Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rogan Topikal Losyon 20 Mg/ml Kullanma Talimatı

Dermatolojik İlaçlar » Diğer Dermatolojik İlaçlar » Diğer Dermatolojik Ürünler » Diğer » Minoksidil

KULLANMA TALİMATI

ROGAN Topikal Losyon 20 mg/ml

• Etkin madde: 1

mİ losyon 20 mg minoksidil içerir.

•Yardımcı maddeler:

Propilen glikol, Etanol (% 96), Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı


kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında


yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:


1. ROGAN nedir ve ne için kullanılır?


2. ROGAN 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. ROGAN nasıl kullanılır?


4. Olası yan etkiler nelerdir?


5. ROGAN 'ın saklanması


Başlıkları yer almaktadır.

1. ROGAN nedir ve ne için kullanılır?

• Bir şişe ROGAN (60 mİ) 1,2 g Minoksidil içerir.
• ROGAN, Topikal saç büyümesi uyarıcı bir ilaçtır.
• Bir şişe ROGAN (60 mİ) 30 günlük kullanım dozunu içerir. Her bir püskürtme (0,2 ml)-4ö 4 mg Minoksidil içerir.
• ROGAN; Kellik (Androgenetik Alopesi)'in uzun süreli tedavisinde, saç dökülmesinin
önlenmesi ve saç büyümesinin uyarılmasında kullanılır.

2. ROGAN'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ROGAN'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

• Eğer ROGAN'nın içeriğinde bulunan etkin madde Minoksidil'e veya formülasyon
içerisindeki maddelerden herhangi birine aşın duyarlıysanız,
• Eğer saçlı kafa derinizde iltihap, kızarıklık, enfeksiyon, tahriş gibi cilt hastalıkları var ise,
• Eğer Guanetidin içeren bir ilaç kullanıyorsanız,
• Eğer 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükseniz,
• Eğer gebelik veya emzirme dönemindeyseniz

ROGAN'l aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise,
• Eğer kardiyovasküler hastalığınız var İse,
• Eğer diüretik veya antihipertansif ilaç kullanıyorsanız, ROGAN'ı kullanmadan önce doktora danışınız.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ROGAN 'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• İlacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Topikal uygulanan Minoksidil ile hayvanlarda ve gebelerde yeterli araştırma mevcut değildir. Bu nedenle gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
. Hamile kalmak isteyen hastalar en az 1 ay önce ROGAN'ı kullanmayı bırakmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


. Minoksidil'in topikal uygulamada az miktarda da olsa süte geçtiği bilinmektedir. Potansiyel yan etkilerden dolayı emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ROGAN'nın araç ve makina kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri bulunmamaktadır.

ROGAN'nm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• ROGAN'mn içeriğindeki alkol; göz, mukozalar veya duyarlı ya da bütünlüğünü yitirmiş deri bölgeleri ile temas ettiğinde yanma hissine ve tahrişe neden olabilir. Bu tip bölgelerle temas etmesi halinde, temas bölgesi bol soğuk su ile yıkanmalıdır.
• ROGAN'nın içeriğindeki propilen glikol; ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

. Diüretik veya diğer antihipertansif bir ilaç kullanıyorsanız, doktora danışmadan kullanmayınız.
• Guanetlidin kullanıyorsanız, ROGAN'ı kullanmayınız.
• ROGAN'ı, saçlı deriye uygulanan diğer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3. ROGAN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

• ROGAN'ı saç dökülmesi olan bölgeye; günde 2 kez 5 püskürtme (İmi) sabah ve akşam olmak üzere uygulayınız.
• ROGAN'ı kuru saç ve kafa derisi dışında vücudunuzun hiçbir yerine kullanmayınız.
• Kuru saç ve kafa derisi dışında bir bölgeye istenmeden temas ettirildiğinde bölgeyi bol su ile yıkayınız.
• Saç ile ilgili yapılacak kimyasal işlemlerden (boya, perma vb.) 24 saat önce ROGAN'nın kullanımı bırakılmalıdır.
• Saç spreyi, jöle, şampuan veya diğer benzer kimyasal içerikli saç ürünleri ROGAN uygulamasından en az 30 dakika sonra kullanılmalıdır.
• Güneş kremleri ROGAN'nın etkisini azaltabileceğinden, ROGAN uygulanan kafa derisi üzerine en az 4 saat sonra kullanılmalıdır.
• Tedaviyi erken kesmeyiniz; çünkü ROGAN, saç dökülmesinin önlenmesi ve saç çıkmasının sağlanmasında uzun süreli kullanılır. Saç çıkması 4 ila 6 ay sürekli uygulamadan sonra, maksimum etki 12 ay sonunda görülür.
• İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu:

