Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Neoprofen Jel Kullanma Talimatı

Kas İskelet Sistemi » Vücut Yüzeyine Uygulanan Kas-Eklem Ağrısı İlaçları » Eklem ve Kas Ağrıları İçin Topikal İlaçlar » Topikal Nonsteroid Antienflamatuar » İbuprofen

KULLANMA TALİMATI

NEOPROFEN JEL Cilt Üzerine uygulanır.

•

Etkin madde:

Her 100 gram j el 5 gram ibuprofen içerir.
¦

Yardımcı maddeler:

Propilen Glikol, Karbopol 940, Dietilamin, Etil Alkol, Deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bit ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. NEOPROFEN nedir ve ne için kullanılır?


2. NEOPROFEN "t kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. NEOPROFEN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. NEOPROFEN'in saklanması


Başlıkları yer almaktadır. 1. NEOPROFEN JEL nedir ve ne için kullanılır?

• NEOPROFEN, 60 g'hk tüplerde bulunur. NEOPROFEN'İn 100 gramı 5 gram ibuprofen içerir.
• NEOPROFEN, ağrı kesici ve iltihap giderici, harici kullanıma yönelik bir ilaçtır.
• NEOPROFEN, adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun (eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

2.NEOPROFEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler NEOPROFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,
• ibuprofene veya NEOPROFEN içeriğindeki propilen glikole karşı aşırı duyarlılığınız var ise veya ağrı kesici veya anti romatizmal ilaçlara karşı alerjiniz var ise
• Deri ve mukozanız üzerinde açık yaranız veya egzamanız var ise
• Gebeliğinizin son üç aylık döneminde iseniz NEOPROFEN'i kullanmayınız.

NEOPROFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

NEOPROFEN'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Eğer:
«14 yaşından küçük iseniz
• Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise
• Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise
• Derinizde kaşınma, döküntü var ise
NEOPROFEN ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.
Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.


NEOPROFEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

NEOPROFEN haricen kullanılır. Bu sebeple NEOPROFEN'i yiyeceklerle temas ettirmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Hamileliğiniz süresince doktorunuz gerekli olduğunu söylemedikçe NEOPROFEN'i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Sadece ibuprofenin küçük miktarları ve vücutta yıkım ürünleri anne sütüne kanşır. Bebek üzerinde şimdiye kadar bilinen olumsuz bir etkisi bilinmediği için, kısa süreli tedavilerde anne sütünün kesilmesine gerek yoktur. Ancak günlük doz olarak, 3-4 defa ve 4-10 cm uzunluğunda uygulanan krem miktarı aşılmamalıdır ve uzun sureli tedavilerde anne sütünün erken kesilmesi düşünülmelidir.
Bebeklerin emzirme sırasında bu ilacı vücutlarına almamaları için, emziren anneler bu ilacı meme üzerine sürmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NEOPROFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

NEOPROFEN'in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birükte kullanımı

NEOPROFEN'in şu ana kadar diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. NEOPROFEN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

• Özel bir tavsiyede bulunulmamışsa, NEOPROFEN günde 3-4 defa, gereksinime göre daha sık, 4- 10 cm uzunluğunda derinize sürüp ovunuz.
• Tedavinizin süresine doktorunuz karar verir. Genelde, 2-3 hafta boyunca her gün NEOPROFEN sürülmesi yeterli olur.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!
NEOPROFEN'i cildinize sürünüz ve hafifçe ovunuz. Büyük bölgesel kan birikmesi (hematom) ve şişmelerde tedavinin başlangıcında sıkı bir bandaj kullanılması faydalı olabilir. Bu sayede kremin deriden daha fazla geçmesi sağlanabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

NEOPROFEN'in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur.

Karaciğer / Böbrek yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda kullanımı kısıtlayan özel bir durum yoktur. Deriden uygulanan ibuprofenin emilimi, sistemik kullanıma göre daha düşük olduğu halde, ibuprofen metabolizmasının böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm bu tarz ilaçların tedavisinde olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğu gözükebilir.

Eğer NEOPROFEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOPROFEN kullandıysanız:

NEOPROFEN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


Eğer önerilen dozu aşmış iseniz, jeli arındırıp su ile yıkayınız. Fazla miktarda uyguladığınızda veya kazara aldığınızı düşündüğünüzde doktorunuz ile temasa geçiniz.
Özel bir panzehiri yoktur.

NEOPROFEN kullanmayı unutursanız

NEOPROFEN'! kullanmayı unutursanız, hatırladığınız zaman uygulayınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz uygulamayınız.

NEOPROFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

NEOPROFEN'i doktorunuza veya eczacımza danışmadan kesmeyiniz.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularımz olursa, doktorunuza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOPROFEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEOPROFEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük
• Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NEOPROFEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerin herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• İlacı sürdüğünüz bölgede kızarıklık,
• ilacı sürdüğünüz bölgede kaşıntı
• İlacı sürdüğünüz bölgede hassasiyet

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. NEOPROFEN'in saklanması

NEOPROFEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOPROFEN'i kullanmayınız.


Ruhsat sahibi:


Pensa İlaç San ve Tic. A.Ş.
Fulya mah. Yeşil Çimen sok. Polat Tower 441- 442, 34394 Şişli - İstanbul Tel : 0 212 266 74 75 Faks : 0 212 266 74 44

Üretim yeri


Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.
1 .Organize Sanayi Bölgesi
A var Caddesi No:2 06935
Sincan/ANKARA
Tel : +90312 267 11 91 (pbx)
Faks : +90312 267 11 99

tarihinde onaylanmıştır.


Bu kullanma talimatıİlaç Bilgileri

Neoprofen Jel

Etken Maddesi: Ibuprofen

Atc Kodu: M02AA13

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Neoprofen Jel-KUB
 • Neoprofen Jel-KT
 • Google Reklamları

  Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.