Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Araw 4 Mg Tablet Kullanma Talimatı

Kalp Damar Sistemi » Antihipertansif İlaçlar (Yüksek Tansiyon İlaçları) » Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar » Alfa-Adrenoreseptör Antagonistleri » Doksazosin Mesilat

KULLANMA TALİMATI
ARAW 4 mg tablet Ağızdan alınır.

• Etkin madde:

Her tablet 4 mg doksazosine eşdeğer 4,85 mg doksazosin mesilat içerir.

• Yardımcı madde(ler):

Mikrokristalin selüloz, susuz laktoz, sodyum nişasta glikolat (2,40mg), magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat (0,24mg), koloidal susuz silika.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ARAWnedir ve ne için kullanılır?


2. ARAW'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ARAW nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ARAWın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.
1. ARAW nedir ve ne için kullanılır?
ARAW, 20 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.
ARAW alfa-blokerleri adı verilen bir grup tansiyon ilacından biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için kullanılır.
ARAW kan damarlarını genişletip kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Kan basıncını düşüren tek ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda ARAW, diğer tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılabilir.
Prostat bezinde büyüme olan hastalarda ARAW, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkma tedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. ARAW, mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.
2. ARAW kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ARAW'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Geçmişte ARAW'a, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin (prazosin veya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğu olabilir.
• Emziriyorsanız.
• 16 yaşından küçükseniz.
• Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonuz varsa.
• Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşük tansiyon türü olan “ortostatik hipotansiyon” geçmişiniz varsa.
• Büyümüş prostate ile birlikte idrar yolunuzda tıkanma, uzun süredir var olan idrar yolu enfeksiyonu veya mesane taşınız varsa.
• Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissi duymadan) veya idrar çıkaramıyor (anüri: vücudunuz idrar üretemiyor) iseniz.
ARAW'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız
• Karaciğer hastalığınız varsa
• Kalp hastalığınız varsa
• Aynı zamanda sildenafil, tadalafil ve vardenafil gibi bazı erektil disfonksiyon ilaçları kullanıyorsanız
• Özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren baygınlık (senkop) ile kendini gösteren pozisyonel hipotansiyon gelişirse. Pozisyonel hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü taktirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü taktirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için doktorunuz sizi uyaracaktır.
• Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce ARAW'ı önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz konusunda bilgilendiriniz. Çünkü ARAW ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklı olması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir.
ARAW almaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize veya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek isteyebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
ARAW'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
ARAW gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Gebelik sırasında ARAW kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz ARAW'ın sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan once doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emziriyorsanız ARAW kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığınızda halsizlik veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.
ARAW'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg (1 mmol)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
ARAW ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:
• Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-bloker tedavi alan bazı hastalar, hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokerlerle birlikte iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) ilaçları alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarına başlamadan önce alfa-blokerinizin düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız.
• Erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik düşük tansiyona sebep olabildiğinden doktorunuz dikkatli olacaktır.
• Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçları alıyorsanız ARAW kan basıncınızı daha da düşürebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ARAW nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
- ARAW'ı ilk defa alıyorsanız normal doz günde 1 mg'dır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta sonra günde 2 mg veya 4 mg'a yükseltebilir. Bazı durumlarda doz, prostat büyümesi için tedavi görüyorsanız günde maksimum 8 mg'a veya yüksek kan basıncı için tedavi görüyorsanız maksimum 16 mg'a yükseltilebilir.
- Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız.
- Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
ARAW sabah veya akşam alınabilir.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte suyla birlikte almanız en iyisidir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
ARAW'ın çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.
Yaşlılarda kullanımı:
Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliğiniz varsa vücuttaki ilaç miktarı değişmediği için ve ilacınızın mevcut böbrek hasarını kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz alışılmış dozlar kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğerde tamamen yıkılan bütün ilaçlarda olduğu gibi, ARAW, karaciğer fonksiyon bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer ARAW'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla ARAW kullandıysanız:
Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

