Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Duloxx 60mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Psikoanaleptikler » Antidepresanlar » Diğer Antidepresanlar » Duloksetin

kavramlarla tanımlanan ağnnın tıp dilindeki karşılığıdır. Ağrının olduğu bölgede his kaybı görülebilir veya sıcak, soğuk, basınç, dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden ola bilir.), Genel anksiyete bozukluğu (genel anksiyete bozukluğu, sürekli endişeli ve sinirli hissetme halidir.),
Fibromiyalji (fibromiyalji özellikle sırt, boyun ve omuzlarda belirgin olmak üjzere tüm vücutta görülebilen ve halsizliğin de eşlik edebildiği ağn ile karakterize bir kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır.),
Kronik ağrı (kemik, eklem veya kaslarda hissedilen kronik ağn, devamlı hfssedilen, nükseden gerilme hissi, ağn ve/veya sertliktir.)
diye adlandırılan hastalıkların tedavisi için verilmiş bulunmaktadır.
Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size DULOXX vermeye devam edebilir.

2. DULOXX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DULOXX yalnızca doktor tarafından reçete edilebilir.

DULOXX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
Duloksetin veya DULOXX'un içerdiği diğer maddelerden herhangi birjne karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa (“Yardımcı maddeler” kısmına bakınız)
Karaciğer hastalığınız varsa Ciddi böbrek hastalığınız varsa
Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız (“Diğer ilaçlarl ı birlikte kullanımı” bölümüne bakınız)
Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksfyonlann tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı' bölümüne bakınız)
Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Dc DULOXX alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.
ktorunuz

DULOXX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakiler DULOXX'un size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenler^ aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce dokto konuşunuz:
ir. Eğer unuz ile

Eğe
Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla kullanımı” bölümüne bakınız)
birlikte

Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John's Wort) kullanıyorsam Böbrek hastalığınız varsa Daha önce nöbet geçirmişseniz Taşkınlık (mani) durumunuz varsa
Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip i Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa Kanama bozukluklan (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa
ı »eniz

• Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullan özellikle de ileri yaştaysanız)
• Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
yorsanız,
Lillanımı”

• Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız (“Diğer ilaçlarla birlikte k bölümüne bakınız)
DULOXX huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüğü ıe neden olabilir. Eğer size böyle birşey olursa doktorunuza bildirin.

İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları


Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tan olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepres

m

ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.
Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:
• Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa
• Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepresan :1e tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veyiı olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya ınksiyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteye! ilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endiş: duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:


DULOXX'un normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekl ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşün düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan görülme riskinin arttığım bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararın; inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DULOXX önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş hastaya DULOXX reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DULOXX kullanırken, yukarıda b belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu haberdar e DULOXX'un bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve da gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.
r. Bu tip ;eleri ve etkilerin olacağı altındaki orunuza âhsedilen elisiniz, vranışsal

dol t

tı lı

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyi doktorunuza danışınız.
e lütfen
alınması

DULOXX'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DULOXX aç veya tok kamına kullanılabilir. DULOXX ile tedavi olurken alkol halinde dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


DULOXX'u ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararları ve oluşturduğu dotansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun karan ile kullanmalı sınıjfe.
Doktorunuzun DULOXX kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile i ken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini h zlandınp mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPH olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellik e bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise dclktorunuz ile derhal temasa geçiniz.
Eğer DULOXX'u hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen s( nra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslaı, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olat ilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizi: ı sağlığı hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DULOXX kul önerilmemektedir.
anılması

Araç ve makine kullanımı

DULOXX kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DULOXjC'un sizi nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

DULOXX'un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

DULOXX yardımcı madde olarak

şeker

içermektedir. Eğer doktorunuz bazı şeker|ere karşı intoleransınız olduğunu söylerse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DULOXX'un etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup Aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
k ağnsı,
ıloksetin
rmelidir.

da dahil


Diyabetik nöropatik ağrı, fıbromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kron depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.
Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda d içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.
Diğer ilaçlarla birlikte DULOXX kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar ve

Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçlar


olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığı ıız ilacı bırakmayınız.

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

Monoamin Oksidaz inhibitörleri (MAOİ).

