Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aksil-10 Mask Krem Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Akne İlaçları » Sivilce İlaçları » Peroksitler » Benzoil Peroksit

KULLANMA TALİMATI

AKStL*-10 Mask krem CUt üzerine uygulanır.

• Etkin madde:

Her i g krem mikrosünger içerisinde %10 betızoil peroksit içerir.

• Yardana maddeler:

Propil paraben, xanthan gum, sitrik asit, metil paraben, aerosil 200, sodyum sitrat, magnezyum aluminyum silikat, stearil alkol, gliseril dilaurat, sodyum lauril sülfet, setil alkol, soriiitol % 70, gliserin, deionize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan 6nce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çilokü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danıçmız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vem^yiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasıruia, doktora veya hastan^e gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara c^nen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz hdlanmaymız.


Bil

KMİİMima Talimafanda:


/.

AKSİL^netUr ve ne için kullandır?


2. AKSİL*H kullanmadan önce dikkat edilmek gerekenler


3. AKSİL^ nasıl kuÜoMbr?


4. Olasıdan eûcUer nelerdir?


5. AKSIL*'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. AKSİL'^ nedir ve ne için kullanılır?

• AKS İL*, sivilce (akne) tedavisinde kullamlan krem formunda bir ürOn olup, etkin madde olarak benzoil peroksit içermektedir.
• Mikrosünger sistemi içerisinde %10 benzoil peroksit içeren AKSİL*^, 20 g krem içeren lamine polifoil ti^ içinde kullanıma sunulnudrtadır.
• AKS İL , akne tedavisinde deriye sürûlmdc suretiyle (topikal olarak) kullaralır. Ağır nodülo-kistik aknede (dorin ve ağniı cilt kabarcıkları ile seyreden tedaviye kolay yanıt vermeyen akne tipi) sistemik tedaviye yardımcı olarak da kullamlabılir.

2.AKSİL^'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKSİL®'İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Benzoil peroksite karşı alerjiniz var ise, AKSİL*" 'i kullanmayınız.

AKSİL^M aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• AKSİL^. gözlere ve göz çevrelerine, dudaklara, ağız boşluğuna ve mukozalara {ağız, burun gibi bazı organlann iç yüzeylerini kaplayan ve salgı üreten dokular) temas etmemelidir; temas ettiği takdirde bol su ile yıkayınız.
• AKSİL^. renkli kumaşları, saç, bıyık, kaş ve sakallan beyazlatabilir. Saç, bıyık, kaş ve sakallar uzadıkça beyazlık kaybolacaktır.
• AKSİl/ 'i, boyun ve diğer hassas bölgelere uygularken dikkatli olunuz.
• AKSİL^ kullammı esnasında güneşe ve yapay güneş ışınlanna (örn. ultraviole lambalara) maruz kalmayınız.
• Birlikte kullanıldığında tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, salisilatlar veya sülfür gibi derinin keratin tabakasını yok eden ilaçlar (keratolitikler) ile birlikte kullanırken dikkatli olunuz.
• AKSİL'' tedavinin ilk haftasında uygulama bölgesinde soyulma ve kızarıklık görülebilir. Bu durum zararlı değildir ve tedavinin geçici olarak durdurulması ile bir veya iki gün içinde normale döner.
• AKSİL^ kullanımına bağlı olarak cildinizde ciddi tahriş meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz. Tahriş olan bölge iyileştikten sonra AKSİL^'i daha az sıklıkta uygulayarak tedaviye devam edebilirsiniz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçİn geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.

AKSİL^Mn yiyecek ve içecek ile kullanılması

AKSİL* 'in uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


AKSİL^^'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hamile olmanız durumunda AKSİL'^'i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar
verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Benzoil peroksitin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir,
Benzoil peroksitin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştmlmamıştır.
Emzirme döneminde AK.SİL*' kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kuUanmıı

AKSİL* 'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

AKSİI.^'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler lıakkmda önemli bilgiler

Bileşiminde bulunan setil alkol ve stearil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlanna (örneğin temas egzamasına), metil paraben ve propil paraben nedeniyle ise aleıjik reaksiyonlara {muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• AK.SİL*'i

A

vitamini türevlerini içeren topikal akne preparatlan ile aynı anda kullanmayınız.
• Doktorunuz tarafından farklı şekilde önerilmedikçe formülünde PABA (para amino benzoik asit) içeren sabun veya güneş koruyucular ve alkol içeren kozmetik ürünler ile birlikte kullanmayınız.
• Topikal olarak kullandığınız başka bir ilaç var ise dikkatli olunuz.

Eğer reçeleli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. AKSİL® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AKSİL ' kıvamlı, pat şeklinde, çabuk kuruyan ve kolayca yıkanabilen bir kremdir. En az 20 dakika ciltte kalacak şekilde kullanılması tavsiye edilir. 20 dakikadan daha uzun süre uygulandığında tahriş azaltıcı özelliği devreye girer.
Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, günde bir kez uygulanması yeterlidir. Kuruduğunda kalın beyaz bir tabaka oluşturduğundan tercihen geceleri uygulanması önerilir. Akne oluşumunu engellemek için, akneye eğilimli bölgelere de sürülebilir.

• Uygulama yolu ve metodu:

AKSİL*^ yalnızca topikal kullanım içindir. Cildinizi sabunlu su ile yıkayıp kurulandıktan sonra, AKSİ L®'i akneli bölgelere ince bir tabaka halinde sürünüz. En az 20 dakika cilt üzerinde kalmasına özen gösteriniz. Bu sürenin sonunda kuruyan kremin tüm kalmtılannı cildinizden uzaklaştırmak için cildinizi ılık suyla bolca yıkayınız ve yumuşak hareketlerle kurulayınız.

• Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Ergenlik öncesi çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kuUammı:

Yaşlılarda akne görülmediğinden özel kullanım önerisi yoktur.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım önerisi yoktur.

Eğer AKSlL^ 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla AKSİL® kullandıysanız:

AKSlL'^ 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile


konusunuz.


>


Belirtildiği şekilde uygulandığı takdirde AKSİL* ile zehirlenme görülmez. Kazara çok fazla miktarda yutuhnası halinde, bulantı, kusma, kannda rahatsızlık hissi ve ishal görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurulmalıdır.
AKSIL sadece topikal kullanım için uygun bİr ilaçtır. Fazla miktarda uygulandığında şiddetli tahriş oluşturma ihtimali vardır. Bu durumda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

AKSİL^'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.


AKS İL® ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

AKSİL'' tedavisi sonlandınidığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AKSİL^'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sımflandınimıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler:
• Temas duyarlılığı reaksiyonlan
• Deride yanma ve batma hissi
• Deri üzerinde kızanklık (eritem), soyulma
• Deride aşın kuruluk
Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:
Uygulama bölgesinde;
• Sızlama
• Yanma
• Ödem
• Pullanma
Bunlar AKSİL'^ 'in hafif yan etkileridir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


AKSİL^Mn saklanması

AKSIL"çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25 “Cnin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ateş, alev ve sıcaktan uzak tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kuUanmız

Ambalajdaki son kullanma tarihinde sonra AKSİİJ^ 'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AKSİL^ 'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3/l Şişli - İSTANBUL
Tel
Faks
E-posta

0212 365 93 30 0212 286 96 41

info@embil.netüretici:


Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Birahane Sokak No: 28 Sisli/İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Aksil-10 Mask Krem

Etken Maddesi: Benzoil Peroksit

Atc Kodu: D10AE01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Aksil-10 Mask Krem-KT
 • Aksil-10 Mask Krem-KUB
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Aksil 10 Mg 20 Gr Krem
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.