Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Livazo 4 Mg Film Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Lipid Metabolizması İlaçları » Yağ Metabolizması İlaçları » HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri

KULLANMA TALİMATI
LIVAZO 4 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde:

4 mg pitavastatine eşdeğer 4,18 mg pitavastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat, Hidroksipropil selüloz, Hipromelloz (E646), Titanyum dioksit (E171), Trietil sitrat (E1505), Magnezyum aluminyum metasilikat, Magnezyum stearat, Kolloidal anhidröz silika
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. LIVAZO nedir ve ne için kullanılır?


2 LIVAZO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. LIVAZO nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. LIVAZO'nun saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. LIVAZO nedir ve ne için kullanılır?
LIVAZO, pitavastatin adlı ilacı içermektedir. 'statinler' adı verilen bir gruba aittir. LIVAZO kanınızdaki yağ (lipit) seviyelerini düzeltmek için kullanılır. LIVAZO, total kolesterol (TC), LDL-C ve trigliserid oranlarını düşürmek ve HDL-C oranını yükseltmek için kullanılır. Kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu düşünülen hastalarda majör kardiyovasküler olaylardan korunma sağlar. Yağlarınızdaki bir dengesizlik özellikle kolesterol kalp krizine veya inmeye yol açabilir.
Yağlarınızda dengesizlik olduğu ve diyetinizi değiştirip yaşam tarzınızda değişiklikler yapmak bu durumu düzeltmek için yeterli olmadığından size LIVAZO verilmektedir. LIVAZO alırken kolesterol düşürücü diyetinizi ve yaşam tarzınızdaki değişiklikleri sürdürmelisiniz.
LIVAZO, Bir yüzünde kabartmayla 'KC', diğer yüzünde '4' yazan yuvarlak, bikonveks, beyaz, film kaplı tabletler içeren, 30 veya 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.
2. LIVAZO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LIVAZO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYIN

IZ


Eğer;
• Pitavastatine veya başka bir statine veya LIVAZO'nun içindeki diğer maddelere karşı alerjik (hipersensitif) iseniz
• Gebe iseniz veya bebek emziriyorsanız,
• Çocuk doğurma çağındaki bir bayansanız ve güvenli bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız ('Hamilelik ve emzirme'e bakınız),
• Karaciğer problemleriniz varsa,
• Siklosporin kullanıyorsanız- organ transplantasyonu (nakli) sonrası kullanılır
• Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sızılarınız varsa,
LIVAZO'yu kullanmayınız.
LIVAZO'yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Ciddi solunum yetmezliğinin var ise ( nefes almada ciddi problem yaşıyorsanız)
• Daha önce böbreklerinizle sorun yaşadıysanız
• Daha önce karaciğerinizde sorun yaşadıysanız. “Statinler” az sayıda kişide karaciğeri etkileyebilir. Genellikle doktorunuz LIVAZO tedavisi öncesinde ve sırasında kan testi (karaciğer fonksiyon testi) yapacaktır.
• Daha önce tiroit bezinizle sorun yaşadıysanız
• Sizde veya ailenizde kas problemi hikayesi varsa
• Daha önce diğer kolesterol düşürücü ilaçları (statinler veya fibratlar gibi) alırken kas problemleri yaşadıysanız
• Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız
• Bu ilacı kullanırken; diyabetiniz varsa veya diyabet geliştirme olasılığınız varsa (eğer kanda şeker ve yağ seviyeleriniz yüksekse, aşırı kiloluysanız ve kan basıncınız yüksekse) doktorunuz, biyokimyasal testler ile durumunuzu takip edecektir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.
LIVAZO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması
LIVAZO aç veya tok karnına alınabilir.
Hamilelik ve emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız LIVAZO kullanmayınız. Hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
Çocuk doğurma çağında iseniz, LIVAZO alırken güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. LIVAZO alırken hamile kalırsanız LIVAZO almayı bırakın ve hemen doktorunuza görünün.
Araç ve makine kullanımı
LIVAZO'nun araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir.
Ancak LIVAZO alırken eğer başınız dönerse veya uykunuz gelirse araç veya makine kullanmayınız.
LIVAZO'nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LIVAZO her dozda 252,34 mg laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu durumu bildirin. Kullandığınız reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ilaçları da belirtmelisiniz. Bazı ilaçlar birbirlerinin uygun biçimde etki göstermesini engelleyebilir.
Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz:
• Siklosporin
• 'Fibratlar' adı verilen ilaçlar (gemfibrozil ve fenofibrate gibi)
• Eritromisin, fusidik asit veya rifampisin - enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler
• Varfarin veya kanı inceltmek için kullanılan başka herhangi bir ilaç
• “Proteaz inhibitörleri” isimli HIV ilaçları
• Niasin (Vitamin B3)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. LIVAZO nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
LIVAZO'yu her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Normal başlangıç dozu günde 1 mg'dır. Birkaç hafta içinde doktorunuz dozunuzu arttırabilir. Maksimum günlük doz 4 mg'dır.
Karaciğerinizde problem varsa günde 2 mg' ı aşmamalısınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Tableti aç veya tok karnına bütün olarak suyla birlikte yutunuz. Günün herhangi bir zamanında alabilirsiniz. Ancak tabletinizi her gün aynı saatte almaya gayret ediniz.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:
LIVAZO 18 yaş altı çocuklar için önerilmemektedir.
LIVAZO alırken bilmeniz gereken diğer şeyler
• Başka bir problem için hastaneye giderseniz veya ilaç uygulanacaksa LIVAZO kullandığınızı sağlık görevlilerine söyleyin.
• Doktorunuz düzenli olarak kolesterolünüzü kontrol edebilir.
Özel kullanım durumları: Böbrek Yetmezliği:
Dozaj ayarlaması gerekmemektedir.
Karaciğer Yetmezliği:
Doktor takibinde günde maksimum 2 mg dozla tedavi önerilir.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LIVAZO kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden fazla LIVAZO kullandıysanız doktorunuza danışın veya hastaneye gidin. İlaç kutusunu da yanınıza alın.
LIVAZO kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


