Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Vesanoid 10 mg Yumuşak Jelatin Kapsül Kullanma Talimatı

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar » Tretinoin

KULLANMA TALİMATI VESANOID 10 mg yumuşak jelatin kapsül Ağızdan alınır.

• Etkin madde

: Tretinoin

• Yardımcı maddeler.

Sarı balmumu, hidrojene soya fasülyesi yağı, kısmen hidrojene soya fasülyesi yağı ve soya fasülyesi yağı. Kapsül kılıfında bulunan yardımcı maddeler ise, jelatin, gliserol (E 422), karion 83 (sorbitol (E 420), mannitol (E 421), hidrojen hidrolize nişastası), titanyum dioksit (E 171), demir oksit sarı (E 172), demir oksit kırmızı (E 172).
;-

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihti^yaç durabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

_

Bu Kullanma Talimatında:


1. VESANOID nedir ve ne için kullanılır?


2. VESANOID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. VESANOID nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. VESANOID'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. VESANOID nedir ve ne için kullanılır?

VESANOID, iki renkli, turuncu-sarı ve kırmızımsı-kahverengi yumuşak kapsüllerdir.
VESANOID, yapısal olarak A vitamini ile ilişkili olan retinoid adı verilen ilaç grubuna aittir. Belirli tip hastalıklı kan hücrelerinin çoğalmasını azaltır.
VESANOID, 100 kapsül içeren cam şişelerde tedarik edilir.
VESANOID, bir kan hastalığı türü olan akut promiyelositik löseminin tedavisi için doktorlar tarafından reçete edilir.

2. VESANOID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler VESANOID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer etkin madde tretinoin veya diğer retinoid grubu ilaçlara veya VESANOID'in
1
diğer bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) olduğunu biliyorsanız
• VESANOID soya yağı içerir. Fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
• VESANOID kullanırken tetrasiklinler (bir tür antibiyotik) veya A vitamini almamalısınız.
• VESANOID vitamin A'ya benzer bir retinoid içerir. Bu nedenle eğer hamileyseniz veya hamile olmayı planlıyorsanız VESANOID kullanmayınız. VESANOID doğmamış bebeğe ciddi zarar verebilir. VESANOID kullandığınız sırada hamile kalırsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.Eğer akut promiyelositik lösemi hastasıysanız ve hamileyseniz, doktorunuzla birlikte sizin için en uygun tedaviyi konuşmalısınız.
• VESANOID süte geçebilir ve bebeğinize zarar verebilir. Bu yüzden VESANOID kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz. HERHANGİ BİR KONUDA ŞÜPHENİZ OLMASI DURUMUNDA DOKTORUNUZDAN VEYA ECZACINIZDAN TAVSİYE İSTEYİNİZ.

VESANOID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• Başka bir hastalığınız varsa
• Alerjiniz varsa
tedaviye başlamadan önce doktorunuzun bunları bildiğinden emin olmalısınız.
Eğer;
• Bulantı ve kusmayla birlikte şiddetli baş ağrısı
• Nefes darlığı
• Ateş
• Baş dönmesi
• Göğüs ya da sırt ağrısı belirtilerini gösteriyorsanız, doktorunuz ilacınızın dozunu değiştirmeye veya ek ilaç reçete etmeye karar verebilir. Lütfen doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz.
HERHANGİ BİR KONUDA ŞÜPHENİZ OLMASI DURUMUNDA
DOKTORUNUZDAN VEYA ECZACINIZDAN TAVSİYE İSTEYİNİZ.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

VESANOID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

VESANOID yumuşak jelatin kapsül yemekle birlikte veya yemekten kısa bir süre sonra
alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza v^-ya eczacınıza danışınız.


•

Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız VESANOID ile tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
• VESANOID kullanırken ve VESANOID tedavisinin bitmesinden bir ay sonrasına kadar hamile kalmamalısınız. Eğer bu dönemlerde hamile kalırsanız bebeğinizin kusurlu doğma olasılığı yüksektir. Bu sebeple siz ve partneriniz, VESANOID kullanırken ve VESANOID tedavisinin bitmesinden bir ay sonrasına kadar etkili ve sürekli doğum kontrol yöntemler uygulamalısınız. Doktorunuz hangi metotları kullanabileceğinizi söyleyecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


VESANOID insan sütüne karışarak bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle, VESANOID alırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

VESANOID kullanırken araç sürme veya makine kullanma yeteneğiniz azalabilir; özellikle de baş dönmesi veya şiddetli baş ağrısı yaşıyorsanız.