Halen monoamin oksidaz inhibitörü (M \Oİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gül içinde kullandıysanız) DULOXX kullanmamalısınız. DULOXX da dahil olmak üzere reçe teye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabii ecek yan etkilere neden olabilir. DULOXX kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce E)ULOXX kullanmayı kesmeniz gerekir.

Uyku veren ilaçlar:

Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, fer obarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

Seroionin düzeyini artıran ilaçlar:

Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRTlar (paroksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (S t. John's Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini DULOXX ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.

Oral antikoagülarılar veya antiplatelet ajanlar

: Kanı sulandırıcı ilaçlar ve? pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.
a kanın

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. DULOXX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

DULOXX'ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin <|eğilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacımza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Önerilen DULOXX dozu günde bir kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DUL etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz.
OXX'un

Uygulama şekli:

DULOXX

ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak yu
tunuz, ak daha

DULOXX almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte kolay olabilir.
alri;

DULOXX'u ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan DULOXX kullanmayı bırakmayınız.

Eğer DULOXX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini\ doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

var iseDeğişik yaş grupları: Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanım:

DULOXX'ın normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gereki

Yaşlılarda kullanım:

65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları:

DULOXX son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağı* böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klerensi <30 mL/dakika) hastalarda kullanılmamalıdır.
DULOXX herhangi bir karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DULOXX kullandıysanız:

Kullanmaları gerekenden daha fazla DULOXX kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: uyuklama, koma, serotonin sendromu (aşın mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissi ıe neden olabilen seyrek olarak görülen bir reaksiyon), nöbetler, kusma ve kalp çarpıntısı.

DULOXX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız,bir doktor veya Eczacı ile konuşunuz.


DULOXX kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki dozu ı zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanınla alınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla E)ULOXX kullanmayınız.

DULOXX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi küllanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULOXX kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca <iozunuzu azaltmanızı isteyecektir. DULOXX'u aniden kesen bazı hastalarda şu belirtiler görül( bilir;
Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duym< , bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya vertigf (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.
Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak şızın için sorun yaratan belirtiler yasayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksınız.
Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza soruı tuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DULOXX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişi etkiler olabilir.
erde yan

Çok yaygın yan etkiler:
10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.
10 hastanın 1'inden az fakat 100 hastanın Tind

Yaygın yan etkiler: görülebilir.
en fazla en fazla ien fazla

Yaygın olmayan yan etkiler: 100 hastanın 1'inden az fakat 1.000 hastanın l'inA görülebilir.
Seyrek yan etkiler: 1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tin
görülebilir.
Çok seyrek yan etkiler: 10.000 hastanın 1 'inden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DULOXX'u kullanmayı durdurun ve 1 doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

ERHAL


Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın Tinden az fakat 10.000 hastanın Tinc|en fazla görülebilir)
Dudak veya dilin şişmesi ile beraber baş dönmesi veya solunum zorluğuna nlden olan ciddi alerjik reaksiyonlar
Kilo alma veya yorgunluğa neden olabilen tiroid bezi aktivitelerinde azalma Dehidrasyon, kanda sodyum seviyesi düşüklüğü (özellikle yaşlı hastalarda, baş dönmesi, güçsüzlük, zihin bulanıklığı, uykulu veya çok yorgun hissetme iyi hissetmeme, daha ciddi belirtiler, bayılma, nöbetler ve düşmeler), ant hormonun yetersiz salınımı sendromu (SIADH)
belirtileri: , kendini -diüretik
ihtiyacı

E RHOŞ GIBI ı ;K OLARAK


İntihar davranışı, mani (aşırı aktivite, yarışma düşünceleri ve uyku azalmasının olduğu bir hastalık), halüsinasyonlar, saldırganlık ve kızgınlık Serotonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, sakarlık, huzursuzluk, s hissetme, ateş basması, terleme veya kas sertliği hissine neden olabilen seyr görülen bir reaksiyon), nöbetler Göz içi basıncının artması (glokom)
Ağızda enfeksiyon, dışkıya parlak kırmızı renkte kan bulaşması, nefes kokusu Karaciğer yetmezliği, cildin veya göz aklarının sararması (sanlık)
Stevens-Johnson sendromu (cilt, ağız, gözler ve genital bölgede kabar< seyreden ciddi bir hastalık), anjiyoödem (yüz ve boğazda şişmeye neden alerjik reaksiyonlar)
ıklar ile ciddi

olan

Çene kaslarında kasılma Anormal idrar kokusu
Menopozal semptomlar, erkek veya kadında göğüsten anormal süt gelmesi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ifee, sizin DULOXX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz f eya size en yakın hastanenin acü bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1'inden az fakat 1.000 hastanın l'in görülebilir)
den fazla

