Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Cyplos Sanohaler 50/250 Mcg İnhalasyon İçin Toz Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Salmeterol Kombinasyonları

1

KULLANMA TALİMATI CYPLOS Sanohaler 50/250 mcg inhalasyon için toz Solunum yoluyla alınır. (Nefesle birlikte akciğerlere çekme)

• Etkin maddeler:

Bir solumada 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve 250 mikrogram (+%5 eksez doz) flutikazon propiyonat

• Yardıma madde:

Laktoz monohidrat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan 5nce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çfinkfi sizin için 5nemH bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularına olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

.

• Bu talimatta yazılanlara aynenuyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


BuKullanma Talimatında;


1. CYPLOS Sanohaler nedir ve ne için kullanılır?


2. CYPLOS Sanohaler'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. CYPLOS Sanohaler nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5.CYPLOS Sanohaler'in saklanması


Başlıktan yer almaktadır.

1. CYPLOS Sanohaler nedir ve ne için kullanılır?

• CYPLOS Sanohaler, etkin madde olarak salmeterol ve flutikazon propiyonat içerir.
• Salmeterol, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kaslan gevşeterek genişlemelerine yol açar.
• Flutikazon propiyonat ise kortikosteroidler adı verilen ilaç grubuna aittir ve yangı (iltihap, inflamasyon) giderici etkisi olduğundan, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında oluşan şişme ve hassasiyeti azaltarak nefes alıp verme sorunlarım rahatlatır.
• CYPLOS Sanohaler 50/250 mcg inhalasyon için toz, her uygulamada 50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon propiyonat püskürten 60 dozluk bir cihazdır.
CYPLOS Sanohaler aşağıdaki durumlarda kullanılır:
• Astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.
• Düzenli tedavide orta ve ağır KOAH'lı (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalarda belirtilerin ve atak sıklığının azaltılmasında.

2. CYPLOS Sanohaler'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CYPLOS Sanohaler'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
• Etkin maddelerden salmeterole veya flutikazon propiyonata ya da yardımcı madde laktoza aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa

CYPLOS Sanohaler'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• CYPLOS Sanohaler'i ani ortaya çıkan belirtileri rahatlatmak için kullanmayınız, böyle

durumlarkullandığınız

ilaçlan daima yanınızda bulundurunuz.
\
• Eğer belirtileri gidermek için kısa etkili bronkodilatör (bronş genişletici) kullanımını artırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
• Astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleştiyse doktorunuzu bilgilendiriniz.
• İlaç tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz, CYPLOS Sanohaler tedavisi doktor gözetiminde kademeli olarak kesilmelidir.
• CYPLOS Sanohaler kullanan KOAH'lı hastalarda zatürre (pnömoni) gelişme ihtimalinde artış vardır.
• Aktif ve sessiz akciğer tüberkülozunuz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
• Tirotoksikozunuz (tiroid bezinin aşın hormon salgılaması sonucu oluşan durum) varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
• CYPLOS Sanohaler tedavi dozlarından yüksek dozlarda uygulandığında yüksek tansiyona ve kalp

hıkında

artışa yol açabilir, bu nedenle herhangi bir kalp damar hastalığınız varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
• CYPLOS Sanohaler daha yüksek tedavi dozlarında alındığında kandaki potasyum seviyelerinde azalmaya yol açabilir, bu nedenle kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya buna eğiliminiz varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
• CYPLOS Sanohaler özellikle yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında, içerdiği kortikosteroid nedeniyle Cushing sendromu (sırtta kambura benzer yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, aşın

lallanma

ve özellikle bel ve leğen kemiklerinde kemik erimesi), Cushing benzeri belirtiler, adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinden hormon salımmımn baskılanması), çocuk ve ergenlerde büyüme geriliği, kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve glokom (göz tansiyonu) gibi sistemik etkilere yol açabilir.
• Çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliğine yol açabilir, bu nedenle uzun süre CYPLOS Sanohaler alan çocukların boyu düzenli olarak takip edilmelidir.
• Bazı

hastalar

inhale (nefes yoluyla alınan) kortikosteroidlere daha duyarlı olabilir bu nedenle ağızdan alınan kortikosteroid tedavisinden inhale kortikosteroid tedavisine geçirildiğinizde doktorunuz sizi yakından izleyecektir.
• İnhale flutikazon propiyonat tedavisine başladıktan sonra yanınızda stres dönemlerinde ek tedaviye ihtiyaç duyabileceğinizi gösteren bir uyan kartı taşıyınız.
• CYPLOS Sanohaler kan şekerinin seviyesini artırabilir bu nedenle şeker hastalığınız varsa