ROGAN'ı saç dökülmesinin olduğu bölgeye bir kez püskürtüp, parmaklarınızla masaj yaparak yayınız.
•Bu işlemi 5 kez tekrarlayıp, ardından ellerinizi iyice yıkayınız
•Bölgenin büyüklüğü ne olursa olsun 5 püskürtmeyi (1 mİ) aşmayınız.
•Bir şişe ROGAN 30 günlük kullanım dozu içerir.
•ROGAN haricen uygulanır. Ağız veya nefes yoluyla kullanmayınız ve içmeyiniz.
• Minoksidil'in yanlışlıkla içilmesi durumunda sıvı tutulumu ve çarpıntı ile karakterize bir kardiyovasküler tablo ortaya çıkması olasıdır. Böyle bir durumda sıvı tutulumu uygun bir idrar söktürücü tedavisi ile düzeltilebilir. Klinik olarak önemli çarpıntı bir beta blokerle kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon gelişmesi durumunda sıvı replasmanı ile tedavi edilmelidir. Norepinefrin ve epinefrin gibi İilaçlardan aşın kardiyak uyarıcı etkileri nedeniyle sakınılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşından büyüklerde kullanılmaz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlarda ilacın metabolizması veya böbrekten eliminasyonunun etkilenebilmesi olasılığı göz önüne alınarak, bu tip hastalar ROGAN'ı doktora danışmadan kullanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ROGAN kullandıysanız:

ROGAN 'darı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.


ROGAN 'ı kullanmayı unutursanız:

ROGAN'yi kullanmayı unutursanız, bir sonraki gün yine normal dozlarda kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ROGAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

• Tedavi sonlandınldığmda; tedavinin sağladığı yarar ortadan kalkmakta, saç dökülmesi tekrar başlamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ROGAN 'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ROGAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirinizveya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

Ani aleıji işaretleri; örneğin eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde, ciltte döküntü (Ürtiker),ani tansiyon düşmesi (Hipotansiyon)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ROGAN'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Göğüs ağrısı (Angina),
• Kalp atışınızda değişiklikler (Hızlanma veya yavaşlama),
• Nefes almada zorluk (Özellikle yatar pozisyona geçildiğinde),
• Açıklanamayan hızlı kilo alma,
• Öncesine göre daha az idrara çıkma
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: Bu yan etkiler, görülme sıklığına göre sıralanmıştır.
• Uygulama yerinde ortaya çıkan kaşıntı,
• Ciltte kuruma,
• Pullanma,
• Ciltte tahriş ve yanma,
• Baş ağrısı,
• Egzama,
• Kabuklanma
Bunlar ROGAN'nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


5. ROGAN 'ın saklanması

ROGAN 'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.


25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ROGAN 'ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:


KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı Gazi Cad. No : 64-66 ,
Ü sküdar/İstanbul
Tel no : 0 216 492 57 08,
Faks no : 0 216 334 78 88
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi,
Çerkezköy /Tekirdağ Tel no:0 282 7581112,
Faks no: 0 282 7581114

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.


6

İlaç Bilgileri

Rogan Topikal Losyon 20 Mg/ml

Etken Maddesi: Minoksidil

Atc Kodu: D11AX01

Pdf olarak göster

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

 • Rogan Topikal Losyon 20 Mg/ml-KUB
 • Rogan Topikal Losyon 20 Mg/ml-KT
 • Google Reklamları

  İlgili İlaçlar

 • Rogan Topikal Losyon 20 Mg/ml
 • Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

  Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
  Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
  Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.