Endişelenmeyin ve sonraki dozunuzu doğru zamanda alınız.
LIVAZO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan LIVAZO almayı kesmeyin. Aksi takdirde kolesterol seviyeleriniz artabilir.
Eğer ilacın kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi LIVAZO da yan etkilere yol açabilir ancak bu etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, LIVAZO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyon -nefes alma güçlüğü, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi, yutma güçlüğü, ciltte şiddetli kaşıntı (şişlikler) gibi bulguları içerebilir.
• Açıklanamayan kas ağrısı veya halsizlik; özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ateşiniz veya kırmızı kahverengi idrarınız varsa. LIVAZO nadiren (1000 kişide 1'den az) istenmeyen kas etkilerine yol açabilir. Bunlar araştırılmazsa böbrek problemlerine yol açabilen anormal kas parçalanması (rabdomiyoliz) gibi ciddi problemlere neden olabilir
• İnatçı öksürük, nefes darlığı veya ateş ile birlikte nefes alma problemleri
• Cildi ve gözleri sarılaştıran karaciğer problemleri (sarılık)
• Pankreatit (karın ve sırtta oluşan ciddi ağrı)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LIVAZO'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yaygın (10 kişide birden daha azını etkiler)
• Eklem ağrısı, kas ağrısı
• Kabızlık, ishal, hazımsızlık, kötü hissetme, bulantı
• Baş ağrısı
Yaygın olmayan (100 kişide birden daha azını etkiler)
• Kas spazmları
• Halsiz, bitkin veya kötü hissetme
• Ayak bileklerinin, ayakların veya parmakların şişmesi
• Mide ağrısı, ağız kuruluğu, kusma, iştah kaybı, tat alma duyusunda değişiklik,
• Cildin solgun olması ve halsiz hissetme veya soluğun kesilmesi (anemi)
• Kaşınma veya döküntü
• Kulak çınlaması
• Baş dönmesi veya uyku hali, insomnia (kabus içeren diğer uyku rahatsızlıkları)
• Karaciğer enzimlerinde artış
• Tuvalete gitme sıklığının artması (üriner sıklık)
• El, ayak parmakları, bacaklar ve yüzde uyuşukluk ve hissizlik
Seyrek (1000 kişide birden daha azını etkiler)
• Ciltte kızarıklık, kırmızı ve kaşıntılı cilt
• Görüş gücünde azalma
• Dilde ağrı
• Huzursuzluk hissi veya midede rahatsızlık
• Derinin sarı renk alması
Diğer olası yan etkiler
• Hafıza kaybı
• Cinsel zorluklar
• Depresyon
• Diyabet. Bu etki büyük olasılıkla kanınızdaki yağ ve şeker oranı yüksek ise, aşırı kilolu iseniz ve kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksek ise görülür.
Bunlar LIVAZO'nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titckgov.tr

sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. LIVAZO'nun saklanması

LIVAZO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürünü kutusunda ve 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra LIVAZO'yu kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LIVAZO'yu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Üretici:


Pierre Fabre Medicament Production-Progipharm Gien/Fransa

Bu kullanma talimatı 29.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.


7/7

/

7/7

İlaç Bilgileri

Livazo 4 Mg Film Tablet

Etken Maddesi: Pitavastatin Kalsiyum

Atc Kodu: C10AA08

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Livazo 4 Mg Film Tablet-KUB
 • Livazo 4 Mg Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Livazo 4 Mg 30 Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.