VESANOID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VESANOID soya yağı içerir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.
VESANOID sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından, bazı şekerleri tolere etmeye karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aynı anda birden fazla ilacın kullanılması her bir ilacın etkisini güçlendirebileceğinden veya azaltabileceğinden, doktorunuza bunlar hakkında bilgi vermeniz çok önemlidir. Bu nedenle, doktorunuzu bilgilendirmediğiniz veya onayını almadığınız sürece VESANOID ile birlikte başka herhangi bir ilaç almayınız.
VESANOID alırken özel dikkat gösterilmesi gereken ilaçlar şunlardır: rifampisin ve eritromisin (antibiyotikler), glukokortikoidler (alerji ve iltihaplanma için), fenobarbital (epilepsi için), pentobarbital (uykusuzluk için), ketokonazol (mantar için), simetidin (mide ülserleri için), verapamil ve diltiazem (kalp sorunları veya yüksek kan basıncı için), siklosporin (organ veya kemik iliği nakillerinden sonra kullanılır) ve traneksamik asit, aminokaproik asit ve aprotinin (kanamanın azaltılmasında kullanılır).
Doğum kontrolü amacıyla düşük dozlu progestojenler (mini hap) alıyorsanız, doktorunuz bu ilaçları kesmenizi söyleyecek ve size farklı bir doğum kontrol hapı reçete edecektir.
VESANOID alırken tetrasiklinler (bir tür antibiyotik) veya A vitamini almamalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. VESANOID nasıl kullanılır?

VESANOID'i her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınızda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hastalığınızın niteliğine, VESANOID'e gösterdiğiniz tepkiye, kilonuza ve boyunuza bağlı olarak, doktorunuz sizin için yeterli olan dozu reçete edecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük doz yetişkinler için 45 mg/m olup, iki eşit doza bölünen yaklaşık 8 kapsülden oluşur. VESANOID'i en fazla 90 güne kadar kullanabilirsiniz. VESANOID ile tedavi sırasında veya hemen sonrasında, doktorunuz diğer ilaçlarla tedaviye başlayacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Tedavi dozu yetişkinlerde uygulanan ile aynıdır. Tedavi sırasında şiddetli baş ağrıları yaşayan çocuklar daha düşük bir doz alabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb):

Böbrek veya karaciğer hastalıkları olan yetişkinler 25 mg/m 'lik daha düşük bir doz alacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsülleri suyla, tercihen yemekle birlikte veya yemekten kısa bir süre sonra yutunuz. Kapsülleri çiğnemeyiniz.

Eğer VESANOID'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla VESANOID kullandıysanız

VESANOID'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


VESANOID kullanmayı unutursanız

Eğer bir doz unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız ve hemen doktorunuzu bilgilendiriniz. Sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


VESANOID ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Reçetelenen dozu kendiniz değiştirmeyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VESANOID 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu herkesin yan etki yaşayacağı anlamına gelmez. VESANOID'in faydalı etkilerinin yanı sıra, tedavi sırasında talimatlara uygun kullanılsa dahi hemen hemen tüm hastalar bazı istenmeyen etkiler yaşar.
Seyrek durumlarda, VESANOID kan kalsiyum düzeylerinizi artırabilir; bu nedenle doktorunuz tedavi sırasında bu düzeyleri izlemelidir. Başka kan bozuklukları gelişebilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde verilmiştir:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek :1000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek :10000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VESANOID'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ateşle birlikte seyreden,
• Nefes alma güçlüğü
• Öksürük
• Baş ağrısı
• Göğüs ağrısı
• Karın ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VESANOID'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

VESANOID kullanımı ile görülebilen diğer yan etkiler ise aşağıda sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın görülen yan etkiler:
• Ağız ve cildin kuruması
• Döküntü
• Bulantı, kusma
• Kemik ağrısı
• Dudaklarda kuruluk ve çatlama
• Kaşıntı
• Deri soyulması veya iltihaplanması
• Gözlerde kuruluk veya konjonktivit (kontakt lens kullanıyorsanız sorun yaşayabilirsiniz)
• Saç dökülmesi (geçici)
• Terlemede artış
Yaygın olmayan yan etkiler:
• Genital bölgede yaralar
• Kas-eklem ağrısı
• Karın ağrısı
• Mide bozulması
• İshal
• Kabızlık
• Görme bozuklukları
Seyrek görülen yan etkiler:
• Tipik olarak baş, boyun veya kollarda plak benzeri (kabarık) yaralar ya da uyluklarda yumru şeklinde kitlelerle birlikte seyreden ateş
• Ciltle ilgili başka sorunlar Diğer etkiler baş ağrısı ve bitkinliktir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. VESANOID'in saklanması

VESANOID'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


•

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
• Işıktan korumak için şişeyi karton kutusunda saklayınız.
• Nemden korumak için şişenin kapağını sıkıca kapalı tutunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VESANOID'i kullanmayınız.


Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız VESANOID'i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.


Ruhsat sahibi:


Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A 34398 Maslak / İstanbul

Üretim yeri:


F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Grenzacherstrasse CH-4070 Basel / İsviçre
Bu kullanma talimatı ^/ ../ ^.'de onaylanmıştır.

İlaç Bilgileri

Vesanoid 10 mg Yumuşak Jelatin Kapsül

Etken Maddesi: All-trans retinoik asit

Atc Kodu: L01XX14

Pdf olarak göster

Google Reklamları

İlgili İlaçlar

  • Vesanoid 10 Mg 100 Yum.kapsül
  • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

    Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
    Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
    Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.