Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kaloba Oral Çözelti Kullanma Talimatı

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

KALOBA oral çözelti Ağızdan alınır.

• Etkin maddePelargonium sidoides

kökü kuru ekstresi içerir.

•Yardımcı maddeler:

Propilen glikol, gliserin, potasyum sorbat. sodyum benzoat, deiyonize su.

Bu tıbbi ürünü kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATININ tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


- Bu tıbbi ürün reçetesiz satılmaktadır. Bununla birlikte, ondan en iyi sonucu elde etmek için KALOBA 'yı yine de dikkatlice kullanmanız gerekir.


- Bu tıbbi ürünün kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu tıbbi ürünü kullandığınızı söyleyiniz

.

- Eğer daha fazla bilgi veya tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.


Bu Kullanma Talimatında:


1. KALOBA nedir ve ne için kullanılır?


2. KALOBA f


3. KALOBA nasıl kullanılmalı?


4. Olası yan etkileri


5.KALOBA *nın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. KALOBA nedir ve ne için kullanılır?

KALOBA,

Pelargonium sidoidesPelargonium sidoides

kökü kuru ekstresi içerir.
Kutuda, 20 mİ ve 50 mİ' lik oral çözelti içeren ağzı beyaz renkli, kilitli vidalı, HDPE kapak ile kapatılmış, şişe ağzında şeffaf LDPE damlalık bulunan amber renkli Tip

III

cam şişede kullanıma sunulmuştur.
KALOBA; soğuk algınlığı, bronşit ve sinüzit gibi akut üst solunum yollan hastalıklarının boğaz ağrısı, öksürük, burun akması veya tıkanıklığı gibi belirtilerinin hafifletilmesinde kullanılır.

2. KALOBA'yı kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler Aşağıdaki durumlarda KALOBA'yı KULLANMAYINIZ:

Eğer,
• Etkin madde veya KALOBA'mn herhangi bir bileşenine aşın duyarlı ( aleıjik) iseniz,
• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
• Kanama eğiliminiz yüksek düzeydeyse veya Kumarin türevleri gibi pıhtılaşmayı azaltıcı ilaçlar alıyorsanız,
• 6 yaşın altındaki çocuklarda.

Aşağıdaki durumlarda KALOBA'yı DİKKATLE KULLANINIZ:

• KALOBA kullanmanıza rağmen, hastalığınız bir hafta içinde düzelmezse,
• Birkaç gündür süren bir ateşiniz varsa veya nefes darlığı ya da kanlı balgam yakınmanız varsa bir doktora danışınız.
Ürünün kullanımı ile ilgili karaciğer üzerine zararlı etki (karaciğer toksisitesi) ve karaciğer iltihabı (hepatit) vakaları bildirilmiştir. Karaciğer üzerine zararlı etkisine dair bir belirti görülmesi halinde derhal ürünün kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KALOBA' nın etkisine tesir edebilecek besinlerle ve içeceklerle kullanılması

KALOBA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu hasta gruplan için yeterli veri olmadığından ürünü hamile kadınlar kullanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

Bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bu hasta gruplan için yeterli veri olmadığından ürünü emziren kadınlar kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

KALOBA' nın araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerinde etkisine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.

KALOBA'nın bazı bileşenleri hakkında önemli bilgiler:

Bu tıbbi ürün propilen glikol, gliserin, potasyum ve sodyum içermektedir. Alman günlük dozlarda bu maddeler ile ilgili herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

KALOBA ile birlikte diğer tıbbi ürünleri kullanmak

Bugüne kadar bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.
Ancak, KALOBA'nın pıhtılaşma ölçütlerindeki potansiyel etkisi nedeniyle bu ürün Kumarin türevleri gibi pıhtılaşma azaltıcı ilaçların etkilerini arttırabilir ve bu yüzden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KALOBA nasıl kullanılmalı?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

KALOBA 'yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.


Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz

.
Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinlerde ve gençlerde (12 yaş üzeri):
Günde 3 kez 30 damla (3x30 damla)
Çocuklar (6-12 yaş):
Günde 3 kez 20 damla (3 x 20 damla)

Uygulama yolu ve metodu:

Yeterli damla miktarı doğrudan bir kaşıkla alınabilir veya tercihen yarım bardak suyla kanştırılabilir, bu durumda bardağın tamamı hemen içilmelidir. Tercihen yemeklerden yarım saat önce alınmalıdır.
Doz sabah, gün ortasında ve akşam alınacaktır.
Belirtiler geçtikten sonra tekrarlanmamaları için 2-3 gün daha kullanılması önerilmektedir. Tedavi süresi

2

haftayı aşmamalıdır.

Değişik yaş gruplan :

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli bilgi ve veri bulunmadığı için kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer KALOBA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

.

Eğer almanız gerekenden daha fazla KALOBA kullanırsanız:

KALOBA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer KALOBA'yı kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.


KALOBA ile tedavi kesildiğinde görülen etkiler

KALOBA ile tedavi kesildiğinde beklenmeyen bir etki ile karşılaşırsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi KALOBA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır :
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa, KALOBA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüz şişmesi •Nefes tıkanması
• Kan basıncında düşme
• Karaciğer işlevlerinde sıkıntı belirtileri [karaciğer üzerine zararlı etki (karaciğer toksisitesi), karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer enzim değerlerinde artış gibi]
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KALOBA'ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbı müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Dişetlerinde veya burunda hafif kanama
• Aşın duyarlılık reaksiyonları, örneğin: Cilt döküntüsü, kurdeşen, deride ve mukoz zarlarda kaşınma
Bu yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•İshal
•Mide ekşimesi •Karın ağrısı •Mide bulantısı, kusma
Bunlar KALOBA'nın yaygın olmayan yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuz veya eczacınıza bildiriniz.


5. KALOBA'nın saklanması

KALOBA 'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Eğer üründe ve / veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KALOBA'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KALOBA 'yı kullanmayınız

.

Ruhsat Sahibi:

TALU İLAÇ ve KOZMETİK DAĞITIM ve PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
İnönü Mahallesi Kartal Caddesi No: 44/2 Küçükbakkalköy - Ataşehir / İSTANBUL Tel : 0-216-574 24 60 Faz : 0-216-576 34 31 e-mail: [email protected]

Üretim Yeri:

DENTORAL MEDİFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Vakıf Sok. No : 4 Kadıköy / İstanbul

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.


SADECE ECZANELERDE SATILIR.

7

İlaç Bilgileri

Kaloba Oral Çözelti

Etken Maddesi: Pelargonium Sidoides Kökü Kuru Ekstresi

Atc Kodu: R05X

Pdf olarak göster

Google Reklamları

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.