Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Bacoderm %2 Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlar » Vücut Yüzeyine Uygulanan Antibiyotikler » Diğer Antibiyotikler » Mupirosin

KULLANMA TALİMATI

BACODERM % 2 krem

•Etkin madde:

Her bir gram krem; etkin madde olarak 20 mg mupirosin (kalsi içerir.

yum

olarak) ntan zamkı,

•Yardımcı maddeler.

Setil alkol, setostearil alkol, setomakrogol, sıvı vazelin, ks< gliserin, 2-fenoksi etanol, benzil alkol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI Rikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız¦ Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuzbu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuzİlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız

-

Bu kullanma talimatında:


1. BACODERM nedir ve ne için kullanılır?


2. BACODERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. BACODERM nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.BACODERM'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. BACODERM nedir ve niçin kullanılır?

BACODERM aktif madde olarak mupirosin içerir. BACODERM sadece cilt üzerinde kullanılan enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.
bir antibiyotiktir ve bak teri yel cilt

2. BACODERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BACODERM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• BACODERM'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
• Mupirosin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere (örn; benzil alkol, fenoksiet^nol) alerjik iseniz bu ilacı kullanmayınız.

BACODERM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer daha önceden BACODERM'in içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir kreme karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, BACODERM kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
• Gözlerinize temas ettirmeyiniz.
• Eğer krem herhangi bir rahatsızlığa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen floktorunuza danışınız.

BACODERM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza Doktorunuz söylemedikçe hamileyken BACODERM'i kullanmayınız.
söyleyiniz.

eczacınızaTedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza vey(\ danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. BACODERM'i sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.
meme başına

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

BACODERM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli b

İçeriğindeki setil alkol ve setosterail alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örn dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ilaç benzil alkol ve gliserin içermektedir. Anc yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

ilgiler

ğin; kontak uygulama

dkDiğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BACODERM diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACİODERM'in işleyişini engelleyebilirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. BACODERM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

BACODERM'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip edinip Kremi etkilenmiş bölgeye günde üç kez sürünüz. BACODERM'i doktorunuzun tıvsiye ettiği süre zarfınca kullanınız. Doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre tedaviye devam etmeyiniz.
Eğer beş günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.
Tedaviye genellikle en fazla 10 gün devam edilir. 10 günden daha uzun kullanmayım
z.

Uygulama yolu ve metodu:

Az miktarda BACODERM'i etkilenmiş bölgeye sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge örtülebilir.
bir örtü ile

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanımı:Bkz:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talilknatlar

• Yaşlılarda kullanımı:Bkz:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talin atlar

Özel kullanım durumları:

Bkz:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Eğer BACODERM*in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenim doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


nız var ise


a eczacı ile


bnceki gibi

Kullanmanız gerekenden daha fazla BACODERM kullandıysanız

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

BACODERM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor vey konuşunuz.


BACODERM'i kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


BACODERM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BACODERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kfşilerde yan etkiler görülebilir.
Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın: 10 kişide l'den fazla
Yaygın: 10 kişide l'den az, 100 kişide l'den fazla
Yaygın olmayan: 100 kişi'de l'den az, 1000 kişide l'den fazla
Seyrek: 1000 kişide l'den az, 10.000 kişide l'den fazla
Çok seyrek: 10.000 kişide l'den az
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler:
- Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile ka doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz-


şılaşırsanız5. BACODERM'in saklanması

BACODERM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında salŞayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACODERM'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. 34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 25.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


4/4

İlaç Bilgileri

Bacoderm %2 Krem

Etken Maddesi: Mupirosin

Atc Kodu: D06AX09

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Bacoderm %2 Krem-KUB
 • Bacoderm %2 Krem-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Bacoderm %2 15 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.