HnktnrunnTiı hilgilendiriniz,

tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
• Eğer ritonavir (virüslere karşı kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. '

CYPLOS Sanohaler'in yiyecek ve içecek İle kullanılması

CYPLOS Sanohaler'in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

• ilact kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışına.


•

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışına.


Emzirme

• Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Salmeterol ve flutikazon propiyonatm emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yetersiz olduğundan emzirme döneminde sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

CYPLOS Sanohaler'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bir etki oluşturması beklenmez.

CYPLOS Sanohaler'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CYPLOS Sanohaler laktoz içerir. CYPLOS Sanohaler'in uygulama yolunun inhalasyon olması sebebiyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Seçici veya seçici olmayan beta blokörler (kalp ilaçlan), ritonavir (virüslere karşı kullanılan bir ilaç), ketokonazol (mantara karşı etki gösteren bir ilaç) ve P450 3A4 adlı metabolizma

enzimlerini

önleyen (ketokonazol gibi) ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. CYPLOS Sanohaler nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Astun tedavisinde:


Yetişkinler ve 12 yaş üzeri ergenler:
Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon propiyonat).
18 yaş ve üzeri yetişkinlerde:
Doktorunuz 14 güne kadar süreyle ilacınızın dozunu günde 2 kez 2 inhalasyona (nefesle birlikte akciğerlere çekme) çıkarmanızı tavsiye edebilir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH):


Yetişkinler:
Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon propiyonat).

Uygulama yolu ve metodu:

CYPLOS Sanohaler sadece inhalasyon yoluyla uygulanır. Toz halindeki ilacı ağız yoluyla akciğerlere inhale e

diniz

(inhale etmek: nefes aluken ilacı ağzınızdan içeri çekmek).
Eğer CYPLOS Sanohaler bir çocuk için verilmişse uygulama CYPLOS Sanohaler kullanmayı anlayabilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.

Tamsağlamak

için CYPLOS Sanohaler'in düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.
Doktorunuz söylemeden ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

CYPLOS Sanohaler kullanma talimatları

CYPLOS Sanohaler ölçülü bir dozda hazırlanmış tozun akciğerlere inhale edilmesini sağlayan bir cihazdır.
Aşağıda yer alan detaylı k

ullanmaagi7ayerleştirilir.şpilfilHft ağı7akapatılırCihazın kapağının kapatılmasıKullanılmamışkısmındaazaldığında siziuyarmak

üzere 10-0 arasındaki rakamlar kırmızı renkte yazılmıştır.
İlacın

alınmasıcihazının

kullanımı aşağıdaki dört basamakta gösterilmiştir:
1. Cihaz kapağının açılması
2. Doz hazırlama butonuna basılması
3. İçine çekilmesi (inhale edilmesi)
4

. Cihazın

kapağının kapatılması

1. Cihaz kapağının açılması

Sanohaler'i açmak için bir elinizle

cihazı

tutarken diğer eliniz ile kapağı ok yönünde kaldırınız. Cihazın kapağı kapalıyken doz hazırlama butonuna basmak için zorlamayınız.

2. Doz hazırlama butonuna basılması
Sanohaler'i ağızlığı size dönük olacak şekilde tutunuz. Doz hazırlama butonuna bir “klik” sesi duyulana kadar basınız. Sanohaler artık kullanıma hazırdır.

