Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Omniscan 05.mmol/ml Iv Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Kontrast Medya » Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya » Paramanyetik Kontrast Medya » Gadodiamid

KULLANMA TALİMATI
OMNISCAN 0,5 mmol/ml IV Enjeksiyon için çözelti içeren flakon
Damar yoluyla enjeksiyon şeklinde kullanılır.

• Etkin Madde:

Gadodiamid (287 mg gadodiamid/ml, 0.5 mmol/ml'ye eşdeğerdir)
10 ml içeriği: 2,87 g (5.0 mmol) Gadodiamid
15 ml içeriği: 4.31 g (7.5 mmol) Gadodiamid 20 ml içeriği: 5.74 g (10.0 mmol) Gadodiamid

• Yardımcı maddeler:

1 ml.de sodyum kaldiamid 12.0 mg, yeterli miktarda sodyum hidroksit çözeltisi veya hidroklorik asit ve yeterli miktarda enjeksiyonluk su bulunur.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. OMNISCAN nedir ve ne için kullanılır?


2. OMNISCAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. OMNISCAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. OMNISCAN'ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.
1. OMNISCAN nedir ve ne için kullanılır?
Bu ilaç sadece tanı içindir.
OMNISCAN, beyin veya omurganın, ayrıca, tüm vücudun (baş ve boyun bölgesi, kalp dahil toraks boşluğu, kollar ve bacaklar, karın boşluğundaki prostat, mesane, pankreas ve karaciğer organları, böbrekler, kadınlarda meme, kas-iskelet sistemi ve kan damarları gibi) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniği ile tetkiki için kullanılan bir üründür.
OMNISCAN bazı tıbbi durumların daha açık şekilde görülmesine yardımcı olabilir. Bu, doktorun bu durumları daha kolay anlamasına ve incelemesine yardımcı olur. Böylece tanı koymak için daha fazla bilgi sağlanabilir.
2. OMNISCAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İNTRATEKAL KULLANIMI YOKTUR.
İntratekal kullanımı konvülziyon, koma, duyusal ve motor sinir hasarı oluşturmuştur.
OMNISCAN 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Gadodiamid veya OMNISCAN formülündeki diğer herhangi bir bileşene karşı alerjik iseniz
• Eğer şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa veya karaciğer nakli olmak üzere iseniz veya yakın geçmişte size karaciğer nakli yapıldıysa.
OMNISCAN'ın yukarıdaki koşulları taşıyan hastalarda kullanımı, Nefrojenik Sistemik Fibrozis (NSF) denilen bir hastalıkla ilişkili bulunmuştur. NSF deride ve bağ dokuda kalınlaşma ile görülen bir hastalıktır. NSF eklem hareketlerinde bozulma, kas güçsüzlüğü veya iç organların işlevlerinde, hayati tehlike oluşturabilecek, bozulmalara neden olabilir.
• 4 haftalığa kadar olan yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.
OMNISCAN 'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Vücudunuzda kalp pili veya demir içeren bir implantınız varsa
• Daha önce kontrast madde aldıktan sonra şiddetli bir reaksiyonla karşılaştıysanız
• Alerji (örn. deniz ürünlerine alerji, saman nezlesi, ürtiker), astım veya diğer alerjik solunum sorunlarınız varsa ya da bu sorunları daha önce yaşadıysanız,
• Kalp hastalıkları veya merkezi sinir sistemi ile ilgili (sara veya beyinde sorunlar gibi) sorunlarınız varsa
• Orta derecede böbrek problemleriniz varsa.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
Aşağıdakiler sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz:
- Böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa
- Yakın geçmişte veya yakın gelecekte bir karaciğer nakli sizin için söz konusu ise.
OMNISCAN size uygulanmadan önce, böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak üzere kan testlerinizin yapılması gerekir.
OMNISCAN 4 haftalığa kadar olan yenidoğanlarda kullanılmamalıdır. 1 yaşına kadar olan bebeklerde böbrek işlevleri gelişmediğinden, OMNISCAN, ancak doktorun dikkatli bir şekilde yapacağı değerlendirmeyle uygun bulması halinde kullanılabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
OMNISCAN'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Bu konuda doktorunuzun önerilerini izleyiniz.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelik sırasında OMNISCAN kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen doktorunuza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziren bir anne iseniz veya emzirmeye başlamak üzereyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz. İlacın verilmesinden önce meme vermeye ara veriniz ve OMNISCAN'ın verilmesinden en az 24 saat sonrasına kadar yeniden meme vermeyiniz.
Araç ve makine kullanımı:
Görüntüleme işleminden sonra mide bulantısı meydana gelebileceğinden, araba kullanmayınız.
OMNISCAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu ilacın cam kabı lateks kauçuk içerir. Bu madde şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Bu ilaç, 0.62 mg/ml sodyum içerir. Bu durum, kontrollu sodyum diyetinde olanlar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
OMNISCAN enjeksiyonu ile aynı gün veya enjeksiyon sonrasındaki 12- 24 saat içinde kan numunesi verecekseniz bunu doktorunuza bildiriniz. OMNISCAN, kandaki elektrolitlerin (örn. demir ve kalsiyum) ölçülmesi için yaygın olarak kullanılan bazı yöntemlerle etkileşir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. OMNISCAN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Enjekte edilen miktar, kilonuza ve vücudunuzun hangi bölümünün inceleneceğine göre değişir. Normal doz 0.2 ml/kg vücut ağırlığı veya bazen 0.6 ml/kg vücut ağırlığına kadardır. 100 kg'dan daha ağır olsanız bile, normal koşullarda, 20 ml'den ve bazı durumlarda 60 ml'den fazla doz almanız söz konusu olmayacaktır.

