Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gabalene 75mg Kapsül Kullanma Talimatı

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

KULLANMA TALİMATI

GABALENE 75 mg kapsül j

Ağızdan alınır.

İ

• Etkin madde:

Her bir GABALENE kapsül 75 mg pregabalin içerir. j

• Yardımcı maddeler:71),

kırmızı demir oksit (E 172), jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınızDaha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz

.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz

.

• Bu ilacın kullanımı sırasındadoktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız

.

Bu Kullanma Talimatında:


1. GABALENE nedir ve ne için kullanılır?


2. GABALENE H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. GABALENE nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. GABALENE'nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.

1. GABALENE nedir ve ne için kullanılır? j

ı
GABALENE 75 mg kapsül, kırmızı başlıklı beyaz gövdeli, temiz, parlak, kuru^ düzgün,
I
opak sert, jelatin kapsüldür, içinde gözle görülebilen kirlilik içermeyen, serbest akışkan beyaza yakın renkte toz içermektedir. Her kapsül 75 mg pregabalin içerir ve

14

kapsüllük şeffaf PVC / alüminyum folyo blister ve kullanma talimatı ile birlikle, karton kutuda sunulur.
GABALENE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
GABALENE 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakiler de yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.
Nöropatik Ağrı
GABALENE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görtnesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şekli tide ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.
Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.
Epilepsi
GABALENE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için |kullanılır
(sekonder jeneralize konvül s iyonların eşlik ettiği ya da etmediği
pars i yel

konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, GABALENE'i tedavinize ekleyebilir. GABALENE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerimi kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu GABALENE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi e^mek için kullanılır. !
ı
Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan,

u^un

süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmış!ık hissi, kolaylıkla bitkin düşme,
konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku jsorunları
gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.
i
Fibromiyalji j
GABALENE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji es^s olarak
j
kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya nedeıj olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2. GABALENE'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler GABALENE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer, GABALENE'nin etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetinim) varsa GABALENE kullanmayınız.

GABALENE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

• Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
• GABALENE ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
• Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine
başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz. j
ı
• Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. E^er idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bju durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içdren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunumj yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa GABALENE derhal kesilmelidir. j
Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık vb görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler GABALENE'nin kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisi':e ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağrı (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, bildirilmiştir.
kesiciler
alınması
kabızlık)

• Alkol veya ilaç bağımlılığı Öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eiğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz
ile paylaşınız. j
!
• Pregabalin ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir sjure sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
• Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi İle beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karacjğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GABALENE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

GABALENE aç ya da tok olarak kullanılabilir.
i
GABALENE kullanırken alkol almayınız. GABALENE ile birlikte alkol alınrnası uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli1 olabilir.

Hamilelik

i

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

i
GABALENE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

.
Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için GABALENE kullanırken bbbeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

GABALENE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. GABALENE'nin sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

GABALENE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker lere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
GABALENE'nin kapsül yapısında yer alan azo renklendiriciler (azorubin ve ponceau 4R) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

GABALENE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.
• GABALENE'nin merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.

j

• GABALENE'nin oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve
dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.

j

i
• GABALENE ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidİndionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına başlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
• GABALENE ağız yoluyla alman doğum kontrol ilaçlan ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkımda bilgi veriniz.


3. GABALENE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

GABALENE'i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• GABALENE'i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
• Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
• GABALENE'i her gün aynı saatte alınız.
• GABALENE'nin etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf cjlduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

• GABALENE ağız yoluyla alınır.
• GABALENE'i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

7


tDeğişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

GABALENE'nin çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş gıtıbundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda GABALENE normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişip bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer GABALENE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla GABALENE kullandıysanız:

GABALENE'i kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

.
Eğer almanız gerekenden fazla GABALENE kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz GABALENE kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetıpe, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz

GABALENE'i kullanmayı unutursanız:

GABALENE'i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.
Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:
• Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
• Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona jyakın ise
i
unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz. i

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


GABALENE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

• Doktorunuzla görüşmeden GABALENE'i aniden bırakmayınız. Tedaviniz! en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süıeli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yaı etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre GABALENE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GABALENE'nin içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzde şişme
• Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın Yaygın
Yaygın olmayan

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
I
:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fjazla
I
İ
görülebilir. ;
:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden
ı
i
fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az az fakat 10.000 hastanın birjinden
i
fazla görülebilir. j
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

İştah artışı
Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıkliğı, cinsel istekte azalma, çevresel uyanlara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı Bulanık görme, çift görme Baş dönmesi (vertigo)
Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik Peniste sertleşme bozukluğu
Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi Kilo artışı

Yaygın olmayan:

• İştah kaybı
• Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı
I
(halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara
I
karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seğirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), göz; yaşında artma i
Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Birinci derece AV blok
• Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve adaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borucuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma Ejakülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın öde^n, ağrı, üşüme
Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, lj^eatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında Azalma Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)
Sese hassasiyet (hiperakuzi)
• Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
• Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
• Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
• Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı )|azma yeteneğinde bozulma (disgrafı)
• Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde jiritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
• Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
• Sinüs taşikardisi
• Sinüs aritmisi
• Sinüs bradikardisi
• Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu
• Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankrejatit)
• Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
• Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
• Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
• Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, a|grılı adet /aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme
• Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
• Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumundja düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Bilinmiyor:

• QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
İ
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyredeli iltihap (S tevens-Johnson sendromu) !
Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak
• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık
• Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk Konjestif kalp yetmezliği Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı Halsizlik, kırıklık
Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner öd^m) Erkeklerde meme büyümesi
Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kalıtlarında EKG) değişiklik gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

.

5. GABALENE'nin saklanması

GABALENE'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


GABALENE'i 25°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra GABALENE'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GABALENE'i kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız GABALENE'i şehir suyuna vejya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Turgut İlaçları A.Ş.

Ruhsat SahibiFeriköy Fırın Sokak No. 61 34381 Bomonti-Şişi i/İstanbul

Üretim Yeri :

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No.: 219 34510 Esenyurt-İstanbul

Bu kullanma talimatı 20.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.


13/ 13

İlaç Bilgileri

Gabalene 75mg Kapsül

Etken Maddesi: Pregabalin

Atc Kodu: N03AX16

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.