3. İçine çekilmesi (İnhale edilmesi)
İlacı içinize çekmeden önce bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Sanohaler'i ağzınızdan uzakta tutarak, nefesinizi verebildiğiniz kadar dışarı veriniz. Unutmayınız - asla Sanohaler'in içine nefes vermeyiniz.
- Ağızlığı boşluk kalmayacak şekilde ağzınıza yerleştiriniz. Kesintisiz bir şekilde derin bir nefes diniz. Nefesi burnunuzdan değil, Sanohaler'in içinden alınız.
• İnhalasyon tamamlandıktan sonra Sanohaler'i ağzınızdan uzaklaştırınız.
- 10 saniye veya tutabildiğiniz kadar uzun bir süre nefesinizi tutunuz. Daha sonra normal nefes alıp vermeye devam edebilirsiniz.

O


4. Cihazın kapağının kapatılması

Sanohaler'i kapatmak için bir elinizle cihazı tutarken diğer eliniz ile kapağı sıkıca kapatınız. Sanohaler kapağı kapatılınca bir “klik” sesi duyulur ve doz hazırlama butonu ilk konumuna otomatik olarak geri döner. Kapak kapalıyken doz hazırlama butonu kilitli konumda olacaktır.

Eğer doktorunuz

tarafındankapağını

kapatarak yukarıda tarif edilen l'den 4'e kadar olan basamakları tekrar etmelisiniz.

UNUTMAYINIZ!

Doz hazırlama butonuna basılıp doz inhale edilmeye hazır hale geldikten sonra mutlaka ınhale edilmelidir. Doz inhale e

dilmeği

takdirde haznede kalan ilaç, cihazın çalışma mekanizmasını bozarak sonraki dozların alınmasında probleme neden olacaktır.
Sanohaler'i sudan ve nemli ortamlardan uzak tutunuz.
Cihaz

kullanılmadığı

zaman kapağını kapalı tutunuz.
Sanohaler'in içine asla nefes vermeyiniz.
Doz

hasırlama

butonunu sadece ilacı almaya hazar olduğunuzda ve cihazın kapağı açıkken itiniz. Cihazın kapağı kapalıyken doz hazırlama butonuna basmak için zorlamayınız.
Doktorunuzun önerdiği dozdan fazla doz almayınız.
Sanohaler'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı:

4-12 yaş arası çocuklarda CYPLOS Sanohaler 50/100 mcg İnhalasyon için Toz kullanılır. 4 yaşından küçük çocuklarda CYPLOS Sanohaler kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz değişikliği gerekli değildir.

Eğer CYPLOS Sanohaler'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanızgerekenden daha fazla CYPLOS Sanohaler kullandıysanız:

CYPLOS Sanohaler 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


CYPLOS Sanohaler'i kullanmayı unutursanız:

CYPLOS Sanohaler'i kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu normal zamanında alarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


CYPLOS Sanohaler ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Astımlı

hastalarda

alevlenme nedeniyle CYPLOS Sanohaler tedavisi ani olarak kesilmemelidir, tedavi dozu doktor gözetiminde kademeli olarak azaltılmalıdır. Bu solunum problemlerinizi kötüleştirebilir ve nadiren ciddi yan etkiler meydana getirebilir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir:
• Mide ağrısı
• Yorgunluk ve iştahsızlık
• Bulantı ve ishal
• Kilo kaybı
• Baş ağrısı ve sersemlik
• Kanınızdaki potasyum düzeylerinde düşüş
• Düşük tansiyon ve nöbetler
KOAH'lı

hastalardaçalışmasındaki

yetersizlik) yol açabilir, tedavi bir hekim gözetiminde kesilmelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CYPLOS Sanohaler'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etki ihtimalini azaltmak için, doktorunuz astımınızı kontrol etmek üzere en düşük CYPLOS Sanohaler dozunu reçete edecektir.

Çok yaygın (10 hastadan birinden daha fazlasmı etkiler):

• Baş ağrısı - Bu genellikle tedavi devam ettikçe iyileşmektedir.
• KOAH'lı hastalarda soğuk algınlığı sayısında artışlar olduğu bildirilmiştir.

