXX ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yjaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.
csetın ve .John's

(|st


Oral antikoagülanlar ve antiplatelet ajanlar

: Kanı sulandırıcı ilaçlar veya kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DULOXX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DULOXX'u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Önerilen DULOXX dozu günde iki kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DULpXX'un etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz.

Uygulama şekli:

DULOXX ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yutıinuz.
DULOXX almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte alır kolay olabilir.
ak daha

DULOXX'u ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan DULOXX kullanmayı bırakmayınız.

Eğer DULOXX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


var iseDeğişik yaş grupları: Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanımı:

DULOXX'un normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

DULOXX son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağilr böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klerensi <30 mL/dakika) hastalarda kullanılmamalıdır.
DULOXX herhangi bir karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DULOXX kullandıysanız:

Kullanmaları gerekenden daha fazla DULOXX kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: uyuklama, koma, serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlikj sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler, kusma ve kalp çarpıntısı.

DULOXX'tarı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya Eczacı ile konuşunuz.


DULOXX kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozujı zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla EİULOXX kullanmayınız.

DULOXX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULOXX kullanmaya ihtiyacınız o düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca d azaltmanızı isteyecektir. DULOXX'u aniden kesen bazı hastalarda şu belirtiler görülebilir
kıill

anmayı Onadığını ozunuzu

Baş dönmesi, yorgunluk, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozukluklajrı (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetnjıe, kaygı duyma, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşın terleme veyiı vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.
Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak sfzın ıçm sorun yaratan belirtiler yasayacak olursanız, önerileri için doktorunuza dam şmal ısınız i
Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza soruniıız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DULOXX1un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın yan etkiler: Yaygın yan etkiler: görülebilir.

10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
10 hastanın Tinden az fakat 100 hastanın l'inddln fazla
Yaygın olmayan yan etkiler: 100 hastanın 1'inden az fakat 1.000 hastanın 1'iriden fazla görülebilir.
Seyrek yan etkiler: 1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın 1'iriden fazla görülebilir.
Çok seyrek yan etkiler: 10.000 hastanın 1 ' inden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DULOXX'u kullanmayı durdurun ve ifcRHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinden fazla görülebilir)
• Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna n^den olan ciddi aleıjik reaksiyonlar
• Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma
• Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda, belirlileri: baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetme, kejndini iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), anti-diüretik hjormonun yetersiz salınımı sendromu (SIADH)
• İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku ihtiyacı azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık
• Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, safhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyrdk olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler
• Göz içi basıncının artması (glokom)
• Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusu
• Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sanlık)
• Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabarcık seyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden olan ciddi aleıjik reaksiybnlar)
• Çene kaslarında kasılma
• Anormal idrar kokusu
• Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ile, sızın DULOXX'a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz Veya size en yakın hastanenin acU bölümüne başvurunuz:

- Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın Tinden az fakat 1.000 hastanın Tinden fazla görülebilir)
Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağnsı Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı
Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve \jeya ayak parmaklarında üşüme Boğazda sıkışma, burun kanaması
Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme Karın ağnsına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış
Adale sertliği, adale seyirmesi
Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkıca isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma
Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış aralıklard^ anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu Göğüs ağnsı, düşmeler (özellikle yaşlı hastalarda), üşüme, susama hissi, titreme, ateş basması, yürüyüş tarzında anormallik Kilo alma
DULOXX karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şeker veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabjilir
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bu etkiler normalde hafif ila orta şiddette olup, genellikle birkaç hafta içindej ortadan kaybolurlar.
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az Tinde görülebilir)
• Baş ağrısı, uykulu hissetme
• Bulantı, ağız kuruluğu
Yaygm yan etkiler (10 hastanın 1'inden az fakat 100 hastanın 1 ' inden fazla görülebilif)
İştahsızlık
Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorluğ yaşanmaması, anormal rüyalar görme

ı

ya da

Sersemlik, uyuşukluk, titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve kanncalanma Görme bulanıklığı
Kulak çınlaması (dışandan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma) Göğüste kalp atımının hissedilmesi Kan basıncında artış, ateş basması Esnemede artış
Kabızlık, ishal, mide ağnsı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler Kas ağnsı, kas kasılması
Ağrılı idrara çıkma
Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
Yorgunluk
Kilo kaybı
Bunlar DULOXX,un hafif yan etkileridir.

Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DULOXX'un saklanması

DULOXX'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki ve etiketindeki son kullanma tarihinden sonra DULOXX'u kullanmayın^.


Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri

: Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No:88
55020 SAMSUN
Tel: (0 362) 431 60 45
Fax: (0 362) 431 96 72

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

9
1
Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon,
• İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin karışıklığı hissetmek, motivasyon kaybı

j

• Kaslarda istemsiz kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde duramama, sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, hareketlerin kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu,

İlaç Bilgileri

Duloxx 30mg Kapsül

Etken Maddesi: Duluksetin Hidroklorür

Atc Kodu: N06AX21

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.