ARAW'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ARAW ı kullanmayı unutursanız:
Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ARAW ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi ARAW'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden birinin oluşması halinde ARAW almayı BIRAKINIZ ve derhal bir ambulans çağırınız:
• Kalp krizi
• Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar felç semptomu olabilir
• İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazda şişme
ARAW aldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz:
• Göğüs ağrısı
• Nefes darlığı, nefes almada güçlük
• Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı
• Kalp atımını hissetme (çarpıntı)
• Bayılma
• Deri veya gözlerde sararma (sarılık)
• Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan pulcuğunda (trombositlerde) düşüş
ARAW ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir yan etki yaşarsanız, lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.
Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş dönmesi
• Çevrenin döndüğü hissi (vertigo)
• Baş ağrısı
• Düşük kan basıncı
• Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
• Çarpıntı
• Kalp atımının hızlanması
• Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi
• Bronşit
• Öksürük
• Solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) enfeksiyonu
• Grip sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı
• Nefes darlığı, nefes almada güçlük
• Mide/karın ağrısı
• Kendini iyi hissetmeme
• İdrar yolları enfeksiyonu
• İdrar kaçırma (idrara çıkışı kontrol edememe)
• Uyuklama
• Genel halsizlik
• Hazımsızlık
• Mide yanması
• Ağız kuruluğu
• Kaşıntı
• Sırt ağrısı
• Kaslarda ağrı
• Grip benzeri belirtiler
• Kuvvetsizlik, güçten düşme
• Kol ve bacaklarda görülen ödem
Yaygın olmayan:
• Alerjik ilaç reaksiyonu
• Kabızlık
• Gaz
• Mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit)
• Kusma
• İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık
• Normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı
• Kanlı idrar
• Eklemlerde iltihap (gut)
• Ağrılı eklem
• Genel ağrı
• Uykusuzluk
• Endişe
• Huzursuzluk
• Depresyon
• Sinirlilik
• Bayılma
• El ve ayakların hissedilmesinde veya dokunma duyusunda azalma veya değişme
• Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı
• Kalp krizi
• İştah artı şı veya kaybı
• Kilo alımı
• Burun kanaması
• Deride kızarıklık
• Kulakta çınlama veya gürültü
• Titreme
• Cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık
• Ağrı
• Yüzde şişme
• Bazı tıbbi testleri etkileyebilecek karaciğer enzim artışları Seyrek:
• İdrara çıkma zamanlarının sayısında artış
• Kas krampları
• Kas güçsüzlükleri
Çok seyrek:
• Akyuvar sayısında azalma
• Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma
• Kalp atımının yavaşlaması
• Kalp ile ilgili kalp atım düzensizliği
• Bronşların daralması
• Karaciğer iltihabı (hepatit) veya safra kesesi hastalığı
• Kurdeşen
• Saç dökülmesi
• Deride kırmızı veya mor döküntüler
• Deri altı kanama
• El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
• Huzursuzluk
• Sinirlilik
• Yorgunluk
• Genel rahatsızlık hissi
• Hırıltılı solunumda artış
• Bulanık görme
• Yüz kızarması
• Sıcak basması
• İdrara çıkmada bozukluk
• Gece idrara çıkma ihtiyacı
• Çıkılan idrar hacminde artış
• Erkeklerde memelerde rahatsızlık veya büyüme
• Peniste ağrılı sürekli ereksiyon
Bilinmiyor:
• Orgazm sırasında çok az semen gelmesi veya gelmemesi, orgazm sonrası bulanık idrar
• Göz merceğinde bulanıklık (katarakt) için göz ameliyatı sırasında gözde sorunlar oluşabilir. “ARAW'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ARAW'ın saklanması

ARAW'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C' nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzak bir yerde saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ARAW'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARAW'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


MED İLAÇ San. ve Tic. AŞ.
Veko Giz Plaza, Maslak Mah., Meydan Sk.
No: 3, Kat: 5-6 Maslak-Şişli/İstanbul Tel : 0(212) 367 91 00 Faks : 0(212) 290 24 80

Üretici:


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company D ebrecen/Macari stan

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


10

İlaç Bilgileri

Araw 4 Mg Tablet

Etken Maddesi: Doksazosin Mesilat

Atc Kodu: C02CA04

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Araw 4 Mg Tablet-KUB
 • Araw 4 Mg Tablet-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Araw 4 Mg Tablet
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.