Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gabalene 300mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

KULLANMA TALİMATI

GABALENE 300 mg kapsül Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her bir GAB ALENE kapsül 300 mg pregabalin içerir.
*

Yardımcı maddeler:122),4R124),71),172),

jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuzİlaç hakkında size önerilen dozu n dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. GABALENE nedir ve ne için kullanılır?


2. GABALENE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GABALENE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.GABALENE'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. GABALENE nedir ve ne için kullanılır?

GABALENE 300 mg kapsül, kırmızı başlıklı, beyaz gövdeli, temiz, parl|ak, kuru, düzgün, opak sert jelatin kapsüldür, içinde gözle görülebilen kirlilik içermeyeh, serbest akışkan beyaza yakın renkte toz içermektedir. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 56
kapsüllük şeffaf PVC / alüminyum folyo blister ve kullanma talimatı ile birlikte, karton kutuda sunulur.
GABALENE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisi nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasa: ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozu tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
rıde diğer ına bağlı duğunun

GABALENE 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakiler^ güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.
ie yeterli

Nöropatik Ağrı
GABALENE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar gör: kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçol^ sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şekli elektrik çarpması, iğne batması gibi delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı tanımlanabilir.
meşinden

hastalık rı hissi, ya da şeklinde

a;fc

inde

Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
GABALENE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, GABALENE'i tedavinize ekleyebilir, GABALENE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu
GABALENE yetişkinlerde, yaygm anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi et(nek için kullanılır.
Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzlın süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygm anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme,
konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
Fibromiyalji
GABALENE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esbs olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya nede4 olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. GABALENE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GABALENE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer, GABALENE'nin etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetini^) varsa GABALENE kullanmayınız.

GABALENEM aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
GABALENE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sıras aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabil
nida
kilo trsınız.

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bil^i olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir, çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz b4 düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.

T IDRARA DURUMU


Eğe
Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içetren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa GABALENE derhal kesilmelidir.
Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık

vp

görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler GABALENE'nin kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisi^ gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
bu
tedavi e ilaçları

kesiciler
alınması
kabızlık)

Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağrı (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, bildirilmiştir.
Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz, çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu do| ile paylaşınız.
er daha ktorunuz


• Pregabalin ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra
konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
• Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi i|e beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyfce lütfen doktorunuza danışınız.

GABALENE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

GABALENE aç ya da tok olarak kullanılabilir.
GABALENE kullanırken alkol almayınız. GABALENE ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
GABALENE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysamz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için GABALENE kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

GABALENE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. GABALENE'nin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

GABALENE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında) önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
GABALENE'nin kapsül yapısında yer alan azo renklendiriciler (azorubin ve ponceau

4R)

alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

GABALENE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
• GABALENE'nin merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
• GABALENE'nin oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gfbi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkjol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
• GABALENE ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
• GABALENE ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanıl ıbilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız ^cya son


zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkımda bilgi


veriniz

.

GABALENE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GABALENE'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kollanınız.
Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
GABALENE'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini do söyleyecektir.
ctorunuz

• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
• GABALENE'i her gün aynı saatte alınız.
• GABALENE'nin etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf ^lduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• GABALENE ağız yoluyla alınır.
• GABALENE'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş gruplan: Çocuklarda kullanımı:

GABALENE'nin çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımıma ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki Hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GABALEN dozlarında kullanılabilir.
normal

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bi r doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer GABALENE'nin etkisinin çok güçlü veya zcıyıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GABALENE kullandıysanız:

GABALENE'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor ve ile konuşunuz.


v

a eczacıEğer almanız gerekenden fazla GABALENE kullandıysanız, doktorunuzu arayıjıız ya da kullanmakta olduğunuz GABALENE kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

GABALENE'i kullanmayı unutursanız:

GABALENE'i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.
Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:
Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alıhız.
• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GABALENE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

• Doktorunuzla görüşmeden GABALENE'i aniden bırakmayınız. Tedaviniz hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa sü sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtile]* sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre GA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp art konusunda yeterli bilgi yoktur.
en az 1 i tedavi etkiler, , havale,

reli

yan

BALENE

ınayacağı

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GABALENE'nin içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz ^eya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme
• Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kollanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinc(en fazla
görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Seyrek
Çok seyrek Bilinmiyor

birinden

.Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

• İştah artışı
• Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinjn yer ve zaman kavramını yitirmesi
• İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
• Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), [konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı
• Bulanık görme, çift görme
• Baş dönmesi (vertigo)
• Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik
• Peniste sertleşme bozukluğu
• Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
• Kilo artışı

Yaygın olmayan:

• İştah kaybı
• Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzlursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
Biime ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda u karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz
(nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seğirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psfckomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerdi titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma
yaranlara
titremesi

Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Birinci derece AV blok
• Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve Ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borucuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödejm, ağrı, üşüme
Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)
Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:

Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı jjazma yeteneğinde bozulma (disgrafı)
Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Sinüs taşikardisi
• Sinüs aritmisi
• Sinüs bradikardisi Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu
Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankre|atit) Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, a|ğrılı adet /aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Bilinmiyor:

• QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyrede|n iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık
• Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
• Konjestif kalp yetmezliği
• Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
• Halsizlik, kırıklık
• Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
• İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
• Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner öd^m)
• Erkeklerde meme büyümesi
• Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG) değişiklik gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.

5. GABALENE'nin saklanması

GABALENE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


GABALENE'i 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra GABALENE'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GABALENE'i kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GABALENE'i şehir suyuna v^ya çope atmayınız.
Bu konuda eczacınıza danışınız.
Turgut İlaçları A.Ş.

Ruhsat SahibiFeriköy Fırın Sokak No. 61 34381 Bomonti-Şişli/İstanbul

Üretim Yeri :

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş,
Doğan Araslı Cad. No.: 219 34510 Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı 20.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


13/13

İlaç Bilgileri

Gabalene 300mg Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Atc Kodu: N03AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.