Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kloroben Oral Sprey Kullanma Talimatı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Ağız Sağlığı İlaçları » Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) » Diğer İlaçlar » Benzidamin Kombinasyonları

KULLANMA TALİMATI

KLOROBEN oral sprey

Ağız ve boğaz iç yüzeyine (haricen) uygulanır.

- Etkin madde:

1 şişe (30 mİ), 36 mg klorheksidin glukonat, 45 mg benzidamin HCI içerir.

- Yardımcı maddeler:

Polisorbat 20, sorbitol (%70), propilen glikol, kinolin sarısı, nane esansı, sükraloz, ecocool MP, patent V mavi, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat,
saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


•

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


•

Bu Haç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


•

Bu Hacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.


•

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veyadüşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

/.

KLOROBEN itedir ve ne için kullanılır?


2.

KLOROBEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3.


KLOROBEN nasıl kullanılır?


4.


Olası yan etkilemelerdir?


5.

KLOROBEN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. KLOROBEN nedir ve ne için kullanılır?

• KLOROBEN, yeşil renkli, tatlımsı buruk tada sahip, ferahlatıcı nane kokulu berrak çözeltidir. KLOROBEN pompa aparatlı 30 ml'lik beyaz HDPE şişelerde karton kutu içerisinde bulunur. Her bir kutuda 1 adet şişe bulunmaktadır.
• KLOROBEN, antimikrobiyal (mikroplan öldüren veya çoğalmasını durduran) etkide bir madde olan klorheksidin glukonat ile non-steroidal antiinflamatuar
ilaçlar olarak isimlendirilen gruba ait, ağrı ve inflamasyonun (iltihap) tedavisinde kullanılan, ayrıca yüzeyel olarak uygulandığında lokal anestezik (uygulandığı bölgede hissizleşmeyi sağlayan) etki gösteren benzidamin HCI içermektedir.
• KLOROBEN , ağız ve boğaz mukozasında enflamasyon ve ağrıyla seyreden diş eti iltihabı, ağız yüzeyi iltihabı, yutak iltihabı, bademcik iltihabı ve ağız içinde görülen yaralarda,
• Ağız ve boğazda iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların önlenmesinde, hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında belirtilerin giderilmesinde,
• Dişleri çevreleyen dokulardaki işlemlerden önce ve sonra,
• İşın tedavisi ve kanser ilaç tedavisi sonrası veya diğer nedenlere bağlı ağız içi tabakasının iltihaplarında (mukozitlerde),
• Dişlerin etrafındaki bakteri ve yiyecek artıklarının oluşturduğu tabakanın (dental plak) önlenmesinde kullanılır.

2. KLOROBEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLOROBEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• Benzidamin ve klorheksidine veya KLOROBEN'in içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız,
• Hamile iseniz veya emziriyorsanız KLOROBEN'i kullanmayınız.

KLOROBEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
• KLOROBEN göz ile temas ederse derhal bol su İle iyice yıkayınız. KLOROBEN yalnızca ağız içine uygulanır, gözler ve kulaklar ile temasından kaçınınız.
• KLOROBEN'i yutmayınız ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırınız.
• Boğaz ağrısı bakteriyel iltihapla oluşmuş veya iltihapla birlikte görülüyorsa, KLOROBEN kullanımına ilave olarak doktor tavsiyesiyle antibiyotik tedavisi uygulanması gerekebilir.
• Böbrek ve karaciğer bozukluğunuz var ise dikkatli kullanmanız gerekir,
• Klinik çalışmalar yetersiz olduğundan 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.
• Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişlerinizi fırçalamanız önerilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KLOROBEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamile iseniz KLOROBEN'i kullanmayınız

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Bebeğinizi emziriyorsanız KLOROBEN'i kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

KLOROBEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, sorbitol içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün, propilen glikol içermektedir fakat uygulama şeklinden dolayı uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KLOROBEN'in bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur.
KLOROBEN'ın içerdiği etken maddelerden klorheksidinin tuzları, sabun ve diğer eksi yüklü (anyonik) bileşiklerle, kloramfenikol (antibiyotik türü), bazı inorganik tuzlar ve organik bileşikler ile geçimsizdir; benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. KLOROBEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

KLOROBEN direkt olarak boğaza ya da inflamasyonlu (iltihaplı) alana uygulanır. Genel doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 1,5-3 saatte bir tekrarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

KLOROBEN seyreltilmeden (sulandırılmadan) kullanılır. KLOROBEN yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır.
İlk kullanımdan önce, yüzden uzak bir yöne doğru tutularak, düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.
Ağız iyice açılıp, sprey burnu ağzın içine sokularak, ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır.
Uygulandıktan sonra şişe kutusuna yerleştirilip, dik duracak şekilde saklanmalıdır. KLOROBEN'in içeriğinde bulunan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabı oluşumunda azalma yapar. Ağız temizliği yöntemlerine alternatif olarak kullanılıyorsa KLOROBEN en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır.
KLOROBEN'deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6 yaşın üzerindeki çocuklarda, sprey direkt olarak boğaza veya inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 1,5-3 saatte bir tekrarlanır.
Yeterli sayıda deneyim olmaması nedeniyle KLOROBEN'in 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalara, yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda, dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm. 4.4).

Eğer KLOROBEN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla KLOROBEN kullandıysanız:

KLOROBEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Etkin maddenin uygulama yolu dikkate alındığında zehirlenme mümkün değildir.
Ancak, KLOROBEN'in yanlışlıkla içilmesi durumunda, doktorunuz belirtilere yönelik tedavi uygulayacaktır.

KLOROBEN'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


KLOROBEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KLOROBEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KLOROBEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme (anaflaksi)
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (hipersensitİvİte)
• Alerjik reaksiyon
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin KLOROBEN'c karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tahrişe bağlı cilt reaksiyonları
• Ağızda meydana gelen döküntü
• Boğaz tahrişi ve öksürük
• Tükürük bezinde büyüme
Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Ağız dokusunda hissizleşme
• Ağızda iğne batması ve yanma hissi
• Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk
• Bulantı, kusma, öğürme
• Ağız kuruluğu veya susuzluk hissi
• Ağızda serinlik hissi
• Tat almada değişiklik
• Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme
• Diş taşı oluşumunda artış
Bunlar KLOROBEN'in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. KLOROBEN'in saklanması

KLOROBENçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KLOROBEN'i kullanmayınız.


Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KLOROBEN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Oğuzlar mahallesi 1370.sokak 7/3 Balgat 06520 Çankaya/ ANKARA Tel: 0312 287 74 10 Fax: 0312 287 61 15

İma! Yeri:


Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
06760 Çubuk-Ankara

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Kloroben Oral Sprey

Etken Maddesi: Klorheksidin Glukonat, Benzidamin Hidroklorür

Atc Kodu: A01AD02

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Kloroben Oral Sprey-KUB
 • Kloroben Oral Sprey-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Kloroben 30 Ml Sprey
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.