Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Polivit C Film Tablet Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Vitamin İlaçları

KULLANMA TALİMATI

POLİVİT C film tablet Ağızdan alınır.

Etkin Madde:

Her film tablet şunları içerir:
Vitamin B| Vitamin B2 Vitamin Bö Vitamin B12 Vitamin C

15 mg 15 mg 10 mg 0.01 mg 300 mg 25 mg 50 mg 0.15 mg 1.50 mg

Kalsiyum pantotenat
Nikotinamid
D-Biotin
Folik asit

Yardımcı Madde(ler):

Magnezyum oksit, laktoz tozu, mannitol, PVP K-90, magnezyum stearat, talk, sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172), titan dioksit (El71), hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de POLİVİT C' den iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.


•Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında


1. POLİVİT C nedir ve ne için kullanılır ?


2. POLİVİT C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. POLİVİT C nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.

POLİVİT C'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. POLİVİT C nedir ve ne için kullanılır?

POLİVİT C Vitamin C ile kombine Vitamin B-Kompleksidir ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.
B kompleks ve C vitamin azlığına bağlı bozukluklarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

2. POLİVİT C'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler POLİVİT C'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
¦ Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız.
¦ Alerjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanmadan önce hekiminizi bilgilendiriniz.

POLİVİT C' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Görme sinirinin iltihabı durumlarında B12 vitamini kullanılmamalıdır.
POLİVİT C, B12 eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık durumlarının tedavisi amacıyla kullanılmamalıdır. B12 vitamini omuriliğin harabiyet bulgularını maskeleyebildiğinden tam teşhis konmadan kullanılmamalıdır.
POLİVİT C'nin yüksek dozlarda alındığında hipervitaminoza yol açabileceği unutulmamalıdır.
B2 Vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

POLİVİT C'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

POLİVİT C'in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


POLİVİT C gebelikte sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


POLİVİT C insan sütüne geçer. B6 vitamini annede süt oluşumunu bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız POLİVİT C kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.

Araç ve makine kullanımı

POLİVİT C'nin araba ve makine kullanma becerisini etkilemesi beklenmemektedir.

POLİVİT C' nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

POLİVİT C, mannitol içermektedir. Miktarı eşik değerin altında olduğundan herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.
POLİVİT C laktoz tozu içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doğum kontrol ilaçları, B12 ve C vitamini gereksinimini artırabilir.
Paraamino salisilik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisın tedavisi (eklem ağrılarında kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (Omeprazol, simetidin, ranitidin) B12 emilimini etkiler. Bğ vitamini 5mg gibi çok düşük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle Parkinson hastalığı tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.

BÖ VITAMINI, ERLICH REAKTIFı ILE ÜROBILINOJEN TAYININDE YANLıŞ SONUÇ VEREBILIR.

Piridoksin fenitoin metabolizmasını artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.
Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alerjilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz. Gelecekte herhangi bir tıbbı sorun nedeniyle bir doktora danışmanız gerektiğinde POLİVİT C tedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. POLİVİT C nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Profılaksi (önleme) amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Doktor tarafından önerilmedikçe çocuklarda kullanılmamalıdır.
Küçük çocuklarda POLİVİT C film tablet yerine POLİVİT şurup tercih edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu grup hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer POLİVİT C'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla POLİVİT C kullandıysanız:

POLİVİT C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


POLİVİT C'i kullanmayı unutursanız

Anımsar anımsamaz hemen bir tablet alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelmiş ise, bu dozu olması gerektiği şekilde kullanın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


POLİVİT C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

POLİVİT C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4.01ası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi POLİVİT C'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, POLİVİT C'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
• İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa:
'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
-Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POLİVİT C' ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'
'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'
Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

• Alerjik deri döküntüsü
• Mukozada (Bazı organların iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) gözlenen ülserler (yara)
• Sıcaklık hissi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. POLİVİT C'in saklanması

POLİVİT C 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C' nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POLİVİT C'i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz POLİVİT C'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


İbrahim Hayri Barut Veresesi
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.4
34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim Yeri:


Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Cad. No.3 Esenyurt /İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


5

İlaç Bilgileri

Polivit C Film Tablet

Etken Maddesi: Vitamin B1,b2,b6,b12,c,kalsiyum Pantotenat,nikoti...

Atc Kodu: A11EB

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Polivit C Film Tablet-KUB
 • Polivit C Film Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Polivit-c Film Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.