Ses kısılmasına neden olan boğazda enfeksiyon,
İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin hissetmek, motivasyon kaybı Kaslarda istemsiz kasılmalar ve seyirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde d sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, ha kontrolünde güçlük, örneğin, koordinasyon eksikliği veya adalelerin hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu,
1 arışıklığı
ıramama,
eketlerin
istemsiz

Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı
Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve \ parmaklarında üşüme Boğazda sıkışma, burun kanaması
eya ayak

Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer i Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, eğiliminde artış Adale sertliği, adale seyirmesi
Itihabı
morarma

Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe du: Göğüs ağrısı, düşmeler (özellikle yaşlı hastalarda), üşüme, susama hissi, titrç basması, yürüyüş tarzında anormallik Kilo alma
çıkrıa isteği,

alıklarda rumu me, ateş

ar

DULOXX karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, ş kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden
şker veya olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bu etkiler normalde hafif ila orta şiddette olup, genellikle birkaç hafta içinde] ortadan kaybolurlar.
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az rinde görülebilir)
• Baş ağrısı, uykulu hissetme
• Bulantı, ağız kuruluğu
Yaygın yan etkiler (10 hastanın 1' inden az fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilij*)
• İştahsızlık
• Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, orgazm zorlucu ya da yaşanmaması, anormal rüyalar görme
Sersemlik, uyuşukluk, titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma Görme bulanıklığı
Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma) Göğüste kalp atımının hissedilmesi Kan basıncında artış, ateş basması Esnemede artış
Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma
Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler
Kas ağrısı, kas kasılması
Ağrılı idrara çıkma
Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
Yorgunluk
Kilo kaybı
Bunlar DULOXX'un hafif yan etkileridir.

Eğer herhangi bir yan etki ciddileşirse doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. DULOXX'un saklanması

DULOXX'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki ve etiketindeki son kullanma tarihinden sonra DULOXX'u kullanmayınz|

Ruhsat Sahibi:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri

: Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Necipbey Cad. No:88 55020 SAMSUN Tel: (0 362) 431 60 45 Fax: (0 362) 431 96 72

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


KULLANMA TALİMATI

DULOXX 60 mg kapsül Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Duloksetin
Her kapsül 60 mg duloksetine eşdeğer miktarda 67,40 mg duloksetin hidroklorür i
?erır.

Yardımcı maddeler:

Şeker pelleti, polisorbat 80, krospovidon, hipromelloz 6 CİPS, talk, hipromelloz asetat süksinat, trietil sitrat ve kapsül bileşimi; sarı demir oksit (E 172), FD&C Mavi 2/İndigo Karmin (E 132), titanyum dioksit (El71), jelatin
(Şeker ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 2 başlığı altındaki “DULOXX'un i çeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler” kısmına bakınız).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan Önce bu KULLANMA TALİMATINI d okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

kkatlice


Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındı ıyüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. DULOXX nedir ve ne için kullanılır?


2.DULOXX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3DULOXX nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.DULOXXf


Başlıkları yer almaktadır. 1. DULOXX nedir ve ne için kullanılır?

DULOXX kapsüller opak mavi renkli kapak ve opak yeşil renkli gövdeden oluşur. DİJLOXX 28 ve 56 kapsüllük ambalajlar halinde bulunur.
Her kapsül mide asidine karşı koruyucu bir tabaka ile kaplı duloksetin hidroklorür ibelletleri içerir.
DULOXX size (yetişkinlere),
• Depresyon,
• Diyabete bağlı nöropatik ağrı saplanır gibi, iğne batması
(sinir hasarıyla oluşan diyabete bağlı nöropatik ağh, bıçak ve sızı şeklinde, zonklayıcı ve elektrik çarpması gibi
1

İlaç Bilgileri

Duloxx 60mg Kapsül

Etken Maddesi: Duloksetin Hidroklorür

Atc Kodu: N06AX21

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.