Yaygın (10 hastadan birinden daha azmi etkiler):

• Ağız ve boğazda aft (ağrılı, krem rengi-san kabarık noktalar). Ayrıca dilde, boğazda şişme ve ses kısıklığı. Her inhalasyondan sonra ağzınızı su ile çalkalamak ve bu suyu derhal tükürmek işe yarayabilir. Doktorunuz affa tedavi etmek için mantar önleyici bir ilaç reçete edebilir.
• Titreme ve hızlı ya da düzensiz kalp atışı (çarpıntı) - bunlar genellikle zararsız olup tedavi devam ettikçe azalmaktadır.
• Kas krampları
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:
• Zatürre ve bronşit (akciğer enfeksiyonu) Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini fark etmeniz halinde doktorunuza bildiriniz: Artan balgam üretimi, balgamın renginde değişiklik, ateş, ürperme, öksürükte artış, artan solunum sorunları.
• Çürümeler ve kemik kırıklan.
• Sinüzit (burun, yanaklar ve gözlerin arkasında gerginlik veya doluluk hissi, zaman zaman zonklama şeklinde bir ağn da buna eşlik eder).
• Kan potasyum miktarında azalma (kalp atışlarınız düzensizleşebilir, kaslarınız zayıflayabilir ve kramp girebilir).

Yaygın olmayan (100 hastadan birinden daha azmi etkiler):

• Döküntü.
• Çok hızlı kalp atışı (taşikardi).

Çok seyrek (10.000 hastadan birinden daha azını etkiler):

• Aleıjik reaksiyonlar: CYPLOS Sanohaler kullandıktan sonra solunumunuzun aniden kötüleştiğini fark edebilirsiniz. Aşm hırıltı yaşayabilir ve öksürebilirsiniz. Aynca vücudunuzda kaşıntı ve şişme de (genellikle yüz, dudaklar veya boğaz bölgesinde) meydana gelebilmektedir. Bu etkileri yaşamanız veya bunların CYPLOS Sanohaler kullanımından hemen sonra ortaya çıkması durumunda CYPLOS Sanohaler kullanmayı bırakınız ve

DERHAL durumu doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• özellikle uzun süreler boyunca yüksek dozlar kullanmanız halinde CYPLOS Sanohaler vücuttaki steroid

hormonlarının

normal üretimini etkileyebilmektedir. Bu etkiler aşağıdaki gibidir:
- Çocuklar ve adolesanlarda büyümenin yavaşlaması
- Kemiklerde incelme
- Katarakt ve glokom
- Kilo artışı
- Yuvarlak (ay şeklinde) yüz (Cushing Sendromu)
Doktorunuz bu yan etkilerin meydana gelip gelmediğini görmek üzere sizi düzenli olarak kontrol edecek ve astımınızı kontrol etmek üzere en düşük CYPLOS Sanohaler dozunu almanızı sağlayacaktır.
• Düzensiz veya kalbin normalden bir fazla vurduğu kalp atışı (aritmi) doktorunuza durumu bildiriniz ancak bırakmanızı söyleyene kadar CYPLOS Sanohaler kullanmayı bırakmayınız.
• Kanınızdaki şeker miktarında (glukoz) artış (hiperglisemi). Diyabet hastasıysanız, kan şekerinizin daha sık izlenmesi ve muhtemelen normal diyabet tedavinizin de ayarlanması gerekebilir.

5. CYPLOS Sanohaler'in saklanması

CYPLOS Sanohalerçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C1nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CYPLOS Sanohaler'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi :

Arven ilaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 istinye - İstanbul

Üretim yeri:

Sanovel ilaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

V


Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


O

9
1
Endişeli ruh hali, uyku bozukluklan ve sıra dışı şekilde aktif veya huzursuz olma gibi davranış deği

şiklikl

eri (bu etkiler genellikle çocuklarda görülebilmektedir).
• Ağnh, şişmiş eklemler ve kas ağnsı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etld ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


İlaç Bilgileri

Cyplos Sanohaler 50/250 Mcg İnhalasyon İçin Toz

Etken Maddesi: Salmeterol Ksinafoat, Flutikazon Propiyonat

Atc Kodu: R03AK06

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.