Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anti-fosfat Al Kapsül Kullanma Talimatı

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi İlaçları » Kalsiyum Asetat ve Magnezyum Karbonat

KULLANMA TALİMATI

ANTI- FOSFAT AL®, 300 mg Kapsül Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde:

300 mg Alüminyum klorür hidroksit kompleksi

Yardımcı maddeler:

Stearik asit, Magnezyum stearat, Silisyum dioksit, Titanyum dioksit, Makrogol 20.000, Sodyum laurilsülfat, Jelatin ve Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz,


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştirbaşkalarına vermeyiniz.


• Ru ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1. ANTI-FOSFA T ALnedir ve ne için kullanılır?


2. ANTI-FOSFA T AL'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ANTI-FOSFA T AL® nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.ANTI-FOSFATAL®'nin saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ANTI-FOSFAT AL® nedir ve ne için kullandır?

ANTI-FOSFAT AL® yüksek serum fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür.
ANTI-FOSFAT AL® Alüminyum klorür hidroksit kompleksi içermektedir ve mide-bağırsak kanalında bulunan besin fosfatını bağlayarak etki gösterir.
ANTI-FOSFAT AL® her kutuda 100 kapsül içeren ambalajda kullanıma sunulmaktadır.
Özellikle düzenli hemodiyalize giren kronik böbrek yetmeziikli hastalarda kanda yüksek fosfat seviyesinin (hiperfosfatemi) tedavisinde kullanılır.

2. ANTI-FOSFAT AL®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-FOSFAT AL®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız,
• Eğer düşük serum fosfat düzeyi (hipofosfatami) mevcutsa,
• Kabızlık mevcutsa,
• Kalın bağırsakla daralma mevcutsa,
• Yenidoğanlarda,
• Hamileyseniz

ANTI-FOSFAT ALK,

• Böbrek hastalan tarafından sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ANTI-FOSFAT AL*'nin yiyecek ve içecek ile kullandması

Asidik içecekler ile (meyve suları, şarap gibi) eşzamanlı uygulama alüminyumun istenmeyen emilimini arttırabileceği için ANTI-FOSFAT AL® ve içeceklerin tüketimi arasında 1-2 saatlik bir süre bırakılmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


ANTI-FOSFAT AL® hamilelik döneminde kontrendikedir. Eğer hamileyseniz ANTI-FOSFAT AL* kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Alüminyum klorür hidroksit kompleksi emziren kadınlara uygulandığında emzirilen çocuk üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde süte geçmektedir. Eğer emziriyorsanız ANTI-FOSFAT AL® kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

ANTI-FOSFAT AL®'nin araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

ANTI-FOSFAT AL®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelerhakkında önemli bilgiler

ANTI-FOSFAT AL®'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tetrasiklinlerin, Siprofloksasin, Ofloksasin ve Norfloksasin gibi kinolon türevi antibiyotiklerin emilimi azalır. Bu nedenle bu ilaçlar ve digoksin, beta blokerler gibi kalp ilaçları veya antikolinerjik ilaçlar, ANTI-FOSFAT AL® ile beraber uygulanacağı zaman alış zamanları arasında en az iki saat ara olmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ANTI-FOSFAT AL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sildiği için talimatlar:

Doz, serum fosfat seviyesine bağlıdır. Doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmedi ise, olağan doz, günlük 3-6 kapsüldür. Çocuklarda doz, vücut ağırlığı temel alınarak, fosfat seviyesine göre ayarlanmalıdır. Serum fosfat seviyesi düzenli olarak takip edilerek doz gereğinde ayarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ANTI-FOSFAT AL® bir bütün halinde bir miktar sıvı ile birlikte gün boyunca düzenli aralıklarla, yemeklerle birlikte alınır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda doz, vücut ağırlığı temel alınarak, fosfat seviyesine göre ayarlanmalıdır.
3 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

ANTI-FOSFAT AL® özellikle böbrek yetmezliği durumunda yüksek serum fosilli düzeyinin ( hiperfosfateminin) tedavisinde kullanılmaktadır.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliğine ilişkitı b.ir bilgi bulunmamakladır.

Eğer ANTI-FOSFAT AL'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden fazla ANTI-FOSFAT AL® kullandıysanız:

Doz aşımı durumunda kabızlık ortaya çıkabilir.

ANTI-FOSFAT AL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ANTI-FOSFAT AL®'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ANTI-FOSFAT AL® ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ANTI-FOSFAT AL^'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın: 10 basımım en a/ birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden a/, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 haşlanın birinden az. fakat 1.000 hastanın birinden ['azla görülebilir Seyrek: 1.000 hastanın bil inden az. fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:

10.000 haşlanın, birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:
Endikasyonları ve kullanım şekli göz önüne alındığında uzun süreler boyunca yüksek dozlar alındığı takdirde aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:
• Kanda alüminyum seviyesi artışı
• Alüminyum toksisitesi (zehirlenmesi)
• Kabızlık
• Foslat yetersizliği
Alüminyum toksisitesi durumunda görülebilecek bazı belirtiler ise şu şekildedir:
• Ensafalopati bulguları (beyindeki yaygın hasar ile birlikte beyinsel işlev bozukluğuna)
• Özellikle bebek ve çocuklarda kemik hastalıkları ve kemiklerin yumuşaması
Bu nedenle özellikle bebeklerde ve çocuklarda olmak üzere bütün hastalarda serum alüminyum seviyelerinin düzenli olarak takip edilmesi çok önemlidir. İlave bir alüminyum yükünden kaçınmak için diyalizatta ilave alüminyum bulunmamalıdır.
Bunlar ANT1-FOSFAT AL®'nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ANTI-FOSFAT AL®'nin saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-FOSFAT AL® 'yi kullanmayınız.


Ruhsat Sahibi:

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri:

Medice Arzneimİttel Pütter GmbH &Co. KG, Almanya

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


İlaç Bilgileri

Anti-fosfat Al Kapsül

Etken Maddesi: Alüminyum Klorür Hidroksit

Atc Kodu: V03AE04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Anti-fosfat Al Kapsül-KUB
 • Anti-fosfat Al Kapsül-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.