Özel hasta gruplarında doz belirlenmesi:


Eğer ağır böbrek rahatsızlığınız varsa veya karaciğer nakli olan veya karaciğer nakli olmak üzere bir hasta iseniz, size OMNISCAN uygulanmamalıdır. OMNISCAN, 4 haftalıktan daha küçük bebeklere de uygulanmamalıdır.
Orta derecede böbrek sorunlarınız varsa, size tetkik sırasında, sadece bir doz OMNISCAN uygulanmalıdır. Bu durumda, eğer gerekiyorsa, size ikinci bir enjeksiyon en az 7 gün sonra yapılabilir.
1 yaşına kadar olan bebeklerde böbrek işlevleri tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu nedenle bu yaş grubundaki bebeklere sadece tek doz enjekte edilmelidir. İkinci bir enjeksiyon gerekiyorsa, ilk enjeksiyondan sonra en az 7 gün geçmiş olmalıdır.
Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
65 yaşında veya daha yaşlı bir hasta iseniz, dozunuzda ayarlama yapılması gerekmez, ancak, böbreklerinizin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için size bir kan testi yapılacaktır.
Uygulama yolu ve metodu:
OMNISCAN MR tetkiki öncesinde veya sırasında, genellikle tek bir enjeksiyon şeklinde venlerinizden birine uygulanacaktır. Ek teşhis bilgilerine ulaşmak için bazen ikinci bir enjeksiyonun daha uygulanması gerekebilir.
Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız
Kullanmanız gerekenden daha fazla OMNISCAN kullandıysanız
Bu ilaç doktor kontrolünde ve klinikte uygulanacaktır.
OMNISCAN'i kullanmayı unutursanız
OMNISCAN uygulamasının ne zaman yapılacağı konusunda doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Bu ilaç size doktor kontrolünde, bir klinikte uygulanacaktır.
OMNISCAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Size OMNISCAN uygulandıktan sonra herhangi bir sorununuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar için olduğu gibi, OMNISCAN da yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler tüm hastalarda ortaya çıkmaz.
Yaygın (100'de birden daha fazla, 10'da birden daha az kişide görülen yan etkiler):
• Sıcaklık, soğukluk veya lokal basınç şeklinde hissedilen, enjeksiyon ile bağlantılı geçici rahatsızlık
• Enjeksiyon yerinde geçici ağrı hissi.
• Başağrısı.
• Bulantı.
Yaygın olmayan (1000'de birden daha fazla, 100'de birden daha az kişide görülen yan etkiler):
• Alerji benzeri cilt ve muköz membran etkileri, aşırı duyarlılık
• Baş dönmesi.
• Karıncalanma duyusu
• Tat duyusunda geçici değişiklik.
• Kusma.
• İshal
• Yüz bölgesinde ani kızarma (albasması)
• Kaşıntı.
Seyrek (10.000'de birden daha fazla, 1.000'de birden daha az kişide görülen yan etkiler):
• Koku duyusunda geçici değişiklik.
• Kramplar
• Uykulu dalgınlık hali
• Solunum güçlüğü.
• Eklemlerde ağrı.
• Bazı kaslarda sarsıntılı kasılmalar
• Anksiyete (kaygı)
• Görme bozuklukları
• Göğüs ağrısı.
• Akut böbrek yetmezliği
• Öksürük
• Döküntü ve ürtiker
• Yüzde şişme dahil şişlikler
• Ateş
• Titreme
Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen):
• Nefrojenik sistemik fibrozis bildirimleri mevcuttur (ciltte kalınlaşmaya yol açar ve yumuşak dokuları ve iç organları etkileyebilir)
• Anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar
• Hızlı nabız.
• Hapşırma.
• Boğazda irritasyon
• Şiddetli solunum güçlüğü.
Anjiyoödem denilen tıbbi duruma ait aşağıdaki belirtiler oluşursa hemen doktorunuza başvurunuz:
• Yüzde, dilde veya boğazda (farinkste) şişlik
• Yutma güçlüğü
• Döküntü ve nefes almakta güçlük
Alerjik reaksiyonların çoğunluğu enjeksiyondan sonraki yarım saat içinde ortaya çıkar. Seyrek olarak yan etkiler saatler veya günler sonra ortaya çıkabilir.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


Yan etkilerin raporlanması


Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri

www.titck.gov.tr

sitesinde yer alan ''İlaç Yan Etki Bildirimi'' ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. OMNISCAN'ın saklanması
OMNISCAN'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketteki son kullanma tarihinden sonra OMNISCAN'ı kullanmayınız.


Flakonu ışıktan korumak için dış kartonu içinde saklayınız.
Dondurmayınız.
Renk değişikliği veya partikül bulunan veya ambalajında bozukluk olan ürünleri kullanmayınız.
Açıldıktan sonraki kimyasal ve fiziksel stabilite 250C'de 8 saat için gösterilmiştir. Mikrobiyolojik açıdan, ürün açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Aksi uygulamalarda sorumluluk, ilacı uygulayana aittir.

Ruhsat Sahibi:


OPAKİM Tıbbi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Tophanelioğlu cad. No. 70/1A Altunizade 34662 - İstanbul Tel.: 0216 326 70 42 Faks: 0216 340 16 89

Üretici:


GE Healthcare Ireland IDA Business Park Carrigtohill Co. Cork - İrlanda

Bu kullanma talimatının onay tarihi:


AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Her flakondaki kontrast madde tek kullanım içindir. Kullanılmayan kısımlar imha edilmelidir.
Eğer bu ilaç otomatik uygulama sistemi ile kullanılmak için tasarlanmışsa, bu kullanım için uygunluğu tıbbi cihazın üreticisi tarafından kanıtlanmış olmalıdır. Tıbbi cihazın kullanım talimatlarına sıkı sıkıya uyulmalıdır.
OMNISCAN uygulanması düşünülen tüm hastalar, uygulamadan önce, gerekli laboratuvar tetkikleri yapılarak renal fonksiyon bozukluğu açısından değerlendirilmelidir.
Akut veya kronik şiddetli böbrek yetmezliği (GFR<30 ml/dk/1.73 m2) olan hastalarda, OMNISCAN veya diğer bazı gadolinyum içeren kontrast maddelerin kullanımı ile ilişkili bulunan nefrojenik sistemik fibroz (NSF) vakaları bildirilmiştir. Akut renal yetmezlik insidansının yüksek olduğu karaciğer transplantasyonu sürecindeki hastalar özellikle risk altındadır. Bu nedenle OMNISCAN, şiddetli böbrek yetmezliği olan, perioperatif karaciğer transplantasyonu dönemindeki hastalarda kullanılmamalıdır.
OMNISCAN, 4 haftalığa kadar olan yenidoğan bebeklerde de kullanılmamalıdır.
Orta derecede renal yetmezliği olan hastalarda (GFR 30-59 ml/dk/1.73 m ) NSF gelişme riski bilinmemektedir. Bu hastalarda OMNISCAN çok dikkatli bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır. Bu hastalarda doz, 0.1 mmol/kg vücut ağırlığını geçmemelidir. Bir taramada bir dozdan fazlası kullanılmamalıdır. Tekrarlanan uygulamalarla ilgili bilgi yetersiz olduğundan, OMNISCAN enjeksiyonları aradan en az 7 gün geçmedikçe tekrarlanmamalıdır.
1 yaşına kadar olan bebeklerde renal fonksiyonların gelişmemiş olması nedeniyle, bu hastalarda OMNISCAN, sadece dikkatli bir değerlendirmeden sonra ve 0.1 mmol/kg vücut ağırlığı dozunu geçmeyecek şekilde kullanılmalıdır. Bir taramada bir dozdan fazlası kullanılmamalıdır. Tekrarlanan uygulamalarla ilgili bilgi yetersiz olduğundan, OMNISCAN enjeksiyonu aradan en az 7 gün geçmedikçe tekrarlanmamalıdır.
OMNISCAN 4 haftalığa kadar yenidoğan bebeklerde kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda, gadodiamidin renal klerensi azalmış olabileceği için, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda renal fonksiyon bozukluğu açısından tarama yaoulması özellikle önemlidir.
OMNISCAN uygulamasından sonra kısa süre içinde yapılacak hemodiyaliz ilacın vücuttan uzaklaştırılması için yararlı olabilir. Halen hemodiyaliz sürecinde olmayan hastalarda NSF'nin önlenmesi veya tedavisi için hemodiyalize başlanmasını destekleyen herhangi bir kanıt yoktur.
OMNISCAN, gebelik sırasında, kadının klinik durumu gadodiamid kullanımını zorunlu kılmıyorsa, kullanılmamalıdır.
OMNISCAN kullanımından sonra emzirmeye en az 24 saat ara verilmelidir.
Flakon üzerindeki soyulabilir izleme etiketi mutlaka hastanın dosyasına yapıştırılmalı, böylece kullanılan gadolinyum kontrast maddesinin ne olduğu doğru şekilde kayıtlara geçirilmelidir. Uygulanan doz da kaydedilmelidir.
8

İlaç Bilgileri

Omniscan 05.mmol/ml Iv Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon

Etken Maddesi: Gadodiamid

Atc Kodu: